Bombe under forbud mod reklame på tv

En ny dom fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol underminerer det danske forbud mod politisk reklame på tv. Det vurderer advokat og ekspert i mediejura Tyge Trier.

En ny dom fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol underminerer det danske forbud mod politisk reklame på tv. Det vurderer advokat og ekspert i mediejura Tyge Trier.

TV 2's økonomi får nu en håndsrækning fra uventet kant.

Den norske stat er blevet underkendt i en særdeles principiel sag. Den norske tv-kanal TV Vest i Stavanger er af den norske stat blevet idømt en bøde for 11 gange at vise korte reklamer for et lokalt pensionistparti, Rogaland Pensionistparti.

Denne bøde straf blev i går underkendt af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol med henvisning til bestemmelsen om ytringsfrihed i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention artikel 10 .

Dommen vil betyde, at også Danmark skal ændre radio- og fjernsynslovens forbud mod at reklamere for politiske partier og organisationer. Det vurderer advokat og ekspert i mediejura Tyge Trier overfor Journalisten.dk.

» Det absolutte forbud i Radio- og fjernsynsloven skal laves om for at være i overensstemmelse med bestemmelserne om ytringsfrihed. Kulturministeriet bør hurtigst muligt fremsætte et forslag til ændring af loven, så ytringsfriheden sikres også for de små partier.« siger advokat Tyge Trier.

TV Vest blev tilbage i 2003 idømt en bøde på 30.000 norske kroner, men indbragte sagen for både byretten i Oslo og Højesteret i Norge med henvisning til konventionens artikel 10. I begge domstole tabte TV Vest, men fik altså medhold af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg.

Fjernes forbuddet mod at vise politiske reklamer vil det kunne blive en væsentlig indtægtskilde for TV 2.

I radio og fjernsynslovens paragraf 76 stk. 3 står der: »I fjernsyn må der ikke udsendes reklamer for arbejdsgiverorganisationer, fagforeninger, religiøse bevægelser, politiske partier, politiske bevægelser samt valgte medlemmer eller opstillede kandidater til politiske forsamlinger.«

1 Kommentar

Anders Christiansen
15. DECEMBER 2008
Re: Bombe under forbud mod reklame på tv
Vil bare gøre opmærksom på Oluf Jørgensens vurdering af dommen: http://www.markedsforing.dk/artikler/vis/artikel/ekspert-politiske-tv-reklamer-ikke-paa-vej/