Børsen har fået flere medarbejdere på overenskomst

Børsen har med sin nye og omstridte overenskomst fået 24 ekstra medarbejdere ansat under ordnede forhold. Børsens chefredaktør mener, det bør glæde DJ. Men næstformand Tine Johansen fastholder kritikken: »Det var de sandsynligvis blevet alligevel, når voldgiftssagerne blev afgjort« 

24 ekstra redaktionelle medarbejdere er blevet dækket af overenskomst på Børsen, siden mediet indførte en ny og omstridt overenskomst i august. Det drejer sig om nyhedsredaktører, ansatte på Børsens web-tv, Børsen Play, samt ni faste freelancere.  

Dermed er Børsens lokale medarbejderforening gået fra at have 54 til 78 medlemmer. Dansk Journalistforbund har i stærke vendinger kritiseret overenskomsten for at være usolidarisk.

Den nye overenskomst har markante forringelser for medarbejdere ansat fra og med 1. marts i år, mens de gamle medarbejdere på overenskomsten beholder deres goder.

Nye medarbejdere på Børsen mister både retten til lønnet frokostpause og betalt orlov, ligesom startlønnen falder 4.700 kroner.

Krab: DJ misforstod, hvad der foregik

Men når den nye overenskomst giver flere organiserede medarbejdere, så sender det et klart signal til DJ om, at deres kritik af overenskomsten var forkert. Det mener Børsens chefredaktør og administrerende direktør, Anders Krab-Johansen.

»Det viser, at DJ misforstod, hvad der foregik på Børsen. Vi prøvede på at lave en moderne og fleksibel overenskomst, der passer til et medie i nutiden. Jeg synes, de skal se det som en model for, hvordan de kan forny og modernisere overenskomster på resten af medieområdet i Danmark,« siger Anders Krab-Johansen.

Hos DJ fastholder næstformand Tine Johansen sin kritik af overenskomsten.

»Ikke overraskende er jeg helt uenig med Anders Krab-Johansen. At der er kommet flere ansættelser på den nye overenskomst, er samtidig ikke overraskende. Der var en række ledere, som skulle tilbage på overenskomst. Det kørte vi også en voldgiftssag omkring, som endnu ikke var afsluttet,« siger hun.

Ville være blevet ansat alligevel

Ud over voldgiftssagen om mellemledere kørte DJ også en voldgiftssag om medarbejderne på Børsen Play.

Dem ville Børsen oprette et selvstændigt selskab for, hvor medarbejderne kunne være på funktionærkontrakter. Begge grupper er dog med den nye aftale kommet på overenskomst. Dermed er voldgiftssagerne afsluttet.

»At de to medarbejdergrupper nu er ansat på overenskomst, er godt, men det var de sandsynligvis blevet alligevel, når voldgiftssagerne blev afgjort,« siger Tine Johansen.

Anders Krab siger samtidig, at de har været i stand til at fastansætte flere, som tidligere var freelancere. Det er vel en positiv ting?

»Jeg kan ikke forstå, hvorfor han ikke har fastansat dem tidligere. Det har han jo været i sin frie ret til at gøre. Nu har han så gjort det billigere og mere fleksibelt at ansætte dem, og derfor er det blevet interessant for ham. Og det er deri, hele kernen af min kritik ligger. Overenskomsten har tydeligvis skabt et a- og et b-hold,« siger Tine Johansen.

Frygter fyringer blandt de gamle

Ifølge Anders-Krab Johansen har overenskomsten været den afgørende faktor for, at medarbejderne kunne blive fastansat på Børsen.

»Problemet før var, at det var for dyrt at ansætte folk på den eksisterende overenskomst. Den var meget ufleksibel, så medarbejdere, der arbejdede meget digitalt, kunne i praksis ikke fungere på de vilkår, der var i overenskomsten. Derfor var de ansat på andre kontrakter, eller vi havde eksterne folk til at lave arbejde for os,« siger chefredaktøren.

Det bekymrer dog Tine Johansen, at Anders Krab-Johansen opfatter den gamle overenskomst som for dyr.

»De, der er ansat på den gamle overenskomst, har jo kun halvandet års jobgaranti. Det bekymrer mig meget, når han viser så stor interesse for b-holdet. Jeg frygter, at han er mere interesseret i at have b-holdet ansat. Næste gang, Børsen skal spare, er jeg oprigtigt bekymret for, hvordan dem på den gamle overenskomst står,« siger DJ's næstformand.

