Bladet ’Musikeren’ fjerner artikler

Dansk Musiker Forbunds medlemsblad har skrevet om en mand, som flere kilder føler sig snydt af. Men mandens advokat mener, det er udokumenterede påstande og har truet redaktionen med en stævning. Det har nu fået dem til at fjerne artiklerne: »Jeg ville skrive den anderledes i dag,« siger journalisten bag

»Jeg er faktisk startet på jurastudiet efter den her sag, så jeg nu kan jeg forhåbentlig få helt styr på de her ting«.

Det er ikke hver dag, en journalist tager så drastisk en beslutning. Men det er ikke desto mindre det, journalist Morten Fischer fra Dansk Musiker Forbunds medlemsblad ’Musikeren’ har gjort, efter en sag der har betydet, at redaktionen i sidste uge fjernede en række af hans artikler fra deres hjemmeside.

Som man kan læse i en nyhed på bladets hjemmeside er det sket, efter redaktionen er blevet truet med en stævning, hvis de ikke fjernede artiklerne, som ifølge en kildes advokat indeholder udokumenterede påstande.

Ville ikke holde i retten

Sagen startede i 2007, hvor Morten Fischer i en række artikler skrev om en mand i musikbranchen, som flere af forbundets medlemmer havde følt sig snydt og svindlet af. Det skete blandt andet under overskriften ’Den mand er farlig’, hvor et medlem fortæller sin historie om mødet med manden.

»Artiklen fra 2007 afstedkom en henvendelse fra mandens advokat året efter. En daværende advokat hos os sagde, at så måtte vi fjerne artiklen, og efter lidt intern kamp valgte vi så at sløre artiklerne fra onlinebladet. Men af en uforklarlig grund dukkede de op igen, og vi fik en ny henvendelse vedrørende en stævning fra advokaten,« siger Morten Fischer, som fortæller, at ’Musikeren’ nu helt har fjernet artiklerne.

Betyder det, at han har ret i, at I har fremsat udokumenterede påstande?

»Ja, det har han jo til dels. Vi mangler de ting, der kan dokumentere det i en eventuel retssag. Og når det er der, vi bliver truet hen, så bliver vi nødt til at fjerne artiklerne og erstatte det med noget mere veldokumenteret, som kan holde i retten,« siger Morten Fischer.

Injurierende ord

Journalisten har forsøgt at få en kommentar fra advokaten Jens Rye-Andersen. Det har ikke været muligt, fordi han er bortrejst, men hans sekretær har sendt deres korrespondance med ’Musikeren’. Heraf fremgår det, at ’Musikeren’ ifølge advokatens klient har brugt ærekrænkende ord, som de ikke har dokumentation for.

På 'Musikeren' erkender Morten Fischer da også at have brugt nogle problematiske ord:

»Jeg interviewede et medlem, som fortalte om sine oplevelser med den pågældende mand, og ud fra dét og andre researchinterviews skrev jeg en artikel med ord som ’svindler’ og ’psykopat’ uden at have en lægediagnose for det. Det kunne være injurierende,« siger Morten Fischer, som har lært meget af sagen:

»Jeg ville skrive den anderledes i dag, så den blev mere objektiv og mindre værdiladet i ordvalget. På den måde bliver man hele tiden klogere,« siger Morten Fischer.

Et svært dilemma

I forhold til at skaffe dokumentationen for mandens påståede svindel har Morten Fischer dog svært ved at se, hvad han skulle have gjort anderledes.

»Vi har jo at gøre med en mand, som ifølge beskyldningerne lever af at svindle andre mennesker, så det er virkelig noget detektivarbejde, man skal ud i. Derfor var det medlemmernes historie, der skulle bære den hjem,« siger han.

Men har I forsøgt at forholde ham til de anklager, kilderne kommer med?

»Nej, vi har ikke haft hans kontaktinformationer. Han opererer med flere forskellige navne, så han er ikke sådan en, man bare lige kan få fat i,« siger Morten Fischer.

Han ærgrer sig med egne ord »gul og blå« over, at de har måttet fjerne artiklerne. Især fordi de også har en informationspligt over for medlemmerne, som ifølge Morten Fischer bør advares mod manden:

»Det er jo et dilemma, for vi har også en oplysningspligt, når der foregår noget i branchen, som de skal advares om. Så det er en afvejning mellem hensynet til, at de på den ene side informeres, og at dokumentationen på den anden side er på plads. Og at man ikke kan skrive det, går mig meget på,« siger Morten Fischer.

