Blokade mod DJ

 HK'ere i Dansk Journalistforbund vil gå i konflikt efter sammenbrudt forhandling. De HK-ansatte kræver flere penge.

 

HK'ere i Dansk Journalistforbund vil gå i konflikt efter sammenbrudt forhandling. De HK-ansatte kræver flere penge.

STREJKE. »Journalistforbundet er strejkeramt. Læg en besked, så ringer vi tilbage.«

Den telefonsvarerbesked vil måske møde folk i begyndelsen af det nye år. HK har nemlig meddelt, at de inden 1. december sender et strejkevarsel til DJ. Hvis den strejke bliver en realitet, så vil blandt andet receptionen i forbundet være ubemandet.

De 19 HKere i DJ har gennem mere end et halvt år, den seneste måned med HK som forhandler, forsøgt at forny overenskomsten med DJ – uden resultat.

Det er en arbejdskonflikt classic. De 19, som hovedsagelig laver kontorarbejde, vil have mere, end DJ vil give.

»Vi har krævet otte procent over to år. Vi forlanger ikke egentlige lønstigninger, vi vil bare sikre, at Journalistforbundets HK-ansatte får samme lønstigning som HK-ansatte i andre fagforeninger,« siger Steen Preisler fra HK Service København, som forhandler på vegne af kontorpersonalet i DJ.

»Vi har tilbudt 6,5 procent over to år samt 0,3 procent i funktionstillæg – begge af lønsummen. Det er lidt mere end andre sammenlignelige HK-ansatte har fået,« siger direktøren i DJ, Anne Louise Schelin.

Både lønmodtager og arbejdsgiver er altså helt enige om at give samme lønstigninger, som andre får. Men de er slet ikke enige om, hvad de andre får.

HKs forhandler siger, at andre sammenlignelige HKere stiger mindst fire procent om året.

DJs direktør siger, at andre sammenlignelige HKere får 3,25 procent mere om året. Så er det jo bare at tjekke, hvem der har ret. Men så let er det ikke. Parterne er ikke enige om, hvem der skal sammenlignes med hvem.
»Blandt de HKere, som vores HKere sammenligner sig med, er der ansatte, der har flere funktioner og mere ansvar – de sagsbehandler for eksempel,« siger Anne Louise Schelin.

Det forstår de HKernes tillidsrepræsentant i DJ ikke.

»HKerne har mange funktioner. Blandt andet styrer en af os DJs hjemmeside, en anden administrerer Ophavsretsfonden og flere svarer på faglige spørgsmål. Hvorfor skal HKerne i andre fagforeninger have mere end os? Hvad er det, de laver, som vi ikke laver,« spørger Pernille Fahlmann Kristensen.

Begge parter håber, at konflikten kan undgås, men så sent som den 20. november fastholdt både HK og DJ deres respektive krav.

Konflikt vækker vrede i a-kassen

HK-medlemmerne i Journalisternes A-kasse føler sig svigtet og dårligt informeret af fagforeningen HK.

De får modsatrettede meldinger om, hvorvidt de skal strejke eller ej, hvis Journalistforbundets HK-ansatte går i strejke.

Som ansatte i Journalisternes A-kasse er de ansat i en anden virksomhed end kollegerne i Dansk Journalistforbund. De har da heller ikke været indkaldt til nogen af forhandlingsmøder og blev først for et par uger siden kontaktet af fagforeningen HKs repræsentant, Steen Preisler.

De HK-ansatte i A-kassen var indtil for knap et år siden ansat på overenskomst, men valgte at træde ud af overenskomsten og i stedet blive kontraktansatte. De fik samtidig højere løn, idet de ud over at have ansvar for sagsbehandling også har kollektivt ledelsesansvar.

De har i år fået en lønstigning på 2,7 procent ligesom Journalistforbundets ledelse, de faglige konsulenter og journalisterne på Journalisten.

 

0 Kommentarer