»Borgerne skal også have de gode historier«

Fredensborg Kommune sendte i september et avisindstik om byrådets arbejde ud til samtlige borgere i kommunen. Historierne er overvejende positive, fordi de skal give modvægt: »Aviserne lever jo generelt af mere kritiske historier,« forklarer kommunaldirektør Kim Herlev Jørgensen. Opdateret med fotos. Fredag den 11. oktober klokken 10.45.

I september sendte Fredensborg Kommune et avisindstik om byrådets arbejde på gaden. Lige som i 2009 røg indstikket i postkassen hos samtlige godt 17.000 husstande i kommunen. Indstikket – ”Fredensborg Kommune – Det nåede vi” – beskriver, hvad politikerne i byrådet har gennemført siden sidste kommunalvalg.

»Byrådets bagvedliggende tanke var at give borgerne en fyldestgørende information om, hvad der er foregået i de sidste fire år,« siger kommunaldirektør i Fredensborg Kommune, Kim Herlev Jørgensen, til Journalisten.

Forsiden til "Fredensborg Kommune – Det nåde vi". Foto: Fredensborg Kommune

Avisen er lavet af kommunens medarbejdere – med 1½ kommunikationsarbejder i spidsen – i dialog med udvalgsformændene. Teksterne handler om det, udvalgsformændene vil lægge vægt på. Prisen? 125.000 kroner – eller ca. seks kroner pr. styk – for tryk og distribution med lokalavisen, Uge-Nyt.

»Det er en udvidet information til de borgere, der måske ikke følger så meget med i kommunen til dagligt,« forklarer Kim Herlev Jørgensen.

Hvorfor er det vigtigt for kommunen at fortælle om, hvad der er sket?

»Det er vigtigt som et led i den demokratiske proces. Hvert fjerde år vælger borgerne et nyt byråd, og hvert år bliver der lagt et kommunalt budget og fastsat kommunale skatter – vi er gode til at præsentere det fremadrettede, men hvad der foregår bagudrettet er vi knapt så gode til.«

Avisindstikket er bare en lille del af kommunens samlede kommunikationsstrategi, der både involverer kommunens hjemmeside og samarbejde med de lokale aviser, Uge-Nyt og Frederiksborg Amts Avis.

»Aviserne er gode til at dække historierne i hverdagen, men aviserne lever jo ikke af at samle en række positive historier, men har helt legitimt et mere kritisk fokus. Vi har som kommune en interesse i at fortælle borgerne de gode historier, og her er de almindelige medier ikke det sted, hvor kommunen ukritisk selv kan lægge vinklerne på historierne.«

Avisindstikket fokuserer kun på byrådets positive historier. Hvorfor nævner I ikke områderne med udfordringer?

»I hverdagen har vi stor opmærksomhed på de kritiske sider, og jeg synes også, at de ligger implicit i avisen. Den handler jo om politiske prioriteringer, og avisen forklarer, hvor udfordringerne har været, og hvordan det er lykkedes byrådet og kommunens ledelse at håndtere de begrænsninger, der har været.«

Kim Herlev Jørgensen forklarer, at byrådet i Fredensborg Kommune, der forud for kommunalvalget i 2009 besluttede, at kommunen skulle lave en folder – og sende den ud lige inden kommunalvalget. I år er folderen så blevet til et avisindstik.

»Som et led i vores forsøg på at øge stemmetallet, er avisen en god anledning til at fortælle, at det lokale demokrati fungerer. Det bedste tidspunkt at vise det på, må være, når vælgerne skal til stemmeurnerne. De kan se i avisen, at det lokale demokrati ikke bare er mennesker, der mødes en gang i mellem – nej, de politikerne bedriver faktisk noget,« siger Kim Herlev Jørgensen.

Side 2 i avisindstikket. Foto: Fredensborg Kommune

0 Kommentarer

data_usage
chevron_left
chevron_right