search

Bør det være lovligt at optage lyd fra retsmøder?

Journalist og forfatter Birgitte Dyrekilde mener, at forbuddet mod at optage retsmøder bør ophæves. ”Hvem er det, man beskytter med det her forbud? Det virker arkaisk.” Sune Fischer, retsreporter på Ekstra Bladet, kan godt følge tanken, men advarer om, at det kan blive en glidebane

I sidste uge kunne Journalisten fortælle, at en journalist på Jyllands-Posten er blevet politianmeldt for at optage lyd fra et retsmøde. Det er ulovligt at optage retsmøder, medmindre man har fået en særlig tilladelse.

Men journalist og forfatter Birgitte Dyrekilde, som selv har dækket mange retsmøder i både Danmark og udlandet, mener, det er på tide at tage et opgør med det forbud.

”Jeg har længe undret mig over det forbud,” siger Birgitte Dyrekilde.

Hun kan ikke forstå, at det skal være forbudt at lydoptage et retsmøde, hvis det ellers er åbent for pressen, og alt kan citeres.

”Du kan selvfølgelig sidde til retsmødet og skrive ned, hvad vidnet siger. Men hvis du lige misser noget, så ville det være en stor fordel at have en optagelse, man kan høre bagefter. Samtidig må man gerne sidde og live-tweete alt, hvad der bliver sagt,” siger hun og sammenfatter:

”Hvem er det, man beskytter med det her forbud? Det virker arkaisk.”

Et argument imod optagelse af retsmøder er, at vidner og andre, som venter uden for salen, ikke må få kendskab til, hvad der foregår inde i salen. Det argument anerkender Birgitte Dyrekilde.

”Men hvis der er statshemmeligheder eller dybt følsomme oplysninger i sagen, så bør det heller ikke være tilladt at live-tweete derfra. De sager, hvor man skal kunne optage lyd, er jo åbne sager med åbne døre og stor offentlig interesse,” forklarer hun.

Retsreporter: Hverken for eller imod

Sune Fischer er erfaren retsreporter på Ekstra Bladet. Han er også formand for Retsreporternes Forening, men da foreningen ikke har drøftet emnet før, udtaler han sig her som privatperson.

For Sune Fischer er der både fordele og ulemper ved Birgitte Dyrekildes forslag om at tillade lydoptagelser fra åbne retsmøder.

”Jeg er hverken for eller imod. Jeg anerkender hendes argumenter, men der er også gode argumenter imod,” siger han.

Sune Fischer er enig i, at det er mærkeligt, at man gerne må live-tweete alt, hvad der bliver sagt til et åbent retsmøde, når man ikke må optage det. Han kan også sagtens se fordelen for retsreportere i at optage.

”Hun har helt sikkert en pointe i, at det kunne være til stor hjælp, så man kan tage båndet med hjem i stedet for at sidde og tage noter,” siger Sune Fischer.

Omvendt advarer han om, at det kan ende med en glidebane.

”Det er en glidebane, for hvis man må optage lyd som researchværktøj, så må man vel også lægge det ud som lydfiler. Er næste skridt, at vi også skal have levende billeder fra retten? Jeg synes, det er vigtigt, at der er en vis værdighed over retsmøderne. Det må ikke blive et cirkus.”

På Retsreporternes Forenings generalforsamling i december vil Sune Fischer tage en uformel drøftelse med de andre medlemmer om emnet.

”Uanset hvad skal hun have tak for at starte debatten,” siger han.

Ikke efterspurgt før

Birgitte Dyrekilde mener, at det er oplagt for Dansk Journalistforbund at arbejde for, at forbuddet mod optagelser ophæves eller revideres.

DJ-formand Lars Werge siger til Journalisten, at han ikke hidtil har oplevet, at medlemmerne har efterspurgt det. Men han anerkender, at den aktuelle sag om JP-journalisten kan sætte gang i en god debat.

Og hvis retsreporterne ønsker det, er formanden åben for at arbejde for at ændre reglerne.

”Det er klart, at hvis medlemmerne synes, der er behov for det, så vil vi gerne arbejde for at ændre på det. Noget andet er så, om det kan vinde gehør,” siger Lars Werge.

