Brian Mikkelsen: DR har allerede fået penge

Efter flere dages nødråb om økonomisk hjælp til DR slår kulturminister Brian Mikkelsen (K) fast over for Journalisten.dk, at DR allerede har fået ekstra penge.

Efter flere dages nødråb om økonomisk hjælp til DR slår kulturminister Brian Mikkelsen (K) fast over for Journalisten.dk, at DR allerede har fået ekstra penge.

Han tager dog gerne et nyt møde med medieordførerne, men der er ingen nødhjælp på vej. Uanset hvor meget cheferne i DR græder ud i medierne, som det er sket flere gange i denne uge, så får det ikke kulturminister Brian Mikkelsen til pludselig at sende nødhjælpspakker til DR Byen. Og det kommer der heller ikke, selv om fem af folketingets partier i dag i flere aviser kræver handling.

Tværtimod understreger han over for Journalsiten.dk, at DR er en af de mest velpolstrede public service-virksomheder i verden, som tilmed har fået tildelt flere midler sidste år:

»Lad mig indledningsvis gøre opmærksom på, at DR får over 3 milliarder kroner om året gennem et licenssystem, der pålægger danskerne at betale en af verdens højeste – hvis ikke dén højeste – licens,« siger Brian Mikkelsen og fortsætter:

»Det er altså ikke sådan, at DR overhovedet ikke bliver tilført midler, eller at regeringen sparer på stationen. Tværtimod. Som kulturminister var jeg sidste år hovedkraften bag en bredt funderet medieaftale, som gav DR et stort økonomisk løft, således at licensen i 2007 har ligget – i faste priser – ca. 100 millioner kroner over niveauet i 2006. Eller for at sige det helt klart: DR har ikke fået færre penge. DR har fået flere penge.«

Onsdag i denne uge lød det ellers fra DRs dramachef, Ingolf Gabold, at hele DR styrer mod katastrofen efter massive besparelser. I går fulgte DRs nyhedschef, Ulrik Haagerup, efter med en advarsel om masser af tekniske fejl i fremtiden. Og dernæst fulgte så opfordringen til kulturministeren i en samlet henvendelse fra fem partier om at indlede deciderede forhandlinger om en økonomisk håndsrækning til DR.

Men hertil bemærker kulturministeren, at han allerede sidste år før sommerferien holdt flere møder om samme tema. Den gang spurgte Brian Mikkelsen, om der var andre forslag til, hvordan man kunne hjælpe DR – end de allerede diskuterede – hvorefter han blev mødt med tavshed.

Derfor tvivler man i Kulturministeriet på, at et nyt møde med kredsen af medieordførere kan ændre på situationen.

I samme ombæring understreges det meget kraftigt, at Brian Mikkelsen ikke ønsker at pålægge skatteborgerne nye udgifter – på nogen måder. Det er altså stadig en forudsætning, at licensen ikke må stige, og der må ej heller læsses yderligere byrder over på skatteborgerne på anden vis. Derfor er det tvivlsomt, om et nyt møde med medieordførerne overhovedet vil ændre stort på den økonomiske situation for DR.

Kulturminister Brian Mikkelsen tilføjer, at både han og regeringen reelt har hjulpet DR og tilført medieinstitutionen flere penge:

»Vi har tilført DR 50 millioner kroner, som stammer fra et licensmerproveneu fra den tidligere medieaftaleperiode. Og vi har givet DR mulighed for at finansiere ekstra lån på gunstige vilkår. Desuden sikrede jeg i bestemmelserne i den public service-aftale, som blev indgået med DR sidste år, at stationen skal producere mere dansk drama i år, end man gjorde i 2007. Jeg har altså været med til at sørge for, at den danske tv-dramatik bliver styrket i DR, eftersom både DRs generaldirektør og bestyrelsesformand offentligt har tilkendegivet, at man udmærket vil være i stand til at leve op til kravene i public service-aftalen,« siger han.

Kulturministeren er dog parat til at holde endnu et møde med medieordførerne om DRs situation for at høre, om der skulle være helt nye ideer. Hvornår mødet kan finde sted, er endnu ikke afgjort, da Brian Mikkelsen først møder tilbage i Kulturministeriet i næste uge. Herefter sker der en skemalægning af ministerens kalender for den kommende tid.

0 Kommentarer