Bo Lidegaard: »For megen spin og efterplapren i journalistikken«

Politikens nytiltrådte ansvarshavende chefredaktør understreger i et interview med Journalisten.dk, at der mere end nogensinde er brug for kritisk journalistik, der kigger magthaverne i kortene. Selv vil han dog ikke opgive sit medlemskab af topledernetværket VL-gruppe 13.

Politikens nytiltrådte ansvarshavende chefredaktør understreger i et interview med Journalisten.dk, at der mere end nogensinde er brug for kritisk journalistik, der kigger magthaverne i kortene. Selv vil han dog ikke opgive sit medlemskab af topledernetværket VL-gruppe 13.

Skæbnefællesskab. Det var det ord, der mere end noget andet gled gennem Bo Lidegaards tankeunivers, da han i går blev præsenteret for Politikens medarbejdere i Trykkeriet på Rådhuspladsen.

»Fra det øjeblik, jeg træder ind ad døren som ansvarshavende chefredaktør og møder medarbejderne, der laver avisen hver dag, er vores skæbne bundet sammen. Jeg skal lede avisen, og deres engagement og professionalisme skal bære bladet,« siger Bo Lidegaard til Journalisten.dk

Bo Lidegaard forklarer, at han ikke kommer med en dagsorden om at forandre alting, men understreger samtidig, at det trykte dagblad er udfordret, hvilket kræver udvikling.

»Vi står over for store strukturelle forandringer. Vi laver landets bedste dagblad, men et centralt element – den trykte avis – er fundamentalt truet. Derfor: Det er ingen løsning ikke at gøre noget. Det ligger i chefrollen, at jeg skal identificere problemerne og træffe nogle strategiske beslutninger de kommende år. Det skal ske, samtidig med at vi optimerer kerneproduktet, avisen,« siger Bo Lidegaard.

Hvor kan du gøre en forskel?
»Sådan vil jeg ikke stille det op. Men udfordringen er, at vi skal være i stand til at finde vej gennem den gradvise ændring fra den trykte avis til den elektroniske. Der sker en ændring af tyngdepunktet fra papir til det elektroniske, og i det forløb skal vi være i stand til at udvikle vores produkter.«
Tøger Seidenfaden er blevet beskrevet som redaktøren, der drejede Politiken fra news til wiews.

Hvor positionerer du dig?
»Jeg ser views og news som avisens to ben. De er ikke modpoler, der står i modsætning til hinanden. De er derimod poler, hvorimellem der opstår den dynamik, der giver karakter til avisen. Views og news er komplimentære og skaber det særlige politikenske univers. Der, hvor du kombinerer en skarp nyhedsdækning med holdninger, som er velargumenterede, begrundede og har klar kant i værdidebatten.«

Bo Lidegaard understreger, at han ikke kan se sig selv optræde som journalistetisk debattør i Presselogen på TV2 News i nærmeste fremtid – "først skal jeg lære at finde vej til hjørnekontoret" – men markerer samtidig, at han finder, at dele af dansk journalistik savner den respekt for saglighed, som han sætter højt.

»Vi har mere end nogensinde brug for dybdegående og kritisk journalistik. Magten skal ses efter i kortene. Den slags journalistik er der masser af i Danmark. Men vi har også enormt megen spin og megen efterplapren, hvor du kunne ønske dig større kritisk sans og kildekritik, blandt andet over for anonyme kilder og deres motiv og troværdighed.«

Bo Lidegaard er selv medlem af magtens inderkreds. Han sidder i VL-gruppe 13, blandt andre sammen med Lars Munch, administrerende direktør på Politiken, samt en række af erhvervslivets øvrige spidser.

Bliver du efter din udnævnelse til ansvarshavende chefredaktør siddende i VL-gruppe 13 sammen med erhvervslivets spidser, som Politiken jo gerne har et kritisk forhold til?
»Jeg har ikke aktuelle planer om andet. Jeg tror på, det er af værdi i sig selv at tale med mennesker, som kommer andre steder fra end en selv.«

0 Kommentarer