Bøddel eller banebryder

 

 

Steffen Hou mener, han personificerer en ny tendens inden for avisverdenen. Han kalder sig pioner. De faste medarbejdere på Jyllands-Posten kalder ham "bøddelen på dødsgangen". Steffen Hou hyrer freelancere til at skrive for Jyllands-Posten, samtidig fyrer avisen de faste medarbejdere.

Han har hvide tænder, venlige øjne og et fast håndtryk. Steffen Hou, 26 år, tager imod i en port i Københavns centrum. Han viser vej ind ad bagdøren til Jyllands-Postens københavner-redaktion. Op ad en trappe til anden sal og hen ad en gang. "Det var tidligere kulturredaktion," forklarer han. Flere spare-runder på Jyllands-Posten har gjort kontorerne overflødige. Steffen Hou fortæller beredvilligt, hvad der nu findes bag dørene: Ejendomsavisen, en freelancer, et køkken og bag de sidste to døre gemmer sig årsagen til, at vi er her.

Mediebureauet InMente.

Et bureau, der sælger alle former for journalistik. Foreløbig er der en altoverskyggende kunde – og den ligger meget passende i samme bygning: Jyllands-Posten.

Steffen Hou grundlagde bureauet for fem måneder siden sammen med en gymnasiekammerat, Jesper Laursen. Vennerne, der begge blev uddannet fra journalisthøjskolen i Århus sidste år, er selskabets to ejere. Steffen Hou kører forretningen i København, mens Jesper Laursen styrer Århus-afdelingen, som indtil i sidste uge også havde lokaler hos Jyllands-Posten.

Steffen Hou og Jesper Laursen skriver selv, hvad de kan nå, og hyrer freelancejournalister til at lave resten. De unge InMente-ejere har i gennemsnit 7-8 freelancejournalister til at arbejde for sig, fortæller Steffen Hou.

I København sidder to freelancere sammen med Steffen Hou. I Århus er der også to faste freelancere, som møder på redaktionen dagligt.

Steffen Hou taler smilende om en "virksomhed i vækst", men han er godt klar over, at smilet virker som en rød klud for mange faste medarbejdere på Jyllands-Posten og giver kuldegysninger hos dagbladsjournalister i branchen.
Medarbejdere på Jyllands-Po-sten frygter, at ledelsen er i fuld gang med at smide fastansatte ud og til gengæld bruge freelancere eller freelancebureauer, der ikke bare er langt billigere, men også langt mere fleksible. Mens Steffen

Hou viser rundt, sidder tillidsfolkene på Jyllands-Posten samlet i Århus for at forhandle med ledelsen om 30 varslede fyringer.

Steffen Hou er ikke i tvivl om, at han repræsenterer fremtiden.

"Den klassiske journalist, som vi kender i dag fra dagbladene, vil der blive færre af. Det er jeg overbevist om. Derimod vil vi journalister i langt højere grad blive nogle små selvstændige individer," siger han.

 

Iværksættergen
Steffen Hou viser de to kontorer frem, hvor InMente arbejder. To unge journalister hilser venligt. De er freelancere, men møder op dagligt for at udfylde den "leveringsaftale", som de har indgået.

Steffen Hou er meget hemmelighedsfuld omkring den side af sagen. Men en leveringskontrakt er en aftale om at levere en bestemt "mængde journalistik" om måneden for et bestemt beløb. Lønnen indebærer hverken pension, feriepenge eller aftaler om overarbejde, barnets første sygedag eller andet.

En typisk arbejdsdag på InMente starter med, at Steffen Hou og de to faste freelancere holder et redaktionsmøde, som ender med en idéliste. Derefter kontakter Steffen Hou nyhedsredaktøren på JP København, enten går han ned til ham, eller osse ringer de sammen. Steffen Hou præsenterer sine idéer for at sikre sig, at de faste medarbejdere ikke arbejder på samme historier.

Steffen Hou siger, at langt størstedelen af historierne er blevet til efter idéer fra InMente.

"Der er mange myter, men der foregår ikke noget hemmeligt her," smiler Steffen Hou, mens han skænker en kop kaffe. Vi går hen til køkkenet og sætter os.

-Hvordan fik du idéen til InMente?

"Jeg tror, jeg har et iværksættergen," siger han langsomt. Steffen Hou taler på en anden måde nu. Langsommere og med flere forretningsudtryk som "leverandøraftaler", "journalistiske ydelser" og "vækstfase".

