Blacklistet

Efter et referat fra en havneforening og en artikel om en mangelfuld lystavle blev journalist Carsten Tolbøll fra Morsø Folkeblad blacklistet af kommunen. Byens rådhus taler meget om åbenhed – men også ret aggressivt om journalister.

Foto: Lars Horn / Baghuset

Det hele startede, da journalist Carsten Tolbøll den 31. juli var på vej til arbejde på Morsø Folkeblad i Nykøbing på Mors.
Carsten Tolbøll ser, at en lystavle, der informerer borgere i byen om ugens arrangementer, ikke virker. Han tager et billede og vil til avisen samme dag forsøge at finde ud af, hvorfor lystavlen er i stykker, og hvornår den kommer til at virke igen.
»Jeg tænkte, at det var ærgerligt, at den nye infostander ikke virkede. Det var værd at nævne i avisen som en lille kuriositet. Samtidig ville jeg gerne gøre kommunen opmærksom på fejlen, så den kunne blive rettet,« forklarer Carsten Tolbøll i dag.

Carsten Tolbøll kan dog ikke få fat på nogen i kommunen. Han skriver derfor en artikel, hvor han udpensler, hvordan han har ringet rundt til fem-seks instanser i kommunen. Ingen ved noget om lystavlen:
”Den nye infotavle ved genbrugsstationen på Nørrebro var sort i den øverste højre fjerdedel og gjorde budskaberne om by night, mordgåde på Højriis, færgetider med mere uforståelige for andre end de indforståede,” lyder det blandt andet i artiklen.

Artiklen fremstår mere drillende end kontroversiel, men den spiller, sammen med en række andre artikler fra Carsten Tolbøll, en hovedrolle i en opsigtsvækkende sag, hvor en kommune sætter en lokaljournalist på den sorte liste.
For samme dag som Morsø Folkeblad bringer artiklen om lystavlen, sætter kommunaldirektør Per Flemming Laursen, der er en vigtig brik i forståelsen af det lille mediedrama på Mors, Carsten Tolbøll uden for det gode selskab.

Carsten Tolbøll må fra nu af ikke længere interviewe menige medarbejdere i kommunen – men kun kommunaldirektør Per Flemming Laursen, borgmester Lauge Larsen og velfærdsdirektør Henrik Leth.
Det strider umiddelbart med kommunens egen vision, hvor det i bladre-PDFen om kommunikationspolitikken hedder:
”Morsø Kommune lægger – som en effektiv offentlig myndighed – og moderne servicevirksomhed – vægt på at skabe de bedst mulige relationer til omverdenen … Det skal ske gennem en udstrakt grad af åbenhed …”

Morsø Folkeblad hører først om blacklistningen ugen efter – onsdag den 7. august – da avisen får et opslag fra kommunens intranet videresendt fra en medarbejder i kommunen.
”Morsø Folkeblads journalist Carsten Tolbøll har i en række artikler refereret til eller omtalt medarbejdere i Morsø på en ikke presseetisk vis,” står der i opslaget.
Hvordan presseetikken er overtrådt, fremgår ikke.

Carsten Tolbøll forstår umiddelbart ikke, hvorfor han skulle fryses ud.
»Jeg synes ikke, at jeg har behandlet nogen kilder forkert. Jeg interviewer dem, der har den bedste kompetence inden for det område, jeg skriver om. Jeg blev sgu ked af det, da jeg så det opslag, der har cirkuleret hos kommunen,« siger han.

Da fagbladet Journalisten første gang kontakter borgmester Lauge Larsen, Socialdemokratiet, for at høre forklaringen på Carsten Tolbølls blacklistning, siger han på den ene side, at medarbejderne i kommunen føler sig utrygge ved Carsten Tolbøll. Men han sammenfatter også, at der ikke er tale om mediechikane.
»Jamen, det er helt uskyldigt. Det handler ikke om magtmisbrug. Han er en flittig journalist, der graver, som han skal. Spørgsmålet er bare, hvem han skal have informationerne fra,« siger Lauge Larsen til Journalisten.

Kun en ting står derfor klart, før Journalisten rejser til Mors: På dette tidspunkt virker det, som om sagen måske er noget ude af proportion.
 
Morsø Folkeblad ligger i udkanten af Nykøbing, hvor omkring halvdelen af øens 20.000 indbyggere bor. Når man kommer ind på avisen, er chefredaktør Leif Kristiansens dør først for på venstre hånd. Længere nede ad gangen sidder ansvarshavende redaktionschef Jens Peter Svarrer, der udtaler sig på avisens vegne, når det kommer til sagen om Carsten Tolbøll.

