Brugerbetaling på TV 2 fra år 2012

Danskerne skal om få år have penge op af lommen, hvis de fortsat vil se TV 2. Journalisten.dk erfarer, at den kommende redningsplan for TV 2 indebærer brugerbetaling fra og med 2012. Salg af hovedsædet i Odense er ikke længere på tale.

Danskerne skal om få år have penge op af lommen, hvis de fortsat vil se TV 2. Journalisten.dk erfarer, at den kommende redningsplan for TV 2 indebærer brugerbetaling fra og med 2012. Salg af hovedsædet i Odense er ikke længere på tale.

Når kulturminister Carina Christensen (K) og medieordførerne senere i denne uge mødes for at strikke den endelige redningsplan for TV 2 sammen, så indgår brugerbetaling som et af de væsentligste elementer til at redde stationen ud af sit økonomiske morads.

Hvor stort et beløb der bliver tale om, og hvordan opkrævningen skal ske, er endnu uafklaret. Det indgår i de afsluttende forhandlinger. Men ifølge Journalisten.dk's oplysninger ligger det fast, at man er nødt til at gøre brug af brugerbetaling, hvis regnestykket skal gå op. Og derfor har man nu lagt sig fast på en løsning med brugerbetaling.

Der bliver dog ikke tale om at sende girokort ud fra den ene dag til den anden. Parterne er angiveligt indstillet på at vente til 2012, hvor der endnu en gang skal skiftes til nyt digitalt sendeformat, MPEG4, og hvor mange af de nye digitale tv-bokse atter vil være forældet.
Det vil således være et strategisk og teknisk godt tidspunkt at indføre brugerbetalingen, lyder ræsonnementet. Og så har man også bedre tid til at forklare det over for forbrugerne.

Samtidig er man enige om, at brugerbetalingen skal gøres platforms-neutral. Det vil sige, at uanset hvordan man modtager TV 2 – om det er via kabel eller på anden vis – så slipper man ikke for at betale ved kasse 1. En differentiering mellem danskerne og deres måde at modtage TV 2 på betegnes som »fuldstændigt uacceptabelt«.

Selv om danskerne kommer til at betale 25 eller 30 kroner om måneden fra og med 2012 for at se TV 2, så er det stadig ikke tilstrækkeligt til at løse de akutte driftsøkonomiske problemer, som TV 2 kæmper med. Det hjælper heller ikke på at få afviklet gælden på 850 mio. kr.

Derfor indgår der flere andre elementer i redningspakken.
Et af de øvrige er et salg af TV 2's halvdel af Broadcast Service Danmark og dermed TV 2's andel af sendenettet. Det vil formentlig kunne indbringe 500-600 mio. kr. Altså nok i sig selv til at betale af på det midlertidige lån, staten bevilgede i sommer med accept fra EU-Kommissionen.

Salget af Broadcast Service Danmark hjælper dog kun på det såkaldte kapital-strukturproblem. Det vil sige gælden.
Tilbage står man derfor fortsat med nogle overvejelser om, hvordan man finansierer den løbende drift af TV 2 frem til 2012, hvor der som sagt åbnes op for indførelse af brugerbetaling. Og den del har man endnu ikke endeligt på plads.

Flere af de hidtidige forslag, som var fremme i efteråret, er dog udelukket.
Der bliver således ikke tale om et salg af hovedsædet i Odense. »Det giver for få penge,« lyder vurderingen. »Og det vil tilmed medføre ekstra udgifter i starten til selve flytningen.«
Ligeledes kommer det ikke på tale at sælge niche-kanalerne. Det vil sige TV 2 Zulu, Sport og alle de andre søster-stationer. Det vil nemlig bare forværre den økonomiske situation. Og så har man yderligere et problem.
Man vil heller ikke slække på public service-kravene til TV 2. Det ville blot betyde, at man taber konkurrencen til DR, og så rulles tiden tilbage, til før TV 2 blev etableret.
Endelig erfarer Journalisten.dk, at der er et overvejende flertal imod indførelse af reklamebreaks. Danskere, der elsker en film uden afbrydelser på TV 2, kan altså ånde roligt op.

Inden politikerne mødes fredag i denne uge – og muligvis også torsdag – kan der nå at komme yderligere løsningsforslag på bordet. Men ingen tror dog på pludselige nye mirakelkure. Derfor er man overbevist om, at man ikke kommer uden om at indføre brugerbetalingen.

Skulle det så vise sig frem mod 2012, at TV 2 klarer sig bedre end forventet, kan man vælge at begrænse brugerbetalingen. Men det scenario er der ingen, der rigtigt tror på.

Den kommende redningsplan for TV 2 betegnes i øvrigt som »sidste skud i bøssen«. Meldingerne fra Kommissionen de seneste måneder har nemlig været så entydige, at man bliver nødt til at opfylde deres minimumskrav til, hvad der skal gøre TV 2 økonomisk bæredygtig. Ellers vil EU ikke acceptere statens ekstraordinære lån til TV 2 på omkring en halv mia. kr., som blev bevilget for et halvt år siden. Og så går TV 2 i betalingsstandsning.

