Borgmester er bestyrelsesformand for den lokale avis

I Stevns Kommune er borgmesteren også bestyrelsesformand for den lokale presse. Politikerne på den modsatte fløj mener, at det tidligere er kommet til udtryk i spalterne. Det afviser både borgmesteren og redaktionen.

I Stevns Kommune er borgmesteren også bestyrelsesformand for den lokale presse. Politikerne på den modsatte fløj mener, at det tidligere er kommet til udtryk i spalterne. Det afviser både borgmesteren og redaktionen.

Syd for Køge er der en sammenblanding mellem medier og politisk magt, som man sjældent finder i Danmark. Poul Arne Nielsen er både borgmester i Stevns for Venstre og bestyrelsesformand for Sjællandske Medier. Det er bemærkelsesværdigt, fordi Sjællandske Medier ejer den trykte presse, der beskæftiger sig med det politiske liv i Stevns, Dagbladet Køge og ugeavisen Stevnsbladet.

En situation, som nogle af byrådspolitikerne mener har givet borgmesteren en fordel i dækningen.
»Der var specielt en episode i sidste valgperiode, hvor jeg mener, at man kunne stille spørgsmålstegn ved objektiviteten, men helt generelt mener jeg ikke, at det er et problem,« siger viceborgmester Steen S. Hansen fra Socialdemokraterne i Stevns Kommune, der ikke ønsker at fortælle nærmere om episoden.

Hans Christian Rasmussen fra SF synes også, at den lokale presse tidligere har haft nogle uheldige tendenser:
»Der var en periode før sidste valg, hvor Dagbladet havde en tendens til at fremhæve de borgerlige dyder,« siger Hans Christian Rasmussen.

Begge politikere understreger, at de i denne valgperiode ikke har lagt mærke til, at pressen skulle favorisere den ene fløj mere end den anden. Det hører med til historien, at både Socialdemokraterne og SF konstituerede sig med Venstre ved sidste valg.

Morten Langer kender intet til forholdene i Stevns, men han er redaktør for Nyhedsbrev for Bestyrelser, og han er stærkt kritisk over for sammenfaldet mellem bestyrelsesposter i medievirksomheder og politisk magt.
»En borgmester som formand i den lokale medievirksomheds bestyrelse er selvfølgelig dybt problematisk. Det sår tvivl om, hvorvidt der bliver lavet en uafhængig avis. Uanset hvad folk siger, vil der selvfølgelig altid hos journalister og redaktører være et ekstra uhensigtsmæssigt filter, som gør, at man ikke træder den øverste chef for meget over tæerne,« siger Morten Langer.

Henrik Fisker har i flere år skrevet om Stevns for Dagbladet Køge, og han kan ikke genkende, at borgmesterens position som bestyrelsesformand skulle have nogen afsmitning i spalterne:
»Vi er selvfølgelig opmærksomme på det, men det har ikke givet anledning til problemer i dagligdagen. Vi har et professionelt forhold til borgmesteren og stiller kritiske spørgsmål til ham ligesom til de andre politikere i kommunen,« siger Henrik Fisker, der lægger mærke til tidspunktet for de røde politikeres kritik af dagbladets linje:
»Det er påfaldende, at det åbenbart er skiftet omkring konstitueringen.«

Borgmester Poul Arne Nielsen afviser også, at han skulle have en fordel i den lokale presse på grund af sin post som bestyrelsesformand:
»Tværtimod kan jeg komme med lige så mange eksempler på det modsatte. Før sidste konstituering var der mere blokpolitik, og det kan være derfor, at mine samarbejdskolleger i kommunalbestyrelsen har oplevet det anderledes,« siger Poul Arne Nielsen.

Han er langtfra den eneste i bestyrelsen for Sjællandske Medier, der har et politisk tilhørsforhold. Mere eller mindre hele bestyrelsen er medlem af Venstre:
»Det tror jeg er korrekt. Det har noget at gøre med den historiske opbygning af organisationen. Man skal købe aktier for at kunne stille op, og aktiehaverne i de dagblade, som Sjællandske Medier består af, er nok primært venstrefolk,« siger Poul Arne Nielsen, der forsikrer, at bestyrelsens sammensætning heller ikke skinner igennem i resten af Sjællandske Medier:
»Humlen i hele Sjællandskes mission er, at vi ikke er afhængige af lokale forhold. Vi påvirker slet ikke indholdet. Der lader vi redaktionerne om,« siger Poul Arne Nielsen.

Poul Arne Nielsen
bestyrelsesformand, Sjællandske Medier, 67 år, borgmester, Stevns Kommune

Hvad kan du som borgmester bidrage med for at få Sjællandske Medier ind i fremtiden?
»Med mit tilhørsforhold til borgerne i mit område har jeg en viden om, hvordan udviklingen og hverdagen omkring mig er hos mine borgere. Den trend kan jeg give videre. Det kan godt være, at befolkningen på Stevns ikke er helt identisk med den øvrige befolkning, men jeg tror dog, at der er en vis afspejling af normaliteten.«

Hvordan finder man en løsning på avisbranchens udfordring med faldende oplag?
»Det ville være fint, hvis jeg kunne finde den løsning. Så var der ikke nogen grund til, at jeg sad her. Der er ingen tvivl om, at vi er inde i en omstillingsproces. Det daglige avisoplag er vigende og har været det i mange år. Jeg har ikke et bud på, hvordan fremtiden ser ud, men de, der kan fortælle mig, hvordan man kan tjene penge på netaviser, vil jeg meget gerne lytte til. For det er givet, at netmediet er meget centralt i den fremtid, vi går ind i. Derudover vil jeg også sige, at ugeavis-markedet har det rigtig godt, så det er forskellige ben, vi skal stå på.«