Borgmester forsvarer valgavis

Kritikken vokser mod Fredensborg Kommunes valgavis. Borgmester Thomas Lykke Pedersen (A) forsvarer nu udgivelsen men erkender at avisen underspiller integrationsproblemet: »Området kunne godt have haft en mere central placering i avisen«

Flere kritikere mener at Fredensborg Kommune har kørt en uigennemsigtig beslutningsproces da avisen ”Det nåede vi” blev husstandsomdelt i september som optakt til kommunalvalget.

Kommunaldirektør Kim Herlev Jørgensen har tidligere forklaret Journalisten, at beslutningen er en videreførsel af en beslutning fra kommunalvalget i 2009.

Men den forklaring afviser blandt andet Knud Løkke Rasmussen, der opstiller for Venstre:
»Det argument holder jo ikke. Hvordan kan et Byråds beslutning på den måde række ud over valgperioden? Den logik foreskriver jo, at hvis Byrådet i 2009 valgte at bygge en svømmehal, så havde administrationen – af egen drift – bygget en mere i år,« kritiserer Knud Løkke Rasmussen.

Knud Løkke Rasmussen har søgt om aktindsigt i beslutningsprocessen bag avisen fra 2013. Resultatet er magert:
»Der findes tilsyneladende ikke et stykke papir, der giver svaret. Med andre ord så har avisen skrevet sig selv. Ingen har taget initiativet. Ingen har haft det redaktionelle ansvar og stået for vinklingen samt til- og fravalg af historier.«

Samme kritik går igen i selve byrådet. Frederiksborg Amtsavis citerer 15. oktober medlem af byrådet Tinne Borch (V) for, at hun finder det meget mærkeligt, at kommunen udgiver en avis, hvor udvalgte udvalgsformænd kan fortælle om deres resultater.
”Især er det mærkeligt, at så vidt vides intet udvalg i byrådet har besluttet af brochuren skal udsendes. (…) Jeg havde helt principielt stemt imod – men jeg blev altså ikke spurgt,” citeres Tinne Borch.

Også viceborgmester Ulla Hardy-Hansen, der har godkendt sin tekst i avisen, er helt uforstående over for, hvordan beslutningen om selve avisen er taget.
Hun siger til Frederiksborg Amtsavis 16. oktober, at hun ikke kender til nogen politisk behandling, men kun har fået en mundtlig orientering af kommunaldirektøren.
 
Det er en videreførsel

Borgmester Thomas Lykke Pedersen (A) forklarer som kommunaldirektøren, at der er tale om en videreførsel af en beslutning fra 2009:
”Jeg orienterede om udgivelsen på et Økonomiudvalgsmøde den 26. august. Så jeg køber ikke præmissen om, at avisen er udgivet, uden at partierne i Byrådet har været involveret.”

Men det er rigtigt, at beslutningen ikke er skrevet ned.
”I forhold til spørgsmålet om referater og notater, så er der er der i lovgivningen retningslinjer for notatpligt, og dem følger vi. Reglerne vedrører bare ikke sager af denne karakter,” skriver Thomas Lykke Pedersen.
 
Underspillet integration

Flere kritikere, blandt andet Knud Løkke Rasmussen, der opstiller lokalt for Venstre, og kommunalpolitikforsker Roger Buch, har desuden kritiseret, at avisen ”Det nåede vi” tegner et rosenrødt billede af kommunen og dermed promoverer det siddende byråds præstationer.

Det nævnes for eksempel ikke, at et muslimsk flertal i en boligforening i december 2012 aflyste årets juletræ. Det var en landsdækkende historie, som trak stor debat og for alvor satte kommunen på Danmarkskortet.
Dengang udtalte borgmesteren til Politiken, at situationen »påkalder sig særlig opmærksomhed og skal følges tæt«.

Men det tætteste kommunens egen valgavis kommer udpegning af problemer – de omtales som ”udfordringer” – er sætninger som:
”… pengene er ikke mange” og ”… drengestreger har udviklet sig til noget, vi skal tage meget alvorligt.”

»Hvorfor fylder emnet integration i en kommune, der har massive problemer, stort set ikke noget?« spørger Knud Løkke Rasmussen.

Det har været svært at få kommunen til at svare på netop det spørgsmål, men nu reagerer borgmester Thomas Lykke Pedersen (A) på Journalistens henvendelser.

”Det er ikke korrekt, at spørgsmålet om integration og utilpassede unge helt er udeladt fra avisen. I Byrådets forord er det eksplicit nævnt, at langt fra alt i kommunen er fryd og gammen, og at en af vores helt centrale udfordringer er spørgsmålet om utilpassede unge,” skriver borgmesteren i et e-mailet svar.

Thomas Lykke Pedersen erkender dog samtidigt, at problemet er underspillet i avisen.
”Når det så er sagt, så kunne området godt have haft en mere central placering avisen. Det medgiver jeg.”

Roger Buch har tidligere over for Journalisten forklaret, at kommunikationsafdelingen burde havde advaret politikerne om, at det var problematisk at udgive en promoverende avis om kommunen så tæt på kommunalvalget.

Journalisten har sendt den kritik videre til kommunikationsafdelingen. Her skriver souschef Martin Kjellberg Ishøy, at de ikke ønsker at tilføje noget til det, borgmesteren har udtalt i flere medier.

Ansvaret er borgmesterens

Teksterne i avisen er blevet til i et samspil mellem udvalgsformændene og kommunikationsafdelingen.
”Administrationen har lavet udkastet til avisen herunder vinkling og redigering, hvorefter udvalgsformændene har godkendt tekster på egne områder,” forklarer borgmesteren.

Han understreger, at pilen peger på ham, hvis der er kritik:
”I sidste ende er ansvaret for indholdet selvfølgelig mit. Og det ansvar vedstår jeg mig.”

0 Kommentarer