Bo Lidegaard: »Magten skal ses efter i sømmene.« 

Politikens nytiltrådte ansvarshavende chefredaktør understreger, at der mere end nogensinde er brug for kritisk journalistik. Men det vækker debat, at han selv har været en central del af magtspillet i Danmark.

Politikens nytiltrådte ansvarshavende chefredaktør understreger, at der mere end nogensinde er brug for kritisk journalistik. Men det vækker debat, at han selv har været en central del af magtspillet i Danmark.

LEDELSE. Bo Lidegaard, der skal afløse afdøde Tøger Seidenfaden som ansvarshavende chefredaktør på Politiken, understreger ved sin tiltrædelse, at det trykte dagblad er udfordret, hvilket kræver udvikling.

»Vi står over for store strukturelle forandringer. Vi laver landets bedste dagblad, men et centralt element – den trykte avis – er fundamentalt truet. Derfor: Det er ingen løsning ikke at gøre noget. Det ligger i chefrollen, at jeg skal identificere problemerne og træffe nogle strategiske beslutninger de kommende år. Det skal ske, samtidig med at vi optimerer kerneproduktet, avisen,« siger Bo Lidegaard.

En del af udfordringen vil blive, at journalistik på nettet kræver en hurtighed, der går ud over grundigheden. Men Bo Lidegaard understreger, at kvaliteten i journalistikken skal være i højsædet – på trods af omstillingen.
»Vi har mere end nogensinde brug for dybdegående og kritisk journalistik. Magten skal ses efter i sømmene. Den slags journalistik er der masser af i Danmark. Men vi har også enormt meget spin og megen efterplapren, hvor man kunne ønske sig større kritisk sans og kildekritik, blandt andet over for anonyme kilder og deres motiv og troværdighed.«

Bo Lidegaard er selv tæt på magten. Han sidder i VL-gruppe 13, blandt andre sammen med Lars Munch, administrerende direktør på Politiken, samt en række af erhvervslivets øvrige spidser.

Bliver du efter din udnævnelse til ansvarshavende chefredaktør siddende i VL-gruppe 13 sammen med erhvervslivets spidser, som Politiken jo gerne har et kritisk forhold til?
»Jeg har ikke aktuelle planer om andet. Jeg tror på, det er af værdi i sig selv at tale med mennesker, som kommer andre steder fra end en selv.«

Bo Lidegaards fortid som topembedsmand i den danske centraladministration har fået "Deadline" på DR 2 til at spørge Bo Lidegaard, hvordan han vil håndtere, at han har en stor viden, som journalisterne på Politiken kunne bruge.

"Deadline" spurgte:
"Lad os tage en helt konkret situation, som du jo realistisk set kan komme ud for – nemlig at du på et redaktionsmøde på din avis hører, at nogle af dine journalister er i gang (…) med at skrive en artikel. Du ved, at det, de er i gang med at skrive, er forkert, fordi du kender situationen indefra. Hvad vil du så gøre? Vil du stoppe historien og så sige, nu fortæller jeg jer, hvordan historien er? Eller hvad vil du gøre?"

"Jeg vil gøre ligesom enhver anden redaktør, og jeg vil være i den samme situation som enhver anden redaktør – nemlig at adgangen til de kilder, der belyser arbejdet inden for den boks, som er centraladministrationen, går gennem aktindsigt; går gennem de regler, der er for, hvad man kan få adgang til og ikke adgang til. Jeg vil have den viden, jeg generelt har, om hvordan systemet fungerer. Og jeg vil agere på den basis," lød svaret fra Bo Lidegaard – med fortsættelsen:

"Politikens journalister får ingen privilegeret adgang til oplysninger, som ligger ud over, hvad enhver journalist kan få adgang til gennem aktindsigt."

Tillidsmand på Politiken Lars-Bo Larsen siger til Journalisten.dk, at der er emner, hvor Bo Lidegaard ikke skal blande sig.
»Det er klart, han skal finde sin måde at agere på i forhold til den viden, han har. Men det afgørende for mig er, at vi har en journalistisk chefredaktør og folk, der håndterer det journalistiske håndværk. Og de folk skal selvfølgelig kunne arbejde frit og objektivt. Vi skal adskille news fra views. Hvis den nye chefredaktør vil være debatskabende og meningsdanner, er der steder, hvor han ikke skal blande sig,« siger Lars-Bo Larsen.

Bo Lidegaard selv ser intet modsætningsforhold mellem de to journalistiske genrer. Tværtimod.
»Jeg ser views og news som avisens to ben. De er ikke modpoler, der står i modsætning til hinanden. De er derimod poler, hvorimellem der opstår den dynamik, der giver karakter til avisen. Views og news er komplimentære og skaber det særlige politikenske univers. Der, hvor du kombinerer en skarp nyhedsdækning med holdninger, som er velargumenterede, begrundede og har klar kant i værdidebatten.«

Lars-Bo Larsen, tillidsmand på Politiken, er ikke nervøs for, om Bo Lidegaards baggrund i centraladministrationen kommer til at spøge i hjørnekontoret på Rådhuspladsen.
»Stemningen på redaktionen er spændt og afventende. Det virker som en meget relevant ansættelse, og vi er spændt på, hvordan den nye chef bliver i hverdagen,« siger Lars-Bo Larsen.

0 Kommentarer