Retssag

Bojesen taber sag om deling af mail om bryster

Retten finder det ikke bevist, at Peter Lodahl videregav mail til Ekstra Bladet, hvor DR’s tidligere chefdirigent Michael Bojesen skrev om en sangerindes bryster (Rettet kl. 14.20 )

Operasanger Peter Lodahl er blevet frifundet i en sag, hvor den tidligere chefdirigent Michael Bojesen havde sagsøgt ham for at dele en mail, hvor Bojesen skrev om en sangerindes bryster.

Den tidligere chefdirigent for DR Pigekoret havde ved Københavns Byret sagsøgt Peter Lodahl for at have krænket hans ære og privatlivets fred ved at have delt mailen.

Bojesen havde stillet krav om at få erstatning på 200.000 kroner. Desuden ville han gøre Lodahl erstatningsansvarlig over for de tab, som Bojesen led på baggrund af offentliggørelsen.

Men byretten afviser, at Bojesen har godtgjort, at Lodahl har handlet på en sådan måde, at han har krænket Bojesens ret til privatlivets fred, eller at Lodahl har foretaget handlinger, der er egnet til at krænke Bojesens ære.

Det er ikke bevist, at Lodahl delte mailen med Ekstra Bladet, som bragte den 14. april 2022. Mailen stammer fra november 2015 og blev sendt til Peter Lodahl.

Under retssagen har Peter Lodahl ifølge Politiken forklaret, at han var begyndt at tænke over sine tidligere mailudvekslinger med den tidligere chefdirigent, da sagerne om DR Pigekoret kom frem.

Han havde talt med tre venner og delt skærmbilleder af den pågældende mail, forklarede han videre.

Desuden sagde han ifølge Politiken, at han over for en journalist på Ekstra Bladet havde bekræftet mailens ægthed før publicering af artiklen, men nægtet på nogen måde at have vidst, hvordan den havnede hos avisen.

Mail blev udvekslet privat

Fra Michael Bojesens side har argumentet i striden derimod været, at Lodahl og Bojesen havde et tæt venskab, og at mailene blev udvekslet i privat sammenhæng.

Byretten fastslår, at det er Bojesen, som skal godtgøre, at mailen er blevet videregivet til Ekstra Bladet af Lodahl, eller at han ved sine handlinger har medvirket hertil.

I dommen fremgår det, at Michael Bojesen ikke selv har nogen konkret viden om, hvordan Ekstra Bladet er kommet i besiddelse af mailen.

Det er ikke bevist, at Lodahl har videregivet mailene til Ekstra Bladet, og det kan heller ikke føre til en anden vurdering af sagen, at Lodahl bekræftede ægtheden af mailen.

Senere samme måned, som Ekstra Bladet bragte artiklen om mailen, blev Bojesen fyret fra sit job som direktør for Malmø Opera.

Der havde været for meget negativ opmærksomhed omkring Bojesens person, og tilliden var opbrugt, lød begrundelsen.

Som led i dommen skal Michael Bojesen betale sagsomkostninger på 35.000 kroner til Peter Lodahl.

Rettelse: Vi skrev tidligere i underrubrikken, at Peter Lodahl havde delt mailen med Ekstra Bladet, men det er netop ikke bevist, at det var ham, der videregav mailen til avisen.

0 Kommentarer