Brian Mikkelsen og Pia Christmas enige om DR

Pia Christmas-Møllers forslag om at sælge DRs koncertsal er præcis det samme, som kulturminister Brian Mikkelsen (K) fremlagde sidste forår. Dermed er der ikke noget nyt politisk flertal for at redde DRs økonomi.

Pia Christmas-Møllers forslag om at sælge DRs koncertsal er præcis det samme, som kulturminister Brian Mikkelsen (K) fremlagde sidste forår. Dermed er der ikke noget nyt politisk flertal for at redde DRs økonomi.

Ritzau og Business.dk skrev ellers her til morgen, at der var et alternativt flertal, som kunne presse regeringen. Men ifølge Journalisten.dk's oplysninger er det alt for forhastet at tale om en helt ny politisk situation efter dagens udmelding fra Pia Christmas-Møller, der på sin blog skriver, at hun støtter en privatisering og et salg af DRs koncertsal.

Centrale kilder i Kulturministeriet oplyser, at regeringen tilbage i april sidste år åbnede for præcis den mulighed og at kulturminister Brian Mikkelsen allerede den gang tilkendegav sin tilslutning til ideen.

Pia Christmas-Møller er endvidere fuldstændig enig med kulturminister Brian Mikkelsen i, at der hverken må lægges nye byrder over på skatteborgerne eller ske en forhøjelse af licensen.

Oppositionen har til gengæld for sin part blandt andet foreslået, at staten køber DRs omstridte koncertsal, eller at DR får et langsigtet og statsgaranteret lån, der kan spare TV-stationen for mange millioner kroner i renteudgifter.

Men ingen af delene er på Pia Christmas-Møllers dagsorden. Hun ønsker ikke, at staten skal købe koncertsalen eller etableringen af statsgaranterede lån.

Til gengæld taler hun om, at et merprovenu af licensen overflyttes til DR, men det er et forslag, som allerede er besluttet. Og derfor lyder vurderingen her til morgen i Kulturministeriet, at meldingen fra Pia Christmas-Møller næppe ændrer det store. For tanken om at sælge DRs koncertsal til private synes noget nær umulig:

»Tanken er sympatisk,« som det udtrykkes.

»Brian Mikkelsen vil også gerne afhænde koncertsalen til private hænder, hvis det er muligt. Men det er ikke muligt,« lyder det.

Og netop denne pointe fremhævede kulturminister Brian Mikkelsen allerede i en pressemeddelelse tilbage i april 2007. Her skriver han om et eventuelt salg af DRs koncertsal:

»Regeringen vurderer ikke, at et salg af DR Byens koncertsal vil kunne give DR nogen økonomisk lettelse, med mindre salget sker til en privat køber på mæcenlignende vilkår. Dette støttes af beregninger foretaget af DR. Omvendt udelukkes salg ikke, såfremt en sådan køber – mod forventning – skulle melde sig. Regeringen ser heller ikke noget grundlag for en statslig overtagelse af koncertsalen, da det ikke er en statslig opgave at drive udlejningsvirksomhed, og da det i givet fald ville indebære en udgift for staten i 2009 på over 2 mia.kr.«

Videre om DRs økonomiske situation har Brian Mikkelsen sneste noteret følgende om DRs økonomiske situation på Kulturministeriets hjemmeside:

»Ved de seneste to medieforlig har jeg øget den økonomiske støtte til stationen. Og resultatet er, at DR nu har bedre forhold end nogensinde før. Alene den medieaftale, der blev indgået for to år siden, gav DR et stort økonomisk løft, således at licensen i 2008 i faste priser ligger 90 mio. kr. over niveauet i 2006. I præcise tal betyder det, at DR modtager 3,215 milliarder kroner i år. Det er efter min bedste vurdering en særdeles rimelig støtte. Og beløbet vil stige yderligere i de kommende år, eftersom DR i 1009 får 110 mio. kr. og i 2010 knap 140 mio. kr. mere end i 2006, målt i faste priser. Dermed er vi langt – meget langt – fra de skræmmebilleder, der er blevet fremmanet i pressen om, at stationen nærmest ikke har kongens mønt.«

Senere i samme indlæg fra »Ministerens pen« føjer Brian Mikkelsen følgende til:

»Andre vil bruge et milliardbeløb af statens penge på at købe koncertsalen. Venstrefløjens medieordførere fabler om nogle redningsplaner, som de ikke er internt enige om, og hvad angår Socialdemokraternes ordfører på området, Mogens Jensen, må situationen siges at være helt grotesk. Han ynder at slå ud med armene og love Danmarks Radio guld og grønne skove, men sandheden er, at hans eget parti ikke har sat så meget som én krone af på sit finanslovsforslag til DR. Det er rendyrket populistisk plat og en uværdig optræden at være vidne til.«

Læs også: Brian Mikkelsen: Ekstra licensmidler til DR.

 

0 Kommentarer