Bladtegnere svingede krabasken over DJ og Journalisten

30 ud af 70 bladtegnere deltog i generalforsamlingen, hvor formand Lars Refn gik kærligt og kontant til ikke mindst fagbladet: ”Journalisten er og forbliver et fagblad for og om journalister og til journalister.” Årets Bladtegner blev Niels Bo Bojesen

Danske Bladtegneres nye logo hænger på en plakat på væggen i mødelokalet ”Store Strand” i forbundshuset på Gammel Strand i København.

Plakaten hænger ikke så godt fast – men hver gang tapen svigter, bliver den samlet op og monteret igen med stor ihærdighed.

Der er generalforsamling i specialforeningen Danske Bladtegnere. Tegningen, der udgør det nye logo, har titlen "Hr. Folket vækkes” og er begået af Peter Klæstrup i Corsaren nr. 50 tilbage i 1841.

Selvforståelsen er, at bladtegnerne med deres streger vækker den sovende dansker, præcis som den trompetblæsende mand gør i logoet.

Fem nye medlemmer

Ingen sover her hos Danske Bladtegnere. Medlemstallet er steget med fem, tre kvinder og to mænd, der er nu cirka 70 medlemmer – og: 30 er mødt frem i dag. Dermed er Danske Bladtegnere suverænt den gruppe med størst fremmøde til generalforsamlingen relativt set. Og aktivitetsniveauet er højt.

Her er så mange, at DJ's næstformand, Tine Johansen, må sidde i anden række om bordet – hvorfra hun kan lovprise engagementet og fremmødet.

”Hvis alle grupper kørte som jeres, så …”

Spild af tid

Tegnernes formand, Lars Refn, er dog kontant i sin kritik af Dansk Journalistforbund i sin beretning.

Forbundets nye hjemmeside, fagbladet Journalistens manglende dækning af alt andet end klassisk journalistik, stillestående udvalgsarbejde i DJ, som Refn føler, han har spildt sin tid på – det hele får en med den verbale krabask fra Lars Refn:

”Spild af tid, jeg kommer ikke til at bruge mere tid på den slags udvalg,” lyder det.

Og:

”Journalisten er og forbliver et fagblad for og om journalister og til journalister. Vi kan glæde os over, at de rent faktisk bruger bladtegninger, og at de en gang imellem skriver til journalisterne om vores fag. Men vi kan ikke forvente en journalistisk behandling skrevet til bladtegnere.”

Hård kritik af O-aftalen

Men stemningen er alligevel god og humøret lunt. Der kan således spores kærlighed i angrebene – måske bortset fra da kritikken rammer den såkaldte O-aftale, som DJ netop har lavet i et samarbejde med HK og godkendt i hovedbestyrelsen.

O-aftalen skal sikre minimumspriser for freelancejournalister, -tegnere, -grafikere og -fotografer. Men priserne er ifølge Lars Refn blevet alt for høje for tegningerne i forhold til dem, han selv kender fra markedet.

”Det ser jeg som en katastrofe for vores medlemmer. Det bliver nu endnu sværere at få fagbladene til at bruge vores arbejde,” sagde han.

Fra salen lød det, at priser jo omvendt heller ikke må sættes for lavt.

Lars Refn understregede, at han følte sig presset i forhandlingerne om O-aftalen, fordi andre faggrupper i DJ ville være glade for aftalen.

”Jeg lod mig tryne. Men hvilke fagblade vil skrive under på den aftale? Vil Journalisten?” smældede formanden.

Skal evalueres til sommer

Hans Jørgen Dybro, politisk konsulent i DJ og dagens dirigent, understregede, at en aftale på det grafiske område altid vil være en fordel – men:

”Der skal være en tiltrædelse for det enkelte blad. Til sommer har man aftalt at se på og evaluere, hvor mange blade der er gået med.”

Samme debat kørte for nylig i gruppen Visuelt Forum, hvor det også blev drøftet, at det ikke er sikkert, at medierne vil tilgå aftalen.

Tine Johansen, næstformand i DJ, vurderede, at der vil blive skelet til aftalen, uanset om den bliver tiltrådt.

Til kritikken svarede hun:

”Det viser jo hele dilemmaet i at prissætte arbejde. Prisen må ikke blive for lav, men hvis den omvendt bliver for høj, så bliver den ikke tiltrådt.”

Og så sendte hun en anerkendelse mod Lars Refn:

”Du kunne have blokeret for aftalen, men du gik modvilligt med, så vi kan prøve den og så evaluere den senere.”

Og lyttede man efter, var der trods alt også en slags forsonende ord fra tegnernes formand:

”Vi giver ikke op. Vi skal have et godt samarbejde med DJ, vi skal bare blive bedre til det,” sagde han.

Årets tegner kåret

I løbet af generalforsamlingen blev der klappet ekstra højt, da årets bladtegner 2016 blev kåret. Valget faldt på Niels Bo Bojesen, der kåres ved en fest i Tivoli til maj.

”Han har gjort sig meget positivt bemærket internationalt,” lød begrundelsen.

Den ny bestyrelse, som blev valgt på generalforsamlingen, blev:

Lars Refn, genvalgt som formand.

Bob Katzenelson, genvalgt til bestyrelsen.

Otto Dickmeiss og Erik Petri var ikke på valg og sidder fortsat i bestyrelsen.

Ny i bestyrelsen er Mia Mottelson.

Adam O. gik fra bestyrelsesmedlem til suppleant.

Matilde Digmann og Kamilla Wichmann fortsætter som suppleanter.

Ny suppleant er Helle Scheffmann.

Bestyrelsen konstituerer sig første torsdag i april med næstformand og kasserer.

0 Kommentarer