Blicher Bjerregård: Vi skal have flere medlemmer

Formanden for Dansk Journalistforbund (DJ), Mogens Blicher Bjerregård, opfordrer til et øget arbejde på rekrutteringsområdet. Og bedre støtte til tillidsfolk i produktionsmiljøet. (opdateret 12:00).

Formanden for Dansk Journalistforbund (DJ), Mogens Blicher Bjerregård, opfordrer til et øget arbejde på rekrutteringsområdet. Og bedre støtte til tillidsfolk i produktionsmiljøet. (opdateret 12:00).

Dansk Journalistforbund skal satse flere ressoucer på at hverve nye medlemmer. De kommer nemlig ikke af sig selv, siger DJ-formand Mogens Blicher Bjerregård på hovedbestyrelsesmødet.
 »Det vil naturligvis have økonomiske konsekvenser, hvis vi bevæger os massivt ind i rekrutteringsarbejdet. Men det er nødvendigt, for vi skal have flere medlemmer. Vi kan ikke blive ved med at tro på, at det hele går af sig selv,« siger Mogens Blicher Bjerregård.

Han henviser til, at DJ bevæger sig i en konkurrencebetonet verden, hvorefter han skitserer fire fokusområder.
»Jeg mener, at det vigtigt at være stærke på uddannelserne. Vi har været gode til at få de studerende ind i folden, men det har andre fagforeninger også. Der er flere uddannelser, hvor vi kan være stærkere. Det er vi nødt til at arbejde med, for ellers kan vi ikke følge med,« siger Mogens Blicher Bjerregård, der samtidig siger, at DJ muligvis skal have en anderledes tilgang til tv- og filmproduktionsområdet.
»Vi er godt organiserede på arbejdspladserne, men det skal ikke være en sovepude. Der skal være mere støtte til tillidsrepræsentanterne.«

Man mener, at det i forbundshuset på Gammel Strand i højere grad skal ind på rygraden, at det er dejligt at rekruttere nye medlemmer.
»Vores medarbejdere er dygtige, men jeg tror, at vi kan blive bedre. Vi har gode ressourcer, men vi skal bruge dem korrekt,« siger Mogens Blicher Bjerregård.

HB-medlem Per Roholt giver formanden ret.
»Vi skal vise udadtil, hvad vi kan som forbund. Det er nødvendigt, for verden har ændret sig. Det er nødvendigt, at vi vælger, hvor vi satser. Hvis vi vil gøre alt for alle, så gør vi intet for nogen,« siger Per Roholt.

Troels Gadegaard Frølich:
»Vi har brugt samme metode som tobaksindustrien: Vi fanger medlemmerne tidligt. Tidligere var vi bare glade for at få nye medlemmer, men i dag er vi gode til at udnytte netværkene på uddannelserne. Vi har for eksempel en Kravling-fest, hvor vi skaber et tilhørsforhold.«

Formand Mogens Blicher Bjerregård giver Troels Gadegaard Frølich her ret.

»De nye studerende, der møder ind på uddannelserne, har allerede fået indmeldelsespakken fra de andre. Det er vigtigt, at vi er til stede og matcher konkurrenternes tilbud. Et eksempel er Medlemsbutikken. Det er ikke en fagforeningsopgave, men vi valgte at udligne den konkurrencefordel, som de andre organisationer havde med deres tilbud,« siger Mogens Blicher Bjerregård, der mener, at DJ skal være til stede på uddannelserne fra dag minus ét.

Det er en del af DJ's strategi, at medlemsskaren skal stige med tre procent årligt.

(Opdateret 12:00 mede kommentar fra Troels Gadegaard Frølich)

0 Kommentarer