Bør det være lovligt at optage lyd fra retsmøder?

Journalist og forfatter Birgitte Dyrekilde mener, at forbuddet mod at optage retsmøder bør ophæves. ”Hvem er det, man beskytter med det her forbud? Det virker arkaisk.” Sune Fischer, retsreporter på Ekstra Bladet, kan godt følge tanken, men advarer om, at det kan blive en glidebane

I sidste uge kunne Journalisten fortælle, at en journalist på Jyllands-Posten er blevet politianmeldt for at optage lyd fra et retsmøde. Det er ulovligt at optage retsmøder, medmindre man har fået en særlig tilladelse.

Men journalist og forfatter Birgitte Dyrekilde, som selv har dækket mange retsmøder i både Danmark og udlandet, mener, det er på tide at tage et opgør med det forbud.

”Jeg har længe undret mig over det forbud,” siger Birgitte Dyrekilde.

Hun kan ikke forstå, at det skal være forbudt at lydoptage et retsmøde, hvis det ellers er åbent for pressen, og alt kan citeres.

”Du kan selvfølgelig sidde til retsmødet og skrive ned, hvad vidnet siger. Men hvis du lige misser noget, så ville det være en stor fordel at have en optagelse, man kan høre bagefter. Samtidig må man gerne sidde og live-tweete alt, hvad der bliver sagt,” siger hun og sammenfatter:

”Hvem er det, man beskytter med det her forbud? Det virker arkaisk.”

Et argument imod optagelse af retsmøder er, at vidner og andre, som venter uden for salen, ikke må få kendskab til, hvad der foregår inde i salen. Det argument anerkender Birgitte Dyrekilde.

”Men hvis der er statshemmeligheder eller dybt følsomme oplysninger i sagen, så bør det heller ikke være tilladt at live-tweete derfra. De sager, hvor man skal kunne optage lyd, er jo åbne sager med åbne døre og stor offentlig interesse,” forklarer hun.

Retsreporter: Hverken for eller imod

Sune Fischer er erfaren retsreporter på Ekstra Bladet. Han er også formand for Retsreporternes Forening, men da foreningen ikke har drøftet emnet før, udtaler han sig her som privatperson.

For Sune Fischer er der både fordele og ulemper ved Birgitte Dyrekildes forslag om at tillade lydoptagelser fra åbne retsmøder.

”Jeg er hverken for eller imod. Jeg anerkender hendes argumenter, men der er også gode argumenter imod,” siger han.

Sune Fischer er enig i, at det er mærkeligt, at man gerne må live-tweete alt, hvad der bliver sagt til et åbent retsmøde, når man ikke må optage det. Han kan også sagtens se fordelen for retsreportere i at optage.

”Hun har helt sikkert en pointe i, at det kunne være til stor hjælp, så man kan tage båndet med hjem i stedet for at sidde og tage noter,” siger Sune Fischer.

Omvendt advarer han om, at det kan ende med en glidebane.

”Det er en glidebane, for hvis man må optage lyd som researchværktøj, så må man vel også lægge det ud som lydfiler. Er næste skridt, at vi også skal have levende billeder fra retten? Jeg synes, det er vigtigt, at der er en vis værdighed over retsmøderne. Det må ikke blive et cirkus.”

På Retsreporternes Forenings generalforsamling i december vil Sune Fischer tage en uformel drøftelse med de andre medlemmer om emnet.

”Uanset hvad skal hun have tak for at starte debatten,” siger han.

Ikke efterspurgt før

Birgitte Dyrekilde mener, at det er oplagt for Dansk Journalistforbund at arbejde for, at forbuddet mod optagelser ophæves eller revideres.

DJ-formand Lars Werge siger til Journalisten, at han ikke hidtil har oplevet, at medlemmerne har efterspurgt det. Men han anerkender, at den aktuelle sag om JP-journalisten kan sætte gang i en god debat.

Og hvis retsreporterne ønsker det, er formanden åben for at arbejde for at ændre reglerne.

”Det er klart, at hvis medlemmerne synes, der er behov for det, så vil vi gerne arbejde for at ændre på det. Noget andet er så, om det kan vinde gehør,” siger Lars Werge.