Børsen undgår fyringer – ringere forhold for nyansatte

Startlønnen på Børsen falder med 4.700 kroner, og nyansatte mister betalt orlov og lønnet frokostpause. Til gengæld får alle nuværende medarbejdere to års garanti mod at blive fyret. »Der har været en reel risiko for fyringer i forbindelse med udlicitering,« siger tillidsmand

»Der har været en reel risiko for fyringer i forbindelse med udlicitering. Det har vi undgået.«

Sådan siger tillidsrepræsentant på Børsen Peter Buck Rasmussen. Han har i går tirsdag opnået en aftale med avisens ledelse om en ny overenskomst, der gælder to år. Aftalen blev tirsdag eftermiddag godkendt i Børsens medarbejderforening, fortæller han.

Et af de afgørende elementer i aftalen er, at alle nuværende medarbejdere får en garanti mod at blive fyret.

»Vi har fået en absolut garanti for, at ingen kan fyres i de to år. Det er klart, at hvis man tager af kassen, så er det ud. Men det er ikke muligt at fyre nogen med grundlag i Børsens forhold, for eksempel udlicitering eller manglende opgaver,« siger tillidsmand Peter Buck Rasmussen til Journalisten.

Han tilføjer, at aftalen også indeholder et krav om omvendt bevisbyrde, der ikke har en tidsfrist på to år.

»Det betyder, at hvis en medarbejder på Børsen mener sig fyret på grund af udlicitering i fremtiden, så er det op til ledelsen at bevise, at det ikke forholder sig sådan,« siger han.

Ringere forhold for nyansatte

Men prisen for at undgå fyringer har været høj.

Først og fremmest falder startlønnen på Børsen markant fra 30.794 kroner til 26.000 kroner. Samtidig mister nyansatte medarbejdere retten til betalt orlov. Den skal fremover betales af egen lomme. Nye ansatte skal også fremover betale deres egen frokost.

Til gengæld beholder alle nuværende medarbejdere både den betalte orlov og betalt frokost.

Peter Buck Rasmussen mener, at aftalen er den bedst opnåelige.

»Efter omstændighederne er det det bedst opnåelige resultat. Vi havde en konkret risiko for betydelige tab af arbejdspladser, hvis vi ikke fik snakket os til rette,« siger han.

»Men jeg ville da ønske, at det ikke betød ringere forhold for de nyansatte,« tilføjer han.

Styrke for unge kolleger

Kan man sige, at det er de nyansatte, der holder for?

»En anden måde at se det på er, at ingen kommer til at afgive noget. De nuværende ansatte afgiver ikke noget, og de nye vil jo kende de vilkår, de bliver ansat på fremover. De kan i mange tilfælde forhandle sig til bedre vilkår, for eksempel en højere startløn.«

Men kan du forstå, hvis der sidder nyuddannede kolleger og tænker, at aftalen gør det sværere for dem?

»De får jo nemmere adgang til Børsen, sådan ser jeg på det. De her vilkår – for eksempel en lavere startløn – vil give adgang for mange unge, som kan få en platform her på Børsen. Jeg synes egentlig, det er en styrke for unge kolleger, der står uden for huset og gerne vil ind,« siger Peter Buck Rasmussen.

Aftalen rummer også en generel lønstigning på 2,1 procent i 2015 og 2,3 i 2016. Aftalen vil også flytte nogle medarbejdere på lederkontrakter over på normalkontrakter igen.

»De får nogle rettigheder i forhold til efteruddannelse og ferie, og så vil de få ordnede forhold, så de kan få hjælp hos DJ, hvis der opstår problemer,« forklarer Peter Buck Rasmussen.

Pensionstillægget på Børsen vil også fremover være indeksreguleret i aftalen.

5 Kommentarer

Martin Kirchgassner
13. AUGUST 2015
Aftalen rammer jo heller ikke
Aftalen rammer jo heller ikke kun nyuddannede, men alle der søger job på Børsen. Og der bliver det sværere åat forhandle den samne løn hjem, som du kommer fra, medmindre du er stjernejournalist der selv betemmer sit personlige tillæg. Aftalen er stærkt problematisk.
Ota Tiefenböck
12. AUGUST 2015
Virkelig en solidarisk
Virkelig en solidarisk løsning de nuværende medarbejdere på Børsen kom frem til, læs: Så længe jeg bevarer min høje løn, 8 ugers ferie om året og min ret til 2 måneders betalt orlov efter 6 års ansættelse,så er jeg ligeglad med andre.
Jimmy Andreasen
12. AUGUST 2015
Men desværre giver den
Men desværre giver den arbejdsgiverne "blod på tanden"
Tine Johansen
12. AUGUST 2015
Kære Peter Ettrup.

Kære Peter Ettrup.
Du har forstået aftalen på nøjagtig samme måde som mig, og derfor anbefalede DJ medarbejderne på Børsen at stemme nej til den.
Aftalen skaber et A- og et B-hold, som ud over at være usolidarisk og ødelæggende for sammenhængskraften på arbejdspladsen gør 'A-holdet' mere udsat.
Til forskel fra andre overenskomster skal Børsens ikke til formel godkendelse i DJ, fordi de har en særaftale fra 1977. Men forbundet har utvetydigt sagt til både tillidsfolk og medarbejdere, at vi ikke anbefaler denne vej.
Havde DJ haft godkendelsesretten, var tomlen blevet vendt ned. Andre arbejdsgivere skal altså ikke tro, at lignende aftaler kommer på tale.
Bedste hilsner Tine Johansen, næstformand i DJ
Petter Ettrup
12. AUGUST 2015
Har jeg forstået logikken
Har jeg forstået logikken rigtigt:

a) Det er bedre for unge journalister, at lønnen falder - for så har de større chance for at få job
b) Det er godt for "gamle" journalister, at deres løn stiger - selv om de så bliver forholdsmæssigt mere attraktive at fyre om to år, sammenlignet med deres nu meget billigere, unge kolleger.
c) Det bedste for ansatte i en presset mediebranche er at sikre sig tjenestemandsansættelse i en kort periode mod så at give køb på kollektive aftaler fremadrettet

Med mindre jeg helt har misfået det, ville jeg som Børsen-direktion være godt tilfreds med denne aftale. Som ansat: Not so much.

Flere