Der bliver i øvrigt ikke flere muligheder for senere at lave andre redningsplaner. Derfor er politikerne nu pinedød nødt til at indrette sig efter, at den skal være i vinkel med det samme.

Sidste frist for aflevering af redningsplanen er den 4. februar.

5 Kommentarer

Søren Wagner
11. JANUAR 2009
Re: Brugerbetaling på TV 2 fra år 2012

Wauw Henrik.

Det er nøjagtig sådan som jeg har det. Jeg ser normalt ikke fjernsyn, derimod bruger jeg radioen og internettet i udbredt stil. Så ja, jeg ville også helst have at både DR1 og TV2 blev brugerbetalte, Public Service skal betales over skatten, sammen med opretholdelsen af radioen og alt hvad der hedder med hosting af deres hjemmeside bla bla bla.

Lige p.t betaler jeg også til de forskellige fjernsynudsendelser, Livvagterne, strisser på Samsø og hvad de nu hedder alle sammen. Det kunne være lækkert hvis vi allesammen KUN skulle betale for det vi fik! Desværre fungerer verdenen ikke sådan, og kom det til afstemning :P, så tror jeg at os der ikke ser så meget fjensyn, vi ville blive stemt ned, og fik lov til at betale det samme som alle andre.

Desværre kommer licensen ikke til at gå nedad! jeg mener, selvom der kommer brugerbetaling på TV2, så kommer jeg til at betale det samme i licensen, og vil jeg se TV2, Så skal man betale yderlige.!

Henrik Wils
6. JANUAR 2009
Re: Brugerbetaling på TV 2 fra år 2012

(Mest til Christian): Public Service er et begreb taget ud af den blå luft. Det har ingen solide argumenter. Staten definerer en række krav til TV stationerne som bl.a. er at de skal være upartiske - Hvordan kan en kanal være upartisk når staten stiller alle kravene? Derudover er "free to air" (tilgængeligt for alle)-argumentet ligeledes komplet ubrugeligt. DR er ikke gratis - du skal betale for det... Det kaldes licens - Ergo IKKE gratis. Med det mener jeg at kravene som staten stiller alle public service kanaler er langt udover hvad der er nødvendigt for at drive det der menes med public service; nemlig at borgerne kan informeres i forbindelse med force majoure, naturkatastrofer, krige etc. DR burde udelukkende være en nyhedskanal betalt over skatten, og så kunne alle andre "nice to have"-programmer kræve brugerbetaling netop som nu besluttet med TV2.

 Jeg synes det er en fantastisk udvikling at TV2 nu bliver finansieret af seerne - Vi mangler bare at få DR med på vognen! 

Christian S. Nissen
6. JANUAR 2009
Re: Brugerbetaling på TV 2 fra år 2012

En enkelt passus i en i øvrigt god artikel forstår jeg ikke.

"Man vil heller ikke slække på public service-kravene til TV 2. Det ville blot betyde, at man taber konkurrencen til DR, og så rulles tiden tilbage, til før TV 2 blev etableret".
Jeg tror, det er rigtigt, at forligspartierne ikke på nuværende tidspunkt vil slække på TV 2's public servicekrav. Men den angivne konsekvens (eller begrundelse) er lidt mystisk. Hvis den konkurrence i forhold til DR, der tales om, går ud på seertal, tror jeg, udsagnet er forkert. En frigørelse fra nogle af de meget detaljerede, poliiske krav til sendefladen vil formentlig øge TV 2's konkurrenceevne.

Og udsagnet om at "tiden så rulles tilbage til før TV 2 blev etableret" er svær at forstå. Det vil jo ikke medføre, at DR igen (som før 1988) bliver den eneste TV kanal på det danske marked. Den tid er heldigvis uigenkaldeligt forbi.

Noget helt andet er, at indførelse af brugerbetaling (som jeg mener er nødvendigt) vil indebære et brud med et klassisk public service princip. Nemlig at public service skal være "free to air", dvs. tilgængeligt for alle, uanset f.eks. betalingsevne.

Der er således al mulig grund til at sende en venlig tanke til de politikere, der i de kommende dage skal løse den gordiske knude, som deres kolleger i midten af 1980'erne fik bundet omkring TV 2-konstruktionen. TV 2 blev på alle måder en succes, men har hele tiden i politisk-reguleringsmæssig forstand været en elefantmand i medielandskabet.

Lasse Rønlev
6. JANUAR 2009
Re: Brugerbetaling på TV 2 fra år 2012
Ja - godt arbejde! Og et spørgsmål:

1) Hvad betyder det for de regionale tv-stationer? Kan man sende licens-financieret fjernsyn på en brugerbetalt
Anders Christiansen
6. JANUAR 2009
Re: Brugerbetaling på TV 2 fra år 2012

Godt arbejde.

To spørgsmål:

1) Vil jeg få mulighed for at undgå at betale til TV2, uden det påvirker mine muligheder for at se andre kanaler?

 2) Hvorfor er det død og pine vigtigt at redde TV2?

Flere