Mellem de to chefer sidder en håndfuld journalister og en redaktionssekretær. Ved siden af står Lene Hyldal, der er ved at bladre en ældgammel avis igennem.
»Jeg laver det, der hedder ’dags dato’. Jeg prøver at finde nogle sjove ting, der skete på præcis samme dato for 25 og 60 år siden på Mors,« siger hun.
Carsten Tolbøll tager imod med en stor stak artikler om kommunen under armen. Artiklerne er hans bud på, hvad der kan have forårsaget sanktionen fra kommunaldirektør Per Flemming Laursen og kommunen.


Foto: Lars Horn / Baghuset

Carsten Tolbøll, der i januar fyldte 60 år, har i sit journalistliv arbejdet på en række dagblade, men ellers har han mest arbejdet freelance. Fra den 1. februar i år begyndte han at arbejde på Morsø Folkeblad.
På lokalavisen er hans stofområde blandt andet kommunalbestyrelsens udvalg for teknik og miljø. Han synes, at en lokaljournalists rolle er enormt vigtig for lokalbeboerne.
»Borgerne har jo ikke en chance for at vide, hvad der foregår i kommunen. Hvis der forekommer fejl, er det min opgave at belyse de fejl,« siger han.

Efter at det blev klart for Morsø Folkeblad, at Carsten Tolbøll var blevet blacklistet, begyndte avisen at skrive om sagen.
Ansvarshavende redaktionschef på Morsø Folkeblad Jens Peter Svarrer har gennem hele forløbet holdt fast i, at kommunen ikke kan påvirke, hvordan avisen arbejder. Således skrev han den 8. august følgende i avisen:
”Bag de flotte ord om åbenhed og tilgængelighed og samarbejde med pressen ligger der efter vores mening et ønske om at styre informationerne fra kommunens side.”

Lokalpolitikere blandede sig også, og en borger, Bjarne Toft, skrev følgende den 8. august:
”Jeg mindes for øvrigt ikke at have læst artikler i Morsø Folkeblad, skrevet af Tolbøll, der ikke har behandlet embedsmændene presseetisk korrekt.”
Mediejurist Oluf Jørgensen udtalte til Morsø Folkeblad den 8. august, at den skærpede praksis endda var på kant med loven.

Samme dag svarede borgmester Lauge Larsen dog tilbage på Morsø Kommunes hjemmeside.
”Kommunernes Landsforenings juridiske vurdering er, at Morsø Kommune er i sin gode ret til internt at aftale en bestemt procedure, når der kommer henvendelser fra en bestemt journalist,” skriver han.
Journalisten har forgæves forsøgt at få både Morsø Kommune og KL til at uddybe ovenstående vurdering.

Borgmester Lauge Larsen vil gerne forklare, hvorfor Carsten Tolbøll er blevet sat på en særlig liste.
Borgmesteren nævner blandt andet den føromtalte artikel om lystavlen, som Carsten Tolbøll skrev den 31. juli. Præcis den dag, hvor den skærpede praksis mod journalisten trådte i kraft, uden at han blev orienteret.

I artiklen står der blandt andet:
”Infotavlerne sorterer under udviklingsafdelingen, erfarer man. Den eneste herfra, der skulle være på arbejde, er en hr-konsulent. Har han forstand på elektronik, tænker man, men får aldrig svar, for heller ikke denne medarbejder er at træffe.”

Og den passage mener borgmester Lauge Larsen ikke er i orden.
”Medarbejderne hænges ud som plathoveder. Medarbejderne synes, det er skrækkeligt, at man skal hænges ud som idiot. Det er en banal sag, men hvad vil journalisten have ud af det? Skrive, at de er idioter og ikke har forstand på en infotavle? Det er en, vi har leaset i Københavnstrup,” siger han.

Borgmesteren sammenfatter om lystavleartiklen:
”Du kan sige, at vores medarbejdere ikke har humor, men nu har vi ikke alle den der ’københavner-tv-humor’, hvor alting bare skal gøres grin med. Nogle af vores medarbejdere i et lille samfund synes, at de er svinet til,” siger Lauge Larsen.

Journalisten har været i kontakt med den hr-konsulent, som borgmesteren mener føler sig hængt ud. Han vil ikke kommentere sagen, men henviser i stedet til borgmesteren eller kommunaldirektøren.