12 Kommentarer

Anders Krab-Johansen
14. OKTOBER 2015
Kære Tine. Jeg giver op. Du
Kære Tine. Jeg giver op. Du vil ikke anerkende det faktum, at DJ har indgået overenskomster, som har forringet startløn, orlov og andet. Børsen har stadig en af markedets mest rundhåndende overenskomster. Jeg foretrækker den faktisk verden frem for dine ideologiske markeringer. Held og lykke med jeres strategi. Den vil sikre flere freelancere og mere outsourcing til leverandører med billige DJ-overenskomster, mens andelen af fastansatte på de privatejede medier falder. Måske skulle I forklare jeres medlemmer, at deres bidrag bliver brugt til at føre politisk kamp frem for at sikre deres job og vilkår.
Tine Johansen
13. OKTOBER 2015
Kære Anders.

Kære Anders.
Min reaktion på Børsens overenskomstfornyelse skyldes, at der på de ovenfor nævnte parametre er skabt et A- og et B-hold blandt medarbejderne. Og den skyldes forhandlingsforløbet, hvor der blev fremsat fyringstrusler, som ville blive effektueret 12. august, hvis ikke medarbejderne 'åd' dine forringelser.
Dit PS afslører, i hvilket klima forhandlingerne er foregået. Det får lov at tale for sig selv i en tråd, hvor du har fortalt mig (og eventuelt andre interesserede) om Børsens gode økonomi.
Bedste hilsner, Tine
Anders Krab-Johansen
13. OKTOBER 2015
Kære Tine. Du glemmer vist,
Kære Tine. Du glemmer vist, at JP også udfaser betalt orlov i overenskomsten 2014-2017. Det må vist også kaldes en forringelse set fra medarbejdernes synspunkt. Jeg citerer fra DJ's hjemmeside: "Orlov/sabbat
For ansatte pr. 28. februar 2014 ret til to måneders orlov efter nærmere beskrevet regelsæt. Ordningen er under afvikling i en længere overgangsperiode. For nyansatte efter 1. marts 2014 er der ret til orlov uden løn for hvert 6 års ansættelse. Efter 12 års ansættelse dog for hvert fjerde år."
PS: De 24 personer var ikke kommet på Børsens gamle overenskomst. De var blevet outsourcet til en billig underleverandør, og der var kommet flere med kort tid efter. Det er realiteten.
Tine Johansen
12. OKTOBER 2015
Kære Anders.

Kære Anders.
Hvis du er ved at være rundtosset, kan det skyldes, at vi kører lidt i ring her :-)
Børsen har indført forringede vilkår for alle ansat efter 1. marts på en række parametre: Løn, tilstedeværelse, fleksibilitet, arbejdstidsregler og opsigelsesvarsler.
JP indførte med et beskæftigelsesargument alene en ny indslusningsløn ved seneste overenskomstfornyelse.
De 24 medarbejdere, du taler om er blevet OK-ansat på Børsen, er ikke nyansættelser, men medarbejdere, som allerede var ansat på andre vilkår, og som nu rettelig er flyttet over på overenskomst. Det var de sandsynligvis blevet alligevel, hvis tvisten mellem Børsen og Børsens Redaktionelle Medarbejderforening/DJ var blevet afgjort ved en faglig voldgift i stedet for ved overenskomstbordet.
De bedste hilsner, Tine
Anders Krab-Johansen
12. OKTOBER 2015
Kære Tine. Jeg bliver mere og
Kære Tine. Jeg bliver mere og mere forvirret. I den seneste printudgave af Journalisten (7. oktober) skriver du i forbindelse med JP's overenskomst: "Jyllands-Postes tillidsfolk valgte at indføre en ny startløn efter et løfte fra deres ledelse om, at der så ville blive ansat flere på overenskomsten. Hvis du spørger de samme tillidsfolk i dag, vil de sige, at det løfte blev indfriet: Cirka 25 nye kollegaer blev kort efter ansat på overenskomst til det nye finans.dk." Det er så en succeshistorie i din optik.
Men når Børsens tillidsfolk gennemfører samme øvelse, og får 24 videojournalister, freelancere og ledere på overenskomst, så anbefaler du på "det kraftigste" medarbejderne til at stemme nej.
Hvor er logikken?

Flere