BT: “Dovne Robert” ok som case

»Dovne Robert« bliver ikke diskvalificeret som case, selv om han er politisk aktiv - så længe case og historie passer sammen, mener BT's chefredaktør Olav Skaaning

»Dovne Robert« bliver ikke diskvalificeret som case, selv om han er politisk aktiv – så længe case og historie passer sammen, mener BT's chefredaktør Olav Skaaning

»Dovne Robert« kan sagtens bruges som case til at beskrive bistandsklienter, selv om han er aktiv i Nihilistisk Folkeparti og hans udtalelser flugter med partiets. Det siger BT's chefredaktør Olav Skaaning om BT's brug af Robert Nielsen om avisens dækning af Robert Nielsen.

Hvorfor har BT ikke varedeklareret »Dovne Robert« som politisk aktiv?

»Vores udgangspunkt for at sætte fokus på Robert Nielsen, var det forhold, at det er lykkedes ham at være på kontanthjælp i en årrække – og at han åbent erklærer, at han er godt tilfreds med det og ikke gider tage skodjob. Det er dét, der er det centrale og primære i historien. At det kan lade sig gøre, og at Robert står frem og siger, at han ikke føler sig forpligtet til at tage et hvilket som helst job.«

»BT har fortalt om Robert Nielsens medlemskab af Nihilistisk Folkeparti. Se printudgaven den 11. september 2012 side 10, hvor Robert beskrives som frontfigur i Nihilistisk Folkeparti. Og se bt.dk mandag den 10. september 2012,hvor Anders Lund Madsen omtaler Robert Nielsens relation til partiet.«

Hvor politisk aktiv skal man være, før man ikke længere kan bruges som case, men skal præsenteres som politisk aktør?

»Det er umuligt at give et præcist svar på. I dette tilfælde er Robert Nielsens meget åbne tilkendegivelse af, at han ikke skal nyde noget af at påtage sig et 'skodjob,' at han betragter sig selv som doven mv. det centrale i historien. Det er et meget markant budskab i en aktuel politisk debat.«

»At han er medlem af et politisk parti – Nihilistisk Folkeparti – gør muligvis hans engagement stærkere – men det betyder ikke, at han ikke kan bruges som case. For han ER jo også en case – han er et levende menneske med erfaringer som kontanthjælpsmodtager.«

Har BT et mindstemål for størrelsen af et parti før det er et krav, at medlemskab og aktivitet omtales i forbindelse med brug af kilder?

»Nej«, siger chefredaktør Olav Skaaning Andersen.

0 Kommentarer