Brian Mikkelsen: Ekstra licensmidler til DR

Kulturminister Brian Mikkelsen reagerer nu på Pia Christmas-Møllers udmelding i DR-sagen. Til Journalisten.dk siger han, at han er parat til at lade eventuelle ekstra licensmidler i 2007 tilfalde DR.

Kulturminister Brian Mikkelsen reagerer nu på Pia Christmas-Møllers udmelding i DR-sagen. Til Journalisten.dk siger han, at han er parat til at lade eventuelle ekstra licensmidler i 2007 tilfalde DR.

Tilkendegivelsen fra løsgænger Pia Christmas-Møller på hendes blog, hvor hun støtter en privatisering og et salg af DRs koncertsal, giver nu anledning til at drøfte hele DRs økonomiske situation endnu en gang, erklærer kulturminister Brian Mikkelsen (K).

Til Journalisten.dk siger ministeren, at han er parat til at lade eventuelle ekstra licensmidler i 2007 tilfalde DR, men ligesom Pia Christmas-Møller går han kun ind for at sælge DRs koncertsal til private. Et forslag, regeringen allerede fremsatte i april sidste år.

Til Journalisten.dk siger han:

»Lad mig bemærke, at regeringen allerede har givet DR rådighed over ekstra licensmidler fra 2005 og 2006. Og regeringen er også indstillet på at lade eventuelle ekstra licensmidler i 2007 tilfalde DR. Det kræver dog tilslutning i hele medieaftalekredsen. Jeg vil gerne tilføje, at regeringen også har givet DR adgang til billig lånefinansiering,« siger Brian Mikkelsen.

Merprovenuet fra licensmidlerne i 2006 udgjorde 50 mio. kr. Om der også i 2007 var tale om et merprovenu og hvor mange ekstra licensmidler, der derfor kan blive tale om, har Kulturministeriet endnu ikke viden om. Brian Mikkelsen er dog parat til at drøfte hele DRs situation i mediebilledet med Pia Christmas-Møller.

»Pia Christmas-Møller er kommet med en positiv og konstruktiv udmelding, som jeg hilser med glæde. Den ligger i høj grad på linje med regeringens syn på tingene,« siger ministeren og tilføjer, at han »bestemt ikke er imod« hendes forslag om at undersøge muligheden for at privatisere koncertsalen:

»Jeg har tidligere åbnet for samme mulighed, men det har indtil videre været vurderingen, at der ikke synes at være interesserede købere. Jeg vil dog ikke stille mig i vejen for en privatisering af koncertsalen, hvis muligheden byder sig,« siger Brian Mikkelsen.

Han understreger dog samtidig, at der ikke kan blive tale om en privatisering, hvor staten køber koncertsalen – sådan som oppositionen ønsker det. Den opfattelse deler han i øvrigt med Pia Christmas-Møller, som på lige fod med Brian Mikkelsen alene taler om et salg af koncertsalen til private.

Se også tidligere artikel om sagen.

(opdateret).

1 Kommentar

Søren Rasmussen
13. JANUAR 2008
Jacob Mollerups manglende troværdighed

I DRs nuværende krise er det meget vigtigt, at man holder de journalistiske principper om hæderlighed, fairness og upartiskhed højt.

Desværre  har den aktuelle sag med Uffe Ellemann og Jyllands-Posten givet DR endnu flere ridser i lakken.

Enhver, der kender noget til journalistik ved, at selv om man citerer en anden, så har man selv et medansvar for  rigtigheden af dette udsagn, hvis det er beviseligt forkert.

Hvis jeg f.eks. citerer pølsemanden på Rådhuspladsen for, at Uffe  Ellemann gennemtæver sin kone, så kan jeg ikke bare nøjes med at sige, at jeg skam bare er mikrofonholder for pølsemanden, og det er ikke min opgave  at vurdere, om udsagnet er åbenlyst forkert.

På samme måde med Uffe Ellemanns bevistligt forkerte påstand om, at Flemming Rose krævede, at medlemmerne af  Danske Bladtegnere kun måtte aflevere karikatur-tegninger.

Naturligvis har DR et medansvar, når de mod bedre vidende viderebringer en forkert påstand.

Det er utroligt, at generaldirektør Plummer kan påstå det modsatte.

Og de sidste rester af troværdighed, som seernes ombudsmand, Jacob Mollerup, måtte have haft, er væk efter at han er gået ud for at forsvare Plummer - og ikke sandheden og presseetikken. Dette står nu klart, at Mollerup udelukkende er DR-ledelsens skødehund, og at han intet  har lært, siden han var redaktør på Land og Folk.