BLOT TIL LYST

Pressekortet bliver flittigt brugt af journalister som betalingskort på private hyggeture. Kulturinstitutioner og museer lukker med glæde journalisterne ind for at sikre sig omtale og goodwill. Enkelte frygter dog journalisters vrede, hvis de gratis ydelser falder bort.
Pressekortet bliver flittigt brugt af journalister som betalingskort på private hyggeture. Kulturinstitutioner og museer lukker med glæde journalisterne ind for at sikre sig omtale og goodwill. Enkelte frygter dog journalisters vrede, hvis de gratis ydelser falder bort.

En børnefødselsdag i BonBon-land med alt betalt. En gratis adgang til billige øl. Hyggeture i Tivoli med kæresten.

Journalister har meget glæde af deres pressekort og store forventninger til, hvad kortet kan sikre dem af behageligheder.

Det viser en rundringning, som JOURNALISTEN har foretaget til steder, der lukker DJ-medlemmer gratis ind.

Rundringningen viser også, at det ikke er nogen god ide at forsøge at indskrænke serviceydel-serne over for journalisterne.

Tivoli bibeholder for eksempel ordningen med, at ledsageren kommer gratis ind i haven for at undgå journalisters vrede.

For fire år siden stoppede Tivoli dog for en kort overgang praksis med, at ledsageren kommer ind gratis. Det skulle Tivoli aldrig have gjort.

“Journalister ringede og overfusede os og skrev harmdirrende breve. Jeg tror, at de betragter ledsageren som en ret på linie med at få en gratis avis,” siger Lene Brock, pressekoordinator i Tivoli.

På grund af de vrede reak-_tioner fik journalisterne lynhurtigt lov til igen at tage en ledsager med ind i haven.

“Vi fik jo pludselig badwill i stedet for goodwill,” siger Lene Brock.

Forlystelsesparken BonBon-land forsøger også at skaffe sig goodwill blandt journalister ved at lade indehavere af et pressekort få hele fem ledsagere med ind i parken.

BonBon-lands ønske om goodwill var dog ikke stort nok til at indfri en journalists ønske om at få afholdt en gratis børnefødselsdag for en hel børnehave i forlystelsesparken. Journalisten argumenterede med, at vedkommende havde et pressekort, men endte med selv at måtte indkøbe lagkager til sit barns fødselsdag.

“Det ville vi altså ikke gå med til,” siger Marianne Larsen, marketingchef i BonBon-land.

BonBon-lands marketingchef er ikke ene om at ryste på hovedet af journalisters forventninger til pressekortets evne som betalingskort.

Hos rederiet Scandlines har der også været panderynker. For et par år siden blev panderynkerne så dybe, at en ordning, hvor journalister kom gratis med Scandlines’ Helsingør – Helsingborg-færger, blev afskaffet. Både danske og svenske journalister misbrugte nemlig pressekortet til at skaffe sig gratis adgang til billige øl.

“Vi havde en eller to journalister om måneden, der brugte ordningen i forbindelse med deres arbejde. Til gengæld var der hver dag 10-15 journalister, der ofte havde et par paller med øl i favnen og et pressekort i munden,” fortæller Bruno Leidig, salgsmedarbejder i Scandlines.

Penge ud i ingenting

I Sverige har der på det seneste været debat omkring brug og misbrug af pressekortet. Det er blandt andet kommet frem, at en svensk journalist har besøgt forlystelsesparken Skansen 80 gange med sin familie.

Den svenske debat om pressekortet begyndte med, at Nationalmuseet i Stockholm klagede til det svenske journalistforbund for at stoppe misbruget. Hvert år går 3.000 journalister gratis ind på museet. Det svarer til, at museet mister over 200.000 svenske kroner i entréindtægter, fordi journalisterne kommer ind på deres pressekort.

“Det er mange penge. Men vi har ikke fundet en løsning, for det er svært og kræver meget arbejde at adskille journalister, der er på arbejde, fra journalister, der besøger os i deres fritid,” siger Lena Munther, informationsmedarbejder på det svenske Nationalmuseum.

Rundringningen viser, at på danske museer er der ingen udtalt bekymring over mistede entréindtægter. Christina Bilde, kommunikationschef på Arken, mener endog, at det ville være dumt at forsøge at stoppe journalister, der ikke har en umiddelbar faglig interesse i museumsbesøget.

“Hvis journalisterne er vant til at komme gratis ind på deres pressekort og så kommer til et museum, hvor de for eksempel ikke kan komme gratis ind om søndagen, så bliver de nok lidt irriterede. Og den form for irritation vil vi gerne undgå,” siger hun.

På museerne er den udbredte holdning, at journalisterne lukkes ind for at sikre omtale af udstillingerne og museerne. Ole Capion, administrationschef på Aarhus Kunstmuseum, siger:

“Vi håber, de kommer for at skrive om udstillingen og ikke bare for at få stillet deres nysgerrighed.”

Denne artikels forfattere har inden for det seneste år brugt pressekortet til at komme gratis i Tivoli, til superligafodbold og på kunstmuseerne Louisiana og Arken.

1 Kommentar

Thorkild Fleng
5. JANUAR 2016
Jeg har et pressekort som
Jeg har et pressekort som foto/forfatter. Ikke brugt det særligt meget - i nogle tilfælde betaler jeg billetten for ikke at få nogen særlige ydelser. Jeg vil opleve det som gæsterne kommer ud for det pågældende sted.