Kommentarer
21
Kasper Kopping
25.10.18 22:35
Jeg synes, et godt kompromis
Jeg synes, et godt kompromis her kunne være, at man gerne må optage - men kun til eget brug. Det vil sige, at det fortsat skal være forbudt at afspille lydfilerne i offentligt forum og dermed også i medierne.

Dette kunne sagens håndhæves på samme måde, som man gerne må leje en film og se den selv, men ikke vise den offentligt.

Det ville i hvert fald udrydde mange af de fejl, der uundgåeligt opstår, når journalister skriver hurtigt og på kort tid skal opfatte mange ord i ofte komplicerede sager - ord, som gerne skal citeres korrekt, når de danner baggrund for artikler, offentligheden læser. Det er ikke godt for en person - der f.eks. måske senere frifindes - hvis der er publiceret fejlagtige citater, der kan vildlede og ikke stemmer overens med virkeligheden.

Der er beviseligt MASSER af fejl i de såkaldte live-tweets, som jeg selv tidligere har påpeget, da jeg som journalist var tiltalt i en retssag. Det går for stærkt - og nuancer går tabt. E enkelt forkert udtryk eller ord kan gøre hele forskellen.

Disse fejl ville ikke forekomme i lige så høj grad, hvis journalisten - inden artiklerne publiceres - kan lytte en længere smøre igennem på diktafonen og dermed få de rette nuancer og detaljer med frem for at skrive noget lodret forkert.
Fremhævet af Journalisten
Ole Juncker
26.10.18 07:34
Jeg finder det helt
Jeg finder det helt uforståeligt, at Sune Fischer er så modstræbende i forhold til at tillade optagelse i retssalene. Hvilke andre områder vil Ekstra Bladet arbejde for mindre offentlighed omkring? Skal vi ikke også have forbud mod at optage lyd og billede i Folketinget, da det jo kan ende som et cirkus.

Efter at have overværet en del retssager i Danmark er min vurdering, at det ville være meget sundt for retssikkerheden, at der blev kastet mere lys over hvad der foregår i de danske retssale.
Fremhævet af Journalisten
Jesper Bech Pedersen
26.10.18 08:11
Man kan jo prøve at lytte til
Man kan jo prøve at lytte til den igangærende 3. sæson af podcasten Serial. Der har de gennem et år fulgt livet i en ret i Cleveland, hvor der (stort set) ingen restriktioner er på, hvad der må optages.

Det er bragende god og samfundsvigtig journalistik - som med et optageforbud som det danske aldrig ville kunne være lavet.
Fremhævet af Journalisten
Christian Vangsø Bentsen
26.10.18 09:33
@Kasper Kopping og til dels
@Kasper Kopping og til dels Sune Fischer:

En retssag er en proces som slutteligt fører til en dom.

Processen er par se ikke en fragmentarisk størrelse men derimod en sum af de begivenheder der har udspillet sig i retten.

Det enkelte retsmøde er åbent for offentligheden og en reporter kan referere hvad der pågår som vedkommende lyster - Uanset hvad, er det en andenhåndsberetning læsere/seere/lyttere oplever.

Ved f.eks. at tillade at lydoptage går en masse nuancer tabt. Trykket på den enkelte stavelse sammenholdt med blikket rettet mod f.eks. en anklaget går tabt i en lydoptagelse af en retssag der indeholder meget mere end lyd - Nemlig kropssprog, retningsorienterede spørgsmål, stemmeføring mv..

Her i Journalisten præsenteres ankekvinden som "journalist og forfatter" - Det er spøjst al den stund hun er forlagsejer og udgiver bøger. I øvrigt beskæftiger forlaget sig med lad os kalde det "Alex Jones Light" - historier. Det ved læserne bare ikke..

Var kritikeren varedeklaret korrekt så var det en anden sag OG... Retssager, såfremt de loyalt skal gengives for dem der ikke er til stede, er en umulighed. Derfor:

Be present og be gone!
Fremhævet af Journalisten
Christian Vangsø Bentsen
26.10.18 09:37
Der skulle have stået be
Der skulle have stået be present OR be gone

Og Birgitte kalder sig selv "forlagschef" ikke forlagsejer.

