BLÆST OM VIDERESALG

Det vil koste job, at journalister i det berlingske hus har givet grønt lys for videreudnyttelse af deres artikler, lyder kritikken fra blandt andet medlemmer af DJs hovedbestyrelse og tillidsfolk.
Det vil koste job, at journalister i det berlingske hus har givet grønt lys for videreudnyttelse af deres artikler, lyder kritikken fra blandt andet medlemmer af DJs hovedbestyrelse og tillidsfolk.

Selv om journalisterne på Berlingske Tidende, B.T. og WeekendAvisen med stort flertal har sagt ja til, at Det Berlingske Hus må videresælge deres artikler, betyder det ikke, at aftalen (se JOURNALISTEN nr. 12) modtages med bifald uden for Berlingskekoncernen.
Ganske vist anbefaler Dansk Journalistforbunds ledelse aftalen, der gør det muligt for Berlingske at videresælge omkring 400 journalisters artikler. DJ fremhæver blandt andet, at aftalen økonomisk er bedre end andre eksisterende aftaler (se debatten på WWW.journalistforbundet.dk). Men blandt medlemmer af DJs hovedbestyrelse, der tager stilling til aftalen den 30. august, rumler uroen.
“Jeg er imod aftalen,” siger Lars Lindskov, HB-medlem og formand for Pressefotografforbundet.
“Både beløbs- og indholdsmæssigt er den for ringe. Vi har stigende arbejdsløshed, og aftalen vil koste arbejdspladser på provinsaviser og forringe freelancernes indtjening. Selv om vi skriver år 2000, kan man godt være solidarisk,” siger Lars Lindskov.
Bente Bjørn, HB-medlem og redaktionssekretær på NORDJYDSKE Stiftstidende:
"Det kan komme til at koste arbejdspladser, både landt fastansatte og freelancere. Andre aviser får herved mulighed for at købe billigt forbrugerstof, madspalter, vinsmagning m.m. Det kan blive en nem måde at spare penge på for andre aviser," siger hun – og konkluderer:
“Berlingske skulle ikke have lavet den aftale.”
Der lyder også kritik af, at aftalen underminerer journalisternes kontrol af, hvordan artiklerne bruges.
“Aftalen præciserer ikke, hvordan betalingen hænger sammen med brugen af artiklerne. Journalisterne får i bedste fald en lønforhøjelse på 1.000 kroner mere om måneden fra marts 2004 lige meget hvad, artiklerne bruges til. Journalisterne er uden indflydelse på, hvor artiklerne havner henne, og de mister både overblik over brugen og mulighed for at holde deres droit moral i hævd,” siger Peter Thornvig, medlem af HB og formand for Fotograferne.

Ingen information
Det, der længe lignede en ekspeditionssag, er dermed ved at udvikle sig til en halvlun kartoffel for DJ.
FreelanceGruppen har iværksat en proteststorm mod aftalen. De mener, aftalen underminerer ophavsretten, trykker priserne og ødelægger deres marked. Og fra andre sider kritiseres det, at DJ ikke har informeret godt nok.
“DJ har overhovedet ikke været inde i billedet. Det er Jens Langergaard (fællestillidsmand på Berlingske. red.), der har orienteret os. DJ har været usynlig. I sidste ende kan det dreje sig om alle stillingerne på Den Liberale Presse – og skal DJ ikke bevare arbejdspladser?” lyder det fra fællestillidsmand på De Bergske Blade Ann Kerol.
Hun sidder midt i det dilemma, aftalen udgør for mange ansatte på aviser, der har familiebånd til Berlingske: Aftalen kan styrke Berlingske-koncernen, løfte lokalavisers niveau – og koste job.
“Jeg håber, journalisterne på Berlingske ikke bare har tænkt på deres egne kroner og øre. Men at de også har tænkt etisk og ved, at det kan koste arbejdspladser, og at De Bergske Blade kan bruge det til at spare,” siger Ann Kerol.

0 Kommentarer