"Der har i mange år været produktionsselskaber inden for den elektroniske branche. Vi vil gerne skabe et produktionsselskab for trykte medier. Jeg er sikker på, at de trykte medier i langt højere grad vil hente deres stof uden for egne kontorlokaler," siger han.

-Hvad er dit mål med InMente?

"At tage så mange opgaver som muligt. At skabe et stort produktionsselskab. Jeg håber, at vi vokser os store og stærke, men det forudsætter, at vi leverer journalistik af høj kvalitet," siger Steffen Hou.

-Hvordan har du det personligt med, at der er kolleger i branchen, der ser dig som en skurk?

"Jeg vil sige, det er ikke rart at blive skudt nogle af de ting i skoene, som jeg har fået. "Bøddelen på dødsgangen", og jeg ved ikke hvad. Det er menneskeligt ikke rart. Eftersom man kan sige, jeg betragter mig selv som værende et anstændigt menneske."

Steffen Hou svarer beredvilligt og kort. Han bliver ikke irriteret, men byder i stedet på kaffe og frugt. Han er i gang med sit drømmeprojekt. Og indtil videre går det godt. Den dag, vi besøger bureauet, har InMente både "toppen" og "toeren" på JP Københavns forside. I den tynde sektion er der endnu en historie fra InMente. Sådan har det set ud rigtig mange dage, siden InMente startede for fem måneder siden. Det kunne se ud som om, store dele af indholdet er blevet udliciteret.

-Jyllands-Postens tillidsmand har sagt, at det her bureau er skyld i fyringer på Jyllands-Posten. Hvad er dit svar på det?

"Jeg bestemmer ikke udviklin-gen på JP. Jeg kender ikke bevæggrundene for, hvorfor JPs ledelse træffer de valg, de nu engang må træffe.

-Kritikken består i, at man på JP udskifter faste medarbejdere med freelancere. Du har folk, der arbejder som faste medarbejdere.

"Det svarer jeg lidt kategorisk på. Vi er en virksomhed, som sælger journalistiske ydelser. JP har indgået en samarbejdsaftale med os. Og den aftale er vi tilfredse med.

-Og hvis det senere viser sig, at jeres samarbejde med JP betyder, at der bliver fyret flere folk?

"Så har JP og den faglige gruppe blandt de ansatte vel et samtaleemne…"

-Hvis en fastansat stopper på Jyllands-Posten og kommer over til dig – han arbejder lige så mange timer om ugen – hvad vil der ske med hans løn?

"Det vil bero på, hvilken månedsløn han har i dag. Men jeg vil aldrig nogensinde ansætte ham fuld tid til at skrive for mig. Jeg vil lave en aftale med ham, hvor jeg siger, at jeg gerne vil købe artikler for en portion penge hos ham. Men så kan du vende den om og spørge, om jeg synes, det er et rimeligt lønniveau, journalister på dagblade har i dag. Det synes jeg ikke. Jeg mener, journalister er blevet for dyre i drift."

-Hvad er en rimelig journalistløn?

"Det ved jeg ikke, det afhænger af journalistens kompetencer. Men dagbladsbranchen kan i hvert fald ikke bære det løn-_niveau, der er i dag, hvis man samtidig vil sikre samme antal journalistiske stillinger."

Efter halvanden time viser Steffen Hou ned ad trappen igen. I porten siger han med fortrolig stemme:

"Det er jo ikke fordi, jeg ikke vil have en overenskomst. Jeg vil da håbe, at vi en dag får en overenskomst med Journalistforbundet. Nu skal vi bare i gang først."

 

FAGLIG VOLDGIFT
Dansk Journalistforbund mener, at Jyllands-Posten begår overenskomstbrud ved at bruge faste freelancere, der sidder på avisen. Faglig sekretær Claus Iwersen understreger, at det pt. kun handler om fem navngivne freelancere.

Nemlig de, der sidder på redaktionerne dagligt og hver dag leverer nyheder til avisen. Det gælder både personer tilknyttet bureauet InMente, men også yderligere to freelancere i Århus. Sagen er nu havnet som en faglig voldgift, hvor en høje-steretsdommer skal afgøre, hvem der har ret. Claus Iwersen udelukker ikke, at der inden for kort tid bliver rejst flere sager.

 

 

0 Kommentarer