Uanset hvad fremgår det ikke af artiklen
Fremhævet af Journalisten
Birgitte Dyrekilde
26.10.18 10:07
Kære Christian Vangsø Bentsen
Kære Christian Vangsø Bentsen,

Skønt du deltager i debatten.
Lad mig lige gøre min egen position klar, nu du skriver om den...
Ja, jeg er chef for og ejer af Forlaget Kontrovers, der udgiver journalistiske og dokumentariske bøger. De to første er på vej fra trykken og handler om Bitcoin og Erdogans Tyrkiet.
Jeg fungerer stadig delvis som gravejournalist og forfatter (efter mange år på Børsen og JP og udgivelse af to andre bøger) og er således medforfatter på Bitcoin-bogen sammen med Bo Elkjær.
Deniz Serinci står for den kommende fortælling om fængslingerne i Tyrkiet.

Mvh
Birgitte

Fremhævet af Journalisten
Michael Kjærgård
26.10.18 12:42
Nu vi er i gang savner jeg at
Nu vi er i gang savner jeg at der åbnes tv fra retssager. Jeg køber ikke den med at det bliver et cirkus. Hvis nogen kan huske Breivik-transmissionerne fra Norge, så var de alt andet. Er det ikke på tide at offentligheden i retsplejen bliver nutidig.
Fremhævet af Journalisten
Tom Vilmer Paamand
26.10.18 15:31
Optagelse eller ej afhjælper
Optagelse eller ej afhjælper ikke dårligt håndværk. En retsreporter brugte fx spalteplads på at analysere kropssprog, så en tiltalt blev fremhævet som "brødbetynget" med mere. Vedkommende blev i øvrigt senere fuldt frikendt.
Fremhævet af Journalisten
Niels Riis Ebbesen
27.10.18 13:20
Iflg. grundloven, så har vi
Iflg. grundloven, så har vi her i Danmark en offentlig retspleje, og det er en uskik med retsmøder for lukkede døre, og de bør bekæmpes med alle midler, da de kan udhule retssikkerheden, og selv den ondeste terrorist og bandekriminelle, har krav på en retssag, hvor alle kan se og høre, at alt er gået fair for sig.

Der er ikke nogle saglige argumenter for, at tiltalte og alle vidner ikke kan overvære, og høre alt hvad der bliver fremlagt i en given retssag. Og det er kun et tegn på et middelmådigt politiarbejde, hvis anklagemyndigheden frygter, at vidnerne kan påvirke hinanden.

Vi må heller ikke glemme, at dommerne ikke er guder eller orakler, det er helt alm. mennesker som blot har læst jura på universitetet, og derfor er der alt mulig grund til, at befolkningen løbende kan danne sig et indtryk af, hvad der er basis for de domme der afsiges.

Behovet for offentlighedens indsigt i retsplejen, er kun blevet øget af en række domme i højt profilerede sager, hvor der er afsagt modstridende kendelser i de forskellige retsindstandser.

Og forbudet mod at optage lyd, billeder og video under retsmøder, må være et levn fra fortiden, hvor lovgiverne har troet, at de med forbudet kunne gøre retssagerne mere højtragende, og hævet over alm. menneskers niveau.

Men nu om stunder kan enhver skoledreng gå ind i en retssal med en tændt iPhone i brystlommen, og via den transmittere hele retssagen til Internettet.

Derfor er det på høje tid, at journalisterne vågner op, og stiller krav om, at de kan formidle retsmødet som lyd- eller videooptagelser.
Fremhævet af Journalisten
Niels Riis Ebbesen
27.10.18 13:29
https://sn.dk/Koege/Kaempe
https://sn.dk/Koege/Kaempe-fadaese-i-retten-Sendte-live-fra-bandesag-til-nabohotel/artikel/784600
Fremhævet af Journalisten
Michael Jensen
27.10.18 19:10
Jeg er ikke en ørn udi
Jeg er ikke en ørn udi retsreportagen - min erfaring er ikke stor. Men, det jeg kender til retssagerne i salen, sidder tilhørerne og ryster på hovedet over de løgne, der kommer ud af munden på såvel tiltalte som på vidner. En tilhører sagde til mig: "Domstolene er nok det sted, hvor der lyves mest." Er det korrekt, så tænker jeg noget på, hvad søren man skal bruge citater til og troværdigheden af afgørelserne i øvrigt ligeså. Det er som om, at "god opførsel" og den måde forbryderne opfører sig i retten med kropssprog, stemmeføring, osv. fører til frifindelse/milde domme - hvor det der siges, ikke har megen vægt.

