Borgerne er den røde tråd

Nyt job: Jette Purup, 57 år1. februar 2009 fra redaktionssekretær på Fyens Stiftstidende til proces- og kommunikationskonsulent i Naturturisme I/S, Svendborg.

Nyt job: Jette Purup, 57 år
1. februar 2009 fra redaktionssekretær på Fyens Stiftstidende til proces- og kommunikationskonsulent i Naturturisme I/S, Svendborg.

Hvad er din arbejdsopgave som proces- og kommunikationskonsulent for Naturturisme I/S?
Naturturisme er et tværkommunalt selskab, hvis oprindelige formål var at fremme bosætning og turisme i Det Sydfynske Øhav. Nu er vores opgave desuden at undersøge, om der er lokal opbakning til etablering af en nationalpark i området, og det er især dét, jeg er ansat til. Vores værktøjer bliver blandt andet en interaktiv hjemmeside, en husstandsomdelt informationsavis, arbejdsgrupper, borgermøder og en idébus, som vi vil køre rundt med i lokalområdet.

Hvorfor skifter du til kommunikation?
For mig ligger mit nye job i forlængelse af min udvikling som journalist, hvor jeg har stor fokus på borgerjournalistik. Jeg opfandt projektet "Tættere på", hvor vi udviklede nye redskaber i lokaljournalistikken i 10 måneder. Jeg havde nærkontakt med 2.000 borgere, og vi udviklede blandt andet rullende redaktioner og elektroniske afstemningspaneler. Jeg er klar over, at jeg bliver ansat i en politisk organisation med nye udfordringer, men jeg kan stadigvæk bruge journalistiske redskaber.

Du har både arbejdet for Fyns Amts Avis, Nordjyske Medier og Fyens Stiftstidende. Hvorfor har du brugt det meste af dit arbejdsliv på lokaljournalistik?
Jeg sætter stor pris på at være i tæt kontakt med kilder, læsere, lyttere og på den demokratiske proces. Det kommer jeg også til i mit nye job.

Hvilke erfaringer kan du bruge fra lokaljournalistikken hos Naturturisme?
Jeg har specialiseret mig i borgerjournalistik, som skaber forandringer, og som involverer brugerne. Mange af de værktøjer, jeg har tilegnet mig, kan jeg bære videre i det nye job.

Hvad kommer du til at savne ved lokaljournalistikken?
Jeg håber ikke, at jeg kommer til at lide af voldsomme savn. Hvis jeg gør, regner jeg med at kunne vende tilbage.

Hvad trak dig i retning af natur og turisme?
Det gjorde indholdet af jobbet. Hvis der er opbakning til en nationalpark blandt borgerne, kan den bidrage til udvikling i det område, jeg bor og arbejder i – bedre beskyttelse af naturværdier, øget friluftsliv og et løft til Det Sydfynske Øhav.

Hvordan har du det med at være projektansat?
Det passer mig fint, at jeg skal være hos Naturturisme i 18 måneder. Jeg kan godt lide projekter med en begrænset tidshorisont, hvor jeg får nye arbejdsopgaver og kolleger. Det er udfordrende og spændende, fordi jeg hele tiden lærer noget nyt. Det giver mig aldrig bekymringer at skulle skifte job så ofte, for jeg vil helst prøve det hele. Da jeg blev færdiguddannet, havde jeg som mål, at jeg højst ville være på en arbejdsplads i fem år.

Hvad er din plan, når projektansættelsen ophører om 18 måneder?
Det ved jeg ikke.

CV: Inden Jette Purup blev redaktionssekretær på Fyens Stiftstidende i begyndelsen af 2008, var hun redaktionssekretær hos NORDJYSKE Medier. Hun har desuden arbejdet for blandt andre Fyns Amts Avis, Århus Stiftstidende, Østjyllands Radio, Danmarks Radios Båndværksted, Københavns Radio og Radio Fyn.

0 Kommentarer