Bødskov skal forsvare offentlighedslov

Var det kommet frem, at Mette Frederiksen sad på tal om konsekvenserne af dagpengereformen, hvis den nye offentlighedslov var trådt i kraft? Bliv klogere på Bødskovs samråd i dag

Justitsminister Morten Bødskov skal i dag klokken 14 til åbent samråd om den nye offentlighedslov.

»Samrådet i dag handler primært om at få svar på nogle af konsekvenserne af den offentlighedslov, som regeringen, Venstre og Konservative har foreslået,« siger Pernille Skipper (Ø) til Journalisten.

Det er Folketingets Retsudvalg, der den 19. marts 2013 har indkaldt Bødskov til samråd efter ønske fra Pernille Skipper og Simon Emil Ammitzbøll.

Samrådsspørgsmålet kommer, efter at Ekstra Bladet med en aktindsigt kunne dokumentere, at beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S) og regeringen bevidst henviste til forældede tal om konsekvenserne af de nye dagpengeregler, selv om de havde kendskab til nyere og højere skøn.

Dagens samråd handler først og fremmest om, hvorvidt den aktindsigt ville være mulig med den nye offentlighedslov, forklarer Pernille Skipper.

»Det kan virke en lille smule teknisk, men det er jo relevant for en debat om dagpengeperioden, om det er 50, 100 eller 23.000 mennesker, der falder ud af dagpengesystemet. Så dér er det selvfølgelig relevant at finde ud af, om vi kunne have fået sådan noget her at vide i fremtiden,« siger Pernille Skipper.

Samrådet bliver streamet live fra via Folketingets online-tv klokken 14.

Ud over Pernille Skipper og Simon Emil Ammitzbøll (LA), møder Pia Adelsteen (DF) frem til samrådet i dag.

Hun har beskæftiget sig meget med offentlighedsloven og håber, at samrådet fører til en forsikring om, at Ekstra Bladets aktindsigt også var blevet godkendt med den nye lov.

»Men jeg er stadig meget nervøs for, at det altid vil være en vurdering i den enkelte sag. Og hvis man så vurderer, at oplysningerne ikke er relevante længere, så ville man ikke få dem,« siger Pia Adelsteen.

Det skyldes, at en bemærkning i offentlighedsloven kan tolkes sådan, at såkaldte irrelevante oplysninger ikke skal ekstraheres.

»Det vil sige, at hvis der nu er kommet nye tal, så vil du ikke længere kunne få de gamle tal, og du vil ikke længere kunne få at vide, hvornår en minister har fået det at vide. Jeg synes, at det har stor betydning i forhold til, hvilke oplysninger vi får som folketingsmedlemmer, og hvad man som minister ved på forskellige tidspunkter,« siger Pia Adelsteen.

 

Frirum, skandaler og »larmende tavshed«

Morten Bødskov skal desuden redegøre for, om han mener, at sådanne oplysninger hører til i det ’frirum’, ministeren flere gange har henvist til som argument for den nye offentlighedslov.

Men der var en altoverdøvende tavshed, da Jyllands-Posten tidligere i denne uge spurgte 20 nuværende og tidligere ministre, hvornår det har været relevant for dem at beholde oplysninger i et frirum.

Pia Adelsteen peger på, at det lukkede rum allerede findes, idet det ikke er muligt at få aktindsigt i igangværende sager.

»Når de ikke kan komme med konkrete eksempler på, hvor det har været et problem, så har jeg meget svært ved at se, at man ikke har det arbejdsrum, som de savner,« sige Pia Adelsteen.

Det tolker hun som, at der rent faktisk ikke er et problem med frirum.

»Jeg synes mere, at den larmende tavshed meget sigende fortæller, at det rent faktisk ikke er et problem, men bare en undskyldning for at lukke,«

Pernille Skipper mener desuden, at der findes en anden forklaring på de nuværende og tidligere ministres tavshed over for Jyllands Posten. Hun henviser til Jan E. Jørgensens (V) forklaring på tavsheden over for Jyllands Posten, hvor han siger:

»Hvis du har en eller anden historie, der har vundet en Cavlingpris, så er det lidt svært at forestille sig, at du skulle få en til at stille sig op og sige, at det ikke skulle være offentliggjort.«

Og det tolker Pernille Skipper således:

»Han siger indirekte, at der er nogle af de store skandalesager, som man ønsker at lukke ned for i fremtiden,« siger Pernille Skipper.

Hun understreger samtidig, at dagens samråd er ét af mange muligheder for at diskutere offentlighedsloven.

Blandt andet har Journalisten samlet konkrete aktindsigter fra ti landsdækkende historier og bedt retsudvalget om at tage dem op med Justitsministeriet med henblik på en vurdering af, om man stadig ville kunne få samme indblik med den nye offentlighedslov.

0 Kommentarer