Jeg tænker, at det må ret svært at være retsreporter.
Fremhævet af Journalisten
Christian Barfoed
28.10.18 10:49
Hej,

Hej,
Jeg har dækket en del retssager og retsmøder i tidens løb.
Jeg forstår sådan set Sunes forbehold - og derfor kunne Kasper Koppings kompromis-forslag være en farbar vej til at begynde med.
Der er ingen tvivl om at det ville gøre retsreportager langt mere præcise - og dermed styrke troværdigheden.
I en tid hvor både domstole og jurister- og langt hen ad vejen også politikere - generelt helst ser retsplejen være så lidt offentlig som muligt må troværdigheden være det argument, der også kan give den her ide ben at gå på i realiteternes verden.
Vh Christian Barfoed
Fremhævet af Journalisten
Niels Riis Ebbesen
28.10.18 21:15
Hej Christian Barfoed, er du
Hej Christian Barfoed, er du og dine kollegaer bange for at blive arbejdsløse, eller foregår der noget i de danske retssale, som alm. mennesker ikke må se og høre.
Fremhævet af Journalisten
Christian Barfoed
29.10.18 07:06
Hej Niels

Hej Niels
Nej - retsmøder er jo åbne for alle, også dem, du kalder almindelige mennesker (det er journalister altså også :-) ). Indtil dørene bliver lukkede - og så gælder det alle.
Jeg forholder mig bare til den kendsgerning at tendensen blandt jurister, domstole og de politikere, der sidder ved magten, går i retning af mindre offentlighed i retsplejen - ikke mere. Og så kan vi jo råbe alt det vi vil bede bagfra uden der sker noget.
Argumentet med troværdigheden er måske det, der kan flytte noget her.
I øvrigt ville det jo betyde at alle mennesker kunne komme til åbne retsmøder og optage lyd til egen privat brug.
Vh Christian Barfoed
Fremhævet af Journalisten
Christian Barfoed
29.10.18 07:08
Bede bagfra - ikke "bede
Bede bagfra - ikke "bede bagfra" :-)
Fremhævet af Journalisten
Christian Barfoed
29.10.18 07:09
Prøver igen: Nede bagfra -
Prøver igen: Nede bagfra - ikke "bede bagfra"
Fremhævet af Journalisten
Christian Barfoed
29.10.18 07:09
Prøver igen: Nede bagfra -
Prøver igen: Nede bagfra - ikke "bede bagfra"
Fremhævet af Journalisten
Christian Vangsø Bentsen
29.10.18 10:46
Hej Birgitte,

Hej Birgitte,

jo tak og lykke til - Vareklarering er vigtig er vi enige om; går jeg ud fra.

I ovenstående tilfælde tilfælde er det jo oplagt at du har en "kommerciel" tilgang til spørgsmålet. Og det er der for så vidt ikke noget galt med.

Eksamner er, som jeg husker det, offentlige anliggender. Jeg kan i hvert fald huske fra min egen skoletid at vi påberåbte os en ret til at overvære hinandens eksamener.

Og helt grundlæggende så må man formode at der vil være jævnt stressende for alle parter dersom alle og enhver f.eks. går ind til min 9.klasses eksamen i dansk eller f.eks. får lov til at bånde eksaminationen.

Det samme princip gør sig gældende i retssale. Ideen er fostret som et forsvarsværn overfor den anklagede hvorfor det er mere end almindeligt påfaldende at netop journalister advokerer for en ophævelse af det forsvarsværn.

Christian Barfoeds påstand om lukket retspleje savner i udpræget grad dokumentation.