'Musikeren' har netop i dag – kort før publicering af denne artikel – offentliggjort en ny artikel. Her fremfører bladet nye påstande om manden, som Morten Fischer denne gang mener at have fuld dokumentation for.

4 Kommentarer

Morten Fischer
23. MARTS 2015
Mere info i en lang række nye
Mere info i en lang række nye artikler bragt af MUSIKEREN i sommeren 2014: http://www.musikeren.dk/nyheder/nyhed/artikel/lars_vestergaards_firmaer_eksisterer_ikke/
Christian Vangsø Bentsen
25. FEBRUAR 2014
Ekstra Bladet har i øvrigt
Ekstra Bladet har i øvrigt beskrevet hovedpersonen i en lang række artikler tilbage i 2004.

Fischer: Skal du vide mere er du velkommen til at kontakte undertegnede på 31731030 :-)
Christian Vangsø Bentsen
25. FEBRUAR 2014
For at føje spot til skade så
For at føje spot til skade så er Mastergram registreret som en enkeltmandsvirksomhed med en levetid på blot 18 dage.

Enkeltmandsvirksomheder er som navnet antyder enkeltmandsvirksomheder. Der er hverken direktører eller bestyrelser - men stifteren kan selvfølgelig godt kalde sig "direktør"den titel er ikke beskyttet.

Hvordan mener Fischer at hovedpersonen har "brugt" TN som direktør???
Christian Vangsø Bentsen
25. FEBRUAR 2014
Den "nye" artikel er et
Den "nye" artikel er et skoleeksempel på en injurierende artikel så Fischer kan ikke være nået langt med justeriet.

1. Hovedpersonen dømmes for ikke at have viljen/evnen til at betale en hotelregning

2. Den administrerende direktør for et hovedpersonsrelateret selskab registreret på direktørens egen adresse fremsætter udokumenterede påstande om at hovedpersonen har snydt direktøren.

3. Direktøren er i god tro

På de tre præmisser konstruerer Fischer så historien om storsvindlerens fald hvorved han skriver:

Al Capone-situation
"Historien om bedrageridommen kan for illustrationens skyld sammenlignes med Al Capones dom for skatteunddragelse, der i 30’ernes USA fik ham bag tremmer. Det var således ikke direkte hans svært dokumenterbare mafiavirksomhed, der førte til dom, men en banal skattesag. På samme vis handler denne dom om Mike Andersen om et større og komplekst scenarie, der ikke umiddelbart ad juridisk vej lod sig forfølge. Til gengæld blev en stor hotelregning ikke betalt og fælden klappede."

Ovenstående påstand rummer artiklen ingen dokumentation for og er alene journalistens egen påstand og den er på alle tænkelige måder injurierende med mindre selvfølgelig at Fischer kan dokumentere at hovedpersonen driver "mafiavirksomhed".

Hvad er det for en fælde Fischer mener er klappet? Nårh jo, mafiavirksomheden som altså ikke er dokumenteret! Come on - er der en redaktør til stede???

Dernæst er det problematisk at Fischer anvender en række vidneudsagn i en sag om en ubetalt hotelregning som løftestang for påstanden om at hovedpersonen rent faktisk har svindlet. Direktøren mener sig utvivlsomt udsat for bedrageri men han har ikke stævnet hovedpersonen. Og anklagemyndigheden har ikke af egen drift fundet anledning til sigte/tiltale hovedpersonen for bedrageri. Spørgsmålet der står tilbage er således om Fischer kan publicere en artikel hvori det angives at hovedpersonen dels driver mafialignende virksomheder dels er en bedrager uden hovedpersonen på noget tidspunkt har været sigtet af anklagemyndigheden endsige stævnet af direktøren.

Så udover at være injurierende så er artiklen af ringe publicistisk værdi fordi vi udelukkende har den forsmåede direktørs historie at henholde os til.

Det eneste der er dokumenteret er at hovedpersonen er dømt i en sag om en hotelregning. Eftersom det ikke var en tilståelsessag så har den dømte vel haft noget at sige under retssagen men ikke en eneste af hans påstande har fundet vej til en artikel hvori den forsmåede direktør citeres.

Artiklen er ganske enkelt, udover at være journalistisk ringe, injurierende!