Blackout om lockout

BLAND DIG: Efter regeringsindgrebet og afslutningen på lockouten af lærerne er der grund til at kigge tilbage på forløbet og ikke mindst mediernes dækning. Den vinkel interesserer mig.


Karsten Bräuner – foto: Bo Amstrup

Som både uddannet journalist og folkeskolelærer samt DLF-tillidsrepræsentant gennem en årrække har jeg selvfølgelig fulgt interesseret med. Og jeg er ikke specielt imponeret. Her er mit første nedslag:
TV 2-journalisten peger på DLF’s formand, mens han udslynger en kommentar, stationen lige har modtaget på mail eller sms fra en seer:
»Du har ikke flyttet dig en tøddel, Bondo!«

Pointen er, at DLF ikke har givet køb på lærernes aldersreduktion. At lærerne har givet sig på syv andre punkter kommer ikke frem. Ved journalisten ikke det? Eller er fakta bare dårligt tv? Det havde været mere interessant at få at vide, hvorfor KL ikke havde givet sig på ét eneste.

Og hvorfor blev KL’s annoncer ikke genstand for vedholdende kritik? KL oplyser for eksempel i en annonce, at lærerne »fik et særligt privilegium« i 1922 i form af en aldersreduktion.
Det er forkert. Sparekommissionens 4. betænkning af 1921 oplyser, »at der i nogle Kommuner er indført en Formindskelse af timetallet for Lærere over en vis Alder«, hvilket får den til at anbefale en aldersreduktion for lærere på 55 år. Aldersreduktionen blev således ikke indført, men videreført og udvidet i 1922.

Lærerne »fik« heller ikke et særligt privilegium. Aldersreduktionen var en del af et forlig baseret på »et Mæglingsforslag af 4. April, stillet af Forligsinstitutionen« (Nationaløkonomisk Tidsskrift, bind 3, 1922). I et forlig betaler man for det, man får, ved at give modparten indrømmelser.

KL siger videre: »Danmarks Lærerforening synes, at det er helt uacceptabelt, at vi allerede vil genforhandle.«
Forkert. Aldersreduktionen har ikke været fredet, men har som alle andre elementer i overenskomsten været i spil i enhver forhandling siden 1922 – senest i 2011.

KL oplyser desuden, at en lærer på 60 år har »en måneds ekstra fri om året«. Forkert. Aldersreduktionen giver ingen ekstra fridage. Den afskrives forlods, hvilket betyder, at læreren underviser knap tre lektioner mindre per uge.

KL siger: »Dermed kan en lærer på 60 holde fri i hele fire måneder – med fuld løn!«
Forkert. En lærer arbejder nominelt 40 uger á 42 timer svarende til 45,4 normaluger á 37 timer. KL lader 42-timers uger optræde som 37-timers uger og forvandler dermed 5,4 normalarbejdsuger til friuger. Og ja, lærerne får fuld løn for at yde det arbejde, der er aftalt – har KL et problem med det? Og skal pressen lade det passere uimodsagt?

Politikerne kunne slippe af sted med næsten hvad som helst i deres retoriske afledningsmanøvrer. Som Michael Ziegler i TV Avisen, da regeringen annoncerede sit indgreb: »DLF har stædigt holdt fast i, at man ikke ville give skolelederne retten til at lede og fordele arbejdet.« Forkert. Det punkt gav DLF sig på før lockouten. Men journalisten lod det passere.
Som skrevet: Jeg er ikke imponeret. s

– Karsten Bräuner, Kommunikationsrådgiver, journalist, folkeskolelærer

Karsten Bräuner har tidligere løst opgaver for Aalborg Lærerforening.

0 Kommentarer