BLANK-BÅNDS-LEGATER

Der kan i år først ansøges om blankbåndslegater fra Ophavs-retsfonden i Dansk Journalist-forbund til sommer. Ansøg-ningsfristen er blevet forsinket, fordi fonden endnu ikke har modtaget de årlige udbetalinger fra COPY-DAN.

Der kan i år først ansøges om blankbåndslegater fra Ophavs-retsfonden i Dansk Journalist-forbund til sommer. Ansøg-ningsfristen er blevet forsinket, fordi fonden endnu ikke har modtaget de årlige udbetalinger fra COPY-DAN.
Blankbåndslegaterne består af de vederlag, der opkræves i forbindelse med salg af blanke video- og kassettebånd. Veder-laget skal kompensere rettighedshaverne for det tab, de får på grund af kopiering af fjernsynsudsendelser, film mv. til videobånd. Legaterne kan søges af alle, der kan dokumentere, at de inden for det seneste år har arbejdet inden for tv-, radio- og filmmedierne.

Legaterne vil blive opslået i en annonce i JOURNALISTEN efter sommerferien.

0 Kommentarer