Medieforhandlinger

Borgerlige partier vil privatisere P3

Tre borgerlige partier lægger op til at privatisere P3, udligne skævheden i digital nulmoms og tager afstand fra krav om kædeansvar og overenskomst

I en kronik i dagens Berlingske udtrykker tre borgerlige partier en række ønsker til de igangværende medieforhandlinger.

Blandt andet vil Det Konservative Folkeparti, Venstre og Dansk Folkeparti privatisere radiokanalen P3:

”Der er i forvejen mange radio- og tv-programmer, der produceres af private med stor succes – hvorfor ikke lade private prøve kræfter med en hel radiokanal uden reklamer?,” lyder det blandt andet fra medieordførerne Birgitte Bergman (K), Jan E. Jørgensen (V) og Dennis Flydtkjær (DF).

Vil ændre nulmoms

Derudover lægger de tre borgerlige ordførere op til, at man fjerner skævheden i den digitale nulmoms, som Journalisten også har beskrevet:

”Det er ganske enkelt ikke rimeligt, og det er en besynderlig forskelsbehandling af private aktører,” lyder det i kronikken.

I kronikken tager medieordførerne også afstand fra regeringens forslag til streaming-skatten samt kravene om kædeansvar og overenskomster for virksomheder, der vil modtage mediestøtte.

Ordførerne advarer mod fagforeningstvang ad bagvejen og bureaukratiske benspænd:

”Ville vi for eksempel have haft et innovativt medie som Zetland, hvis der havde været disse bureaukratiske krav? Vi tvivler.”

Tilmed mener de borgerlige ordførere, at en skat på de internationale streamingtjenester vil føre til højere priser på Netflix, HBO Max, Viaplay og Disney+, og at det heller ikke vil bidrage nævneværdigt til mere dansk indhold fra streamingtjenesterne.

Svært med bredt flertal

I kronikken giver de borgerlige partier også udtryk for, at det ifølge dem bliver svært at få indflydelse på de igangværende forhandlinger, da ministeren ”primært orienterer sig mod sine støttepartier”.

Journalisten har tidligere bragt regeringens oprindelige udspil til økonomien bag en ny medieaftale.

I den forbindelse vurderede politisk analytiker Hans Engell, at regeringen lagde op til roligere vande omkring DR’s økonomi:

”DR har haft flere vindersager og været dygtige til at styre økonomien, så på den måde er den politiske tilfredshed med DR steget,” lød vurderingen.

0 Kommentarer