Carsten Tolbøll foran den kran, der måske snart skal udskiftes med en ny. Det skrev Carsten Tolbøll en artikel om, men kildebrugen var ikke i orden ifølge kommunen. »En medarbejder skal ikke udtale sig om en sag, før den er færdigbehand-let,« siger borgmester Lauge Larsen.  Foto: Lars Horn / Baghuset

Og så er der også en artikel om en kran, der måske skal til byen. Den er heller ikke i orden, siger Lauge Larsen. Her har Carsten Tolbøll talt med driftsleder Bent Bodilsen på havnen om, hvorfor der skal en ny kran til byen.

I artiklen får Carsten Tolbøll følgende svar:
”For at sikre, at den positive udvikling kan fortsætte, og at vi kan overholde vores kontrakter, mener vi, at det er tiden til at udskifte den gamle kran,” siger driftslederen på havnen. Morsø Folkeblad bringer artiklen den 18. juni.

Det er tilsyneladende en uskyldig udtalelse, der tilmed ligger i klar forlængelse af kommunens ønske om at inddrage medarbejderne i kommunikationen:
”Alle medarbejdere er i princippet kommunikationsmedarbejdere. Det vil sige, at vi alle er ansvarlige for at skabe en god kommunikation,” lyder det i Morsø Kommunes kommunikationspolitik.

Men borgmesteren er kritisk:
»Der var lige pludselig en medarbejder, der havde udtalt sig om en kran. Der sagde Teknisk Udvalg, at en medarbejder ikke skal udtale sig om en sag, før den er færdigbehandlet,« siger Lauge Larsen.
Jens Peter Svarrer, ansvarshavende redaktionschef på Morsø Folkeblad, forstår ikke borgmesterens kritik af Carsten Tolbølls artikler.
»Ingen bliver hængt ud i de artikler, og det er helt almindeligt journalistisk arbejde, Carsten Tolbøll har udført,« siger han.

Carsten Tolbøll bladrer i sine artikler. En af dem handler om Ejerslev Havn, der ligger lidt nord for Nykøbing. Der har Carsten Tolbøll i marts været til en generalforsamling, hvor der blev ytret utilfredshed med kommunens langsomme betalingstid og langsomme indhentninger af tilladelser til blandt andet en badebro.

Efterfølgende ville kommunaldirektøren Per Flemming Laursen gerne svare tilbage på kritikken. Det fik han lov til, men ifølge Carsten Tolbøll var Per Flemming Laursen ikke tilfreds med, at han ikke blev citeret for alt, han havde sagt.
»Kommunaldirektøren afviste store dele af havnebestyrelsens kritik, men i en senere artikel kunne jeg påvise, at den var berettiget. Det har næppe huet ham,« siger Carsten Tolbøll.

Den artikel har borgmesteren ikke nævnt.
Til artiklen om lystavlen siger Carsten Tolbøll, at den er skrevet med et glimt i øjet, og at han ikke kan forstå, at der er nogen, der føler sig hængt ud.
»Jeg nævner jo ikke nogen med navn, og jeg gør mig bare lidt lystig over, at man ikke kan få fat på nogen i kommunen,« siger han.

Men artiklen om den kran, der måske skal til byen, har Carsten Tolbøll slet ikke overvejet, at kommunen kunne have noget at udsætte på. Den er ikke med i hans stak.
»Er de virkelig sure over den? Den kan jeg godt lige hente,« siger han.

Ansvarshavende redaktionschef på avisen Jens Peter Svarrer synes ikke, at der er noget galt med artiklen.
»Vi har den holdning, at man skal få informationen fra den kilde, som ved mest om det. Jeg synes, det er helt reelt at ringe ned og spørge, og så kan manden på havnen jo sige, at han ikke vil udtale sig om det. Det er i øvrigt en helt uskyldig artikel, hvor ingen bliver hængt ud. Hvis man ikke må udtale sig om sager, der ikke er færdigbehandlede, må kommunen informere sine medarbejdere om det – det er jo ikke Carstens fejl,« siger Jens Peter Svarrer.

Jens Peter Svarrer mener, at kommunen bør forstå, hvor vigtig lokalavisen er for kommunen.
»Otte ud af 10 personer her på øen har hver dag avisen i hånden. Vi skriver kritiske artikler om kommunen, ja, men vi skriver også en masse informerende og positive artikler,« siger han.

Andre steder i kommunen kender man også sager, som kan have udløst sanktionen.
Viggo Vangsgaard, medlem af kommunalbestyrelsen for Socialdemokratiet i Morsø Kommune, siger, at kommunaldirektør Per Flemming Laursen også blev sur over en artikel, som Carsten Tolbøll skrev om en genbrugsplads. Igen en artikel, hvor en kommunal medarbejder ytrer sig.