Cherio

C :-)
Fremhævet af Journalisten
Birgitte Dyrekilde
29.10.18 13:28
Hej Christian,

Hej Christian,

Min tilgang til dette forslag er ikke kommerciel. Den er faglig. Som journalist, forfatter og redaktør. Mange sager er meget komplekse - tag for eksempel den nyeste sag, udbytteskattesagen. Ligesom mange andre økonomiske straffesager af en vis størrelse. Det er da mærkeligt, at journalister ikke må have muligheden for at verificere eller tjekke, hvad der bliver sagt i retten af navne, tal, selskaber, sammenhænge mm, når man gerne må rapportere derfra.
I USA er tilgangen en noget anden. Der kan både journalister og almindelige mennesker finde mange sager på nettet. Og mange hele vidnesforklaringer. Det undrer mig, at vi er så langt bagefter på det område.
Fremhævet af Journalisten
Christian Vangsø Bentsen
30.10.18 09:19
Hej Birgitte,

Hej Birgitte,

som journalist eller forlægger kan du som udgangspunkt få adgang til retsbogen og derfra kan du verificere - Det er trods alt hvad der fremgår der ligger til grund for dommen.

Jeg har et eksempel til dig der ligger nogle år tilbage.

En gruppe narkopåvirkede unge kørte psykokørsel på HC Andersens Boulevard og ved Tivoli ramte de ulykkeligvis en kvinde der døde.
Bevisførelsen var problematisk hvad angår hastighed såvel som lyssignaler.
Men... Tivoli overvåger (ulovligt) offentlig vej omkring Tivoli og anklagemyndigheden kunne med optagelser fra Tivoli løfte bevisbyrden.

I den forbindelse søgte jeg aktindsigt i selve beviset - altså optagelsen - og for ikke at kede dig mere end højst nødvendigt så blev det afslået og afslaget var efter en klage forbi statsanklageren. Jeg har skrivelsen liggende et aller andet sted men husker ikke hvor.

Det interessante i sammenhængen er at det journalistiske aspekt opstår der hvor journalister afdækker bevisførelsen fra anklagemyndigheden - en sjælden disciplin. Ta' f'eks. Bøje Nielsen, eller ham den unge mand der blev lagt i benlås og døde på en rasteplads i Jylland eller Holbæk.

Straffesager er kendetegnet ved at der måske har været 10-20 politifolk inde over, herunder husets jurister, dernæst måske 4-5 fra anklagemyndigheden og overfor den skare står én mand og én forsvarer.
Derfor er det bevisførelsen der i publicistisk sammenhæng er interessant og der hvor den fjerde statsmagt er i sit es.

Al hvad der omhandler selve processen i retten er designet til at beskytte den anklagede. Ideen er at de implicerede parter er i et lukket rum med en gruppe tilhører og så "forhandles" der.

Hvis den proces blev båndet er der en oplagt risiko for at deltagerne agerer derefter. Forstået på den måde at der tales til båndoptageren/videokameraet fremfor dommer/nævninge/anklager/forsvarer.
Således er hele setuppet designet til at beskytte den anklagede. BUM!

Din ide om at "vi er bagefter" vil jeg hellere betragte som "vi er foran". Det er uklart hvor mange sager anklagemyndigheden faktisk taber men de taber altså en del.

Så... Der skal ikke båndes af hensyn til den anklagede - Til gengæld skal bevisførelsen efterprøves :-)


Fremhævet af Journalisten
Christian Barfoed
30.10.18 09:37
Hej Christian,

Hej Christian,
Dokumentationen er ikke mulig her - for der bliver ikke ført statistik over antallet af lukkede retsmøder.
Men baseret på tendensen i de godt 30 år jeg med jævne mellemrum har dækket retssager og retsmøder, tør jeg godt konkludere at tendensen går i retning af flere dørlukninger - især ved grundlovsforhør.
Det er også mit indtryk at mange af de dørlukninger bestemt ikke sker for at beskytte den anklagede, men for at give anklagemyndigheden tid og ro til at bygge en sag op mod den anklagede - det betyder jo at nogen sidder fængslet ganske lang tid uden der har været et åbent retsmøde i sagen.
I øvrigt synes jeg det kompromisforslag der er bragt på bane, imødekommer de betænkeligheder du og andre måtte have her.
Vh Christian Barfoed
Fremhævet af Journalisten
Denne artikel er lukket for kommentarer.
data_usage

SENESTE NYT

chevron_left
chevron_right
keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen