Børneavisen vinder momssag

  Børn er almindelige læsere. Derfor skal Børneavisen ikke betale moms, fastslår Landsskatteretten og underkender dermed ToldSkat. Avisens ejer modtager dommen med behersket glæde. MENNESKEBØRN. Børneavisen har vundet en klokkeklar sejr over ToldSkat og er nu igen fritaget for at betale moms af sit bladsalg. Det har Landsskatteretten afgjort.

Børn er almindelige læsere. Derfor skal Børneavisen ikke betale moms, fastslår Landsskatteretten og underkender dermed ToldSkat. Avisens ejer modtager dommen med behersket glæde.

MENNESKEBØRN. Børneavisen har vundet en klokkeklar sejr over ToldSkat og er nu igen fritaget for at betale moms af sit bladsalg. Det har Landsskatteretten afgjort.

Sidste år besluttede ToldSkat med et pennestrøg, at Børneavisen skulle betale moms. Børne-avisen skriver nyheder til børn – blandt andet ved at skrive voksen-nyheder om til et børnevenligt sprog. Alligevel mente ToldSkat ikke, at avisen levede op til kravet i reglerne om momsfritagelse, der siger, at en avis »i det væsentligste skal henvende sig til en videre almen kreds af læsere« (omtalt i Journalisten nummer 16/2004).

ToldSkat betragtede med andre ord ikke børn som almindelige læsere. Det fik Børneavisen til at lægge sag an.

»Vi følte, at grundlaget for afgørelsen var forkert. ToldSkat brugte alene alderen på vores læsere som argument for, at vi ikke kunne fortsætte med at være fritaget for at betale moms,« siger Mikael Rohde, der ejer Børneavisen.

Landsskatteretten har gjort sig den ulejlighed at læse i Børneavisen og konkluderer:

»Kriteriet om, at en publikation skal henvende sig til en videre almen kreds af læsere, må forstås således, at kriteriet skal være opfyldt, selv om publikationen henvender sig til læsere inden for en bestemt aldersgruppe. Det kan ved vurdering af dette kriterium således ikke tillægges afgørende betydning, at Børneavisen primært henvender sig til børn og unge.«

Børneavisen har fået hjælp af Susanne Holst, der er momsekspert i revisionsfirmaet KPMG.

»Dybest set har Landsskatteretten afgjort, at det ikke er tilladt at bruge momsloven til at aldersdiskriminere med, og at børn primært læser Børneavisen på grund af det aktuelle nyhedsstof,« siger Susanne Holst, der tvivler på, at afgørelsen åbner for, at andre medier kan blive fritaget for at betale moms.

»Der er tale om en konkret vurdering af Børneavisen. Det er formentlig årsagen til, at ToldSkat ikke anker dommen. Derfor må det bero på en konkret vurdering, om andre kan betragtes som en avis i momsmæssig forstand. Men kendelsen på Børneavisen vil naturligvis indgå som en del af praksis på området,« vurderer hun.

På Børneavisen modtager Mikael Rohde dommen med behersket glæde.

»Da ToldSkat inddrog momsfritagelsen, mis-tede vi adgangen til portostøtte. I alt har det kostet os 800.000 kroner om året. Nu har vi vundet retten til momsfritagelse, men det betyder ikke, at vi automatisk har ret til at få portostøtte igen. Vi er en lille avis med en omsætning på små tre millioner kroner, så en halv million i mistet portostøtte har stor betydning,« siger han.

0 Kommentarer