»Den daglige leder på genbrugspladsen udtalte, at de ville miste syv-otte arbejdsplader. I virkeligheden var der nok nærmere tre arbejdspladser, så der er gået noget galt i kommunikationen mellem Carsten Tolbøll og hans kilde. Per Flemming Laursen blev meget sur over artiklen. Han var bange for, at artiklen ville skabe uro i forhold til behandlingen af sagen. Det har det nu ikke gjort, så det var måske en lidt hurtigt reaktion fra hans side,« siger Viggo Vangsgaard.

Journalisten har været i kontakt med lederen af genbrugspladsen. Han vil ikke kommentere mere på sagen, men henviser til Per Flemming Laursen.

Viggo Vangsgaard mener, at sagen om Carsten Tolbølls blacklistning bunder i, at der ikke er god kemi mellem Carsten Tolbøll og Per Flemming Laursen.
»Men jeg har ikke noget problem med Carsten Tolbøll. Han dækker det tekniske område, og jeg er formand for Udvalget for Teknik og Miljø, så vi taler tit sammen. Når Carsten Tolbøll bliver blacklistet på den måde, så får kommunen en modstander i stedet for en medspiller. Man skal som politiker have en forståelse for, at pressen har en opgave, og vi har en anden. Vi er afhængige af hinanden,« siger Viggo Vangsgaard.

Det var kommunaldirektør Per Flemming Laursen, der satte skærpelsen mod Carsten Tolbøll i kraft, og det var også ham, der to uger senere – tirsdag den 13. august – ophævede den igen. Begrundelsen for at hæve sanktionen lød, at debatten om Carsten Tolbølls blacklistning ikke skal overskygge den politiske debat om de udfordringer, som Morsø Kommune står over for i den kommende periode. Der er blandt andet snart kommunalvalg.

Men der forklares intet om, hvorfor Tolbøll blev blacklistet, ud over at medarbejderne i kommunen skulle beskyttes. Det kan kommunaldirektøren måske forklare. Og han vil gerne mødes.
”Er på Dansk Skaldyrcenter i morgen. Vi kan mødes ved 11-tiden,” skriver han i en sms.

Dansk Skaldyrcenter ligger helt ude på den østlige spids af øen. Per Flemming Laursen tager imod mig. Han gør det klart, at han kun vil sige noget om det juridiske og faktuelle i sagen. Og han nægter at blive interviewet med båndoptageren tændt.

Jeg vil bare gerne vide, hvorfor Carsten Tolbøll blev blacklistet.
Men det vil kommunaldirektøren ikke svare direkte på. Per Flemming Laursen forklarer dog, at han den 6. juni ringede til Morsø Folkeblad og sagde, at han ikke var tilfreds med Carsten Tolbølls metoder.
Kommunaldirektøren havde den opfattelse, at Carsten Tolbøll ville citere ham for alt, han sagde. Det var til en artikel, hvor kommunaldirektøren ville svare tilbage på kritik fra en generalforsamling i en havneforening, som Carsten Tolbøll havde refereret fra. Det skete ikke.

Han ringede derfor til Jens Peter Svarrer på Morsø Folkeblad. Efter at have talt med Jens Peter Svarrer om sagen havde han den opfattelse, at avisen ville ringe tilbage. Det gjorde avisen dog ikke.
Det udløste Per Flemming Laursens reaktion – som han i dag lægger lidt afstand til:
»I stedet for at lade skærpelsen omkring Carsten Tolbøll træde i kraft burde jeg have taget en dialog med Morsø Folkeblad først. Jeg burde have ringet til dem en gang til,« erkender han.

Kommunaldirektørens udviklings- og kommunikationschef, Tanja Christiansen, sidder med under hele interviewet. Hun summer et støttende »mmm«, når hendes chef, Per Flemming Laursen, forklarer sig.
Da interviewet kommer ind på den famøse artikel om lystavlen, supplerer Tanja Christiansen endnu en gang:
»Den var måske dråben, der fik bægeret til at flyde over.«

Men er den så grov, at Carsten Tolbøll skal fryses ud?
»Vi mener ikke, han bliver frosset ud. Han havde jo stadig mulighed for at kontakte kommunen gennem mig og to andre,« siger Per Flemming Laursen.

