Biskop går uden om interview i de medier, der har dækket overgrebssag intensivt

”Det ville være oplysende, hvis man stillede op hos Berlingske, hvor kritikken er blevet fremsat, og når vi har stillet så mange spørgsmål,” siger Berlingske-journalist

”Anklager om overgreb ryster domkirke: Ansat krænkede 12-årig dreng og unge mænd.”

Sådan lød overskriften i Berlingske 21. maj, hvor avisen kunne fortælle, at en centralt ansat i Københavns Domkirke beskyldes for at have misbrugt et barn seksuelt gennem flere år.

Det blev startskuddet til dækningen af en sag, som både biskop, domprovst og menighedsråd havde kendt til i årevis, uden at det havde fået konsekvenser for den ansatte. Dækningen har blandt andet fået Kulturministeriet til at kræve en redegørelse fra Vor Frue Kirke, og medarbejderen er blevet hjemsendt.

Berlingskes journalister, der dækker og følger sagen, har siden maj forsøgt at få et interview med biskop Peter Skov-Jakobsen. Uden held. I stedet har biskoppen fremsendt skriftlige svar eller undladt at svare.

I dag toner Peter Skov-Jakobsen så frem i et interview i Altinget.

Men Berlingske og Kristeligt Dagblad, der også har dækket sagen, har endnu ikke fået et interview med biskoppen. Og det undrer Christian Birk, der er undersøgende journalist på Berlingske og sammen med Michael Lund har dækket sagen.

”Jeg synes, at det er besynderligt. Det er lidt mærkeligt, at det er os, der har dækket sagen mest intensivt, der ikke kan få et interview, også fordi vi har spurgt ham så mange gange, hvor vi blandt andet har fået at vide, at han ikke vil svare på grund af redegørelsen,” siger Christian Birk.

Medarbejderen, der blev beskyldt for overgreb, der var foregået i 1990’erne, blev meldt til politiet af menighedsrådet efter Berlingskes historie. Medarbejderen har beholdt sit job, selv om menighedsrådet og biskoppen havde kendskab til sagen allerede i 2014.

Københavns Politi har i dag afvist at tage anmeldelsen op, oplyser medarbejderens advokat, Kåre Pihlmann, til Ritzau.

”Det er en meget kortfattet begrundelse, som i al sin enkelthed går ud på, at man ikke finder et grundlag for en efterforskning,” siger han.

Mangler fortsat svar

Peter Skov-Jakobsen har tidligere forklaret sig til Berlingske og Kristeligt Dagblad skriftligt. I de svar har han blandt andet erkendt, at han skulle have gjort mere, selv om politiet i sin tid ikke mente, at der var juridisk grundlag for en efterforskning.

”Retrospektivt ville jeg ønske, at jeg havde reageret kraftigere på det, jeg dengang hørte, og havde talt indgående med menighedsrådet om sagen, og om den burde være forfulgt yderligere,” lød det i et skriftligt svar fra Peter Skov-Jakobsen i slutningen af maj.

Personