Brutal opsang til betalingsaviser

Betalingsaviser er "så forudsigelige og overfladiske, at man må græmmes," skriver tidligere chefredaktør for Børsen, Jan Cortzen.

Betalingsaviser er "så forudsigelige og overfladiske, at man må græmmes," skriver tidligere chefredaktør for Børsen, Jan Cortzen.

I dagens kronik i Politiken skyder tidligere chefredaktør for Børsen, Jan Cortsen, med skarpt mod de store betalingsaviser. Ud fra devisen, at det er den undersøgende journalistik, der skal redde de store aviser fra bladdøden, kritiserer Jan Cortzen aviserne for at svigte netop den gren af journalistikken.
"De ambitiøse krav for betalingsavisernes journalistiske fremtid og den tiltrængte redaktionelle fornyelse for at sikre overlevelse – hvor helhjertet og professionelt disse visioner end er tænkt – står efter min opfattelse i skærende kontrast til virkelighedens medieverden, hvor den forudsigelige, den kedelige, den trættende og ligegyldige journalistik har kronede dage," skriver Jan Cortzen blandt andet.

Han efterlyser også den stærke redaktør, der tør tage opgøret med de magtfulde bladdirektører.
"Det store flertal af avisredaktører hører vi intet til. Det er, som om de for længst har kastet håndklædet i ringen og ikke længere magter at forholde sig fornyende endsige dynamisk til konkurrenceforholdene," skriver Jan Cortzen.

Hvorfor de store aviser mister læsere, har Jan Cortzen også et bud på, for det er ingen tilfældighed, mener han.
"Svaret er såre enkelt: Hvor er det journalistiske engagement henne? Hvor er de provokerende nyhedshistorier blevet af? Og hvor er den afslørende journalstik forsvundet hen?," spørger Jan Cortzen retorisk.

Han mener tillige, at det er det brugergenerede indhold, der efterhånden er det mest interessante i aviserne.
"Som trofast Politiken-læser er man vel efterhånden nået dertil, at alt, hvad journalisterne ikke skriver, er det eneste, de redaktionelle spalter kan friste med, og som i et vist omfang er værd at læse."

Her tænker Jan Cortzen på debatindlæg, læserbreve, kronikker og så videre.
Det rent journalistiske indhold som interviews, reportager og nyheder er derimod "så forudsigelige, overfladiske og lidet nærværende at man må græmmes," mener Cortzen.

Herefter remser Jan Cortzen en hel række af journalistiske forsømmelser op. Historier, der enten ikke er blevet lavet, eller er blevet dækket på en, ifølge Cortzen, helt utilstrækkelig måde.

Hvorfor er der ingen, der har kigget på, hvem der tjener penge på DRs underskud, spørger han?

Hvorfor har ingen journalister kigget på ventelisterne for kræftpatienterne? Der mangler strålekanoner, ja vel, men hvad koster sådan en strålekanon. Hvad tjener de multinationale selskaber på salget af strålekanoner, spørger han.

Hvorfor er der ingen journalister, der problematiserer, at det er den høje løn, frem for heltemod, der lokker unge mænd til Irak og Afghanistan som soldater, spørger han.

Når historierne ikke er blevet lavet, mener Jan Cortsen, at det skyldes "en sløvende journalistisk rutine, som på langt sigt kan medføre døden for en række betalingsaviser i Danmark."

Redningen er at gøre, hvad betalingsviserne som de eneste burde være i stand til, mener Cortzen.

"At give deres læsere en grundig, velresearchet, anderledes og frem for alt nyhedsorienteret baggrund og analyse af den generelle historie, som alle medier bringer, men som kun de redaktionelt godt bemandede og veludrustede aviser kan servere for deres læsere med de vinkler, detaljer og analytiske konklusioner, der gør historien læseværdig, og som sætter en dagsorden for den offentlige debat," skriver Jan Cortzen.

Men for at det skal lykkes, kræver det nogle redaktører af en vis støbning. Cortsen skriver:
"Men at det skal lykkes, kræver ikke kun dygtige, allround orienterede journalister, der vil grave dybere og længere, end referenter og mikrofonholdere kan præstere. Det kræver også visionære og frem for alt stærke redaktører, der tør tage det nødvendige opgør med deres magtfulde og alt, alt for enerådende bladdirektørers ensidige kommercielle fokusering og prioritere redaktionelle holdninger og samfundsværdier frem for de tørre tal under bundlinjen. Har vi dem? Jeg tvivler."

Journalisten.dk forsøger i dag at få kommentarer på Jan Cortzens kronik fra chefredaktørerne på landets store aviser.