Bo Elkjær indstiller Statsministeriet til Lukkethedsprisen

I et hemmeligt arkiv har Statsministeriet dokumenter om journalist Bo Elkjær og hans Irak-interview med Anders Fogh Rasmussen fra 2007. Ministeriet vil ikke oplyse, hvad der står i papirerne, og derfor indstiller Bo Elkjær det til Journalistens Lukkethedspris  

»Jeg har tænkt mig at indstille Statsministeriet til Lukkethedsprisen på den her sag – og på deres generelle håndtering af anmodninger om aktindsigter.«

Sådan siger journalist Bo Elkjær, efter Jyllands-Posten søndag kunne skrive, at dokumenter om Bo Elkjærs kritiske interview om Irak-krigen med den daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen er blevet gemt væk i et særligt sikkerhedsarkiv sammen med Statsministeriets mest hemmelige oplysninger.

Da Jyllands-Posten fortalte Bo Elkjær, at papirerne lå gemt i et hemmeligt arkiv, blev han rasende.

»Min første reaktion var, at jeg gik op i det røde felt. Alle journalister har en allergi overfor at blive registreret i hemmelige kartoteker,« siger han.

Hat og briller

Bo Elkjær mener, at lukketheden i den aktuelle sag viser, at grundlaget for Danmarks krigsdeltagelse i Irak ikke er fuldt belyst – hvilket ellers var regeringens argument for at lukke Irak-kommissionen og droppe en tilbundsgående undersøgelse.

»Det viser, at jeg havde fat i noget. Alt er åbenbart ikke lagt åbent frem og tilstrækkeligt belyst. Det er åbenbart så følsomt, at det skal gemmes væk et hemmeligt sted af hensyn til fremmede magter.«

Han mener, sagen matcher hans generelle oplevelse af Statsministeriets holdning til åbenhed og aktindsigter, som – ifølge journalisten – er »hat og briller – undskyld, jeg siger det så lige ud«.

Bo Elkjær understreger, at der ikke er noget ulovligt i, at dokumenterne er undtaget for aktindsigt.

»Men det usædvanlige er, at det åbenbart er så følsomt. Det er dér, klokkerne begynder at bimle.«

Ventede 671 dage på interview

Bo Elkjær – der dengang var journalist ved Ekstra Bladet – måtte vente i 671 dage, før det endelig lykkedes at få et interview med Anders Fogh Rasmussen i 2007. Forinden havde Folketingets Ombudsmand kritiseret Statsministeriet for ikke at tillade Bo Elkjær et interview med statsministeren, som lod sig interviewe af andre journalister i perioden.

Bo Elkjær modtog i 2003 Cavling-prisen sammen med to journalister fra Information for afdækningen af grundlaget for Irak-krigen.

Ifølge Jyllands-Posten lagde embedsmændene i Statsministeriet efter interviewet et såkaldt samtalepapir sammen med de oplysninger, som Statsministeriet ellers havde samlet om Bo Elkjærs arbejde. Disse papirer blev lagt i et særligt sikkerhedsarkiv i Statsministeriet, hvor de fortsat ligger.

I et mailet svar på Journalistens henvendelse oplyser Statsministeriet:

”Dokumentet til den tidligere statsminister til brug for interviewet med Bo Elkjær er som et internt dokument undtaget fra retten til aktindsigt. Statsministeriet kan dog oplyse, at det ikke indeholder nærmere oplysninger om enkeltpersoner, herunder journalister.”

”Når materialet i sin tid er lagt i et sikret arkiv, skyldes det formentlig, at temaet for interviewet angik forhold, som kunne have betydning for statens sikkerhed, rigets forsvar eller Danmarks forhold til fremmede magter. Det bemærkes, at offentlighedsloven og arkivloven også finder anvendelse på materiale, der ligger i det sikrede arkiv.”

0 Kommentarer