Tilbage i Morsø Folkeblads bagerste lokale kan ansvarshavende redaktionschef Jens Peter Svarrer ikke forstå, at Per Flemming Laursen kunne have den opfattelse, at avisen ville vende tilbage efter opkaldet den 6. juni.
»Per Flemming Laursen ringede og klagede over Carsten Tolbølls arbejde i forbindelse med artikler om Ejerslev Havn. Carsten havde refereret fra en generalforsamling, hvor der blev ytret utilfredshed med kommunen. Per Flemming Laursen ringede så senere ind og ville have lov til at svare på kritikken. Og det fik han lov til, men han var ikke tilfreds med den spalteplads, han fik,« siger Jens Peter Svarrer.
»Vi redigerer, men vi er selvfølgelig forpligtet til at tage det med, der er relevant for historien. Men hvis vi skulle citere vores kilder for alt det, de siger, ville vi jo have nogle enormt lange artikler,« siger han.

Leif Kristiansen, chefredaktør på Morsø Folkeblad, kommer ind i lokalet. Han ser forbløffet ud.
»Jeg har lige haft Per Flemming Laursen i røret. Han siger, at han har haft besøg af en journalist fra Journalisten, og at han altså ikke vil sige noget om sagen til andre end os. Så sagde jeg, at det må han da selv om.«

Carsten Tolbøll sidder og arbejder på en artikel til morgendagens avis.
»Jeg holder ikke op med at skrive kritisk om kommunen. Men det er jo langtfra alt, jeg skriver, som er kritisk over for kommunen. Jeg skriver også en masse historier, som er positive, og som informerer borgerne.«

Måske er det de kritiske historier i sig selv, der er problemet. I hvert fald runger et enkelt citat fra borgmesteren stadig i øret, da Mors forsvinder i bakspejlet:
»Vi kan ikke vinde en sag mod journalisterne. Den fjerde vorherre statsmagt. Mange er ikke deres ansvar bevidst, og de har den der sygelige opfattelse af, at de skal bestemme virkeligheden,« lød ordene fra borgmesteren.

3 Kommentarer

Christian Kjeldsen
17. SEPTEMBER 2013
Tror roligt man kan sætte
Tror roligt man kan sætte Hjørring Kommune i samme bås.
Michael Bjørnbak Martensen
17. SEPTEMBER 2013
Morsø Kommune har løsrevet
Morsø Kommune har løsrevet sig fra både dansk lovgivning og alt der har med normal adfærd og etik at gøre.

Jeg havde i sin tid helt tilsvarende oplevelser med den gode kommunaldirektør - og jeg valgte at tage turen til Mors på uanmeldt besøg, der resulterede i en kontakt med god og åben kontakt med deres direktør på børneområdet.
Historien handlede om deres nye institution Villa Ville Kulla, hvor historiens fokus var kommunens påstand om, at dyre dyre private bosteder nemt og bedre kunne erstattes med kommunens nye tilbud Villa Ville Kulla - så man kunne spare omkring 70 %. Det handlede bare om at se børn som det de var: nogle dejlige børn, der bare var forskellige. Forbilledet var Pippi Langstrømpe.
En vigtig historie for LOS, som jeg skrev for.
Jeg fik lavet historien og lovede at sende den inden publicering til kommunen.
Artiklen blev ikke trykt, fordi LOS blev inviteret til Mors, hvor man blev enige om en aftale, der stillede begge parter tilfreds.
Så kroner og ører er altså også en måde at få redigeringsindflydelse på i Morsø Kommune.
Michael Bjørnbak Martensen
17. SEPTEMBER 2013
Morsø Kommune har løsrevet
Morsø Kommune har løsrevet sig fra både dansk lovgivning og alt der har med normal adfærd og etik at gøre.

Jeg havde i sin tid helt tilsvarende oplevelser med den gode kommunaldirektør - og jeg valgte at tage turen til Mors på uanmeldt besøg, der resulterede i en kontakt med god og åben kontakt med deres direktør på børneområdet.
Historien handlede om deres nye institution Villa Ville Kulla, hvor historiens fokus var kommunens påstand om, at dyre dyre private bosteder nemt og bedre kunne erstattes med kommunens nye tilbud Villa Ville Kulla - så man kunne spare omkring 70 %. Det handlede bare om at se børn som det de var: nogle dejlige børn, der bare var forskellige. Forbilledet var Pippi Langstrømpe.
En vigtig historie for LOS, som jeg skrev for.
Jeg fik lavet historien og lovede at sende den inden publicering til kommunen.
Artiklen blev ikke trykt, fordi LOS blev inviteret til Mors, hvor man blev enige om en aftale, der stillede begge parter tilfreds.
Så kroner og ører er altså også en måde at få redigeringsindflydelse på i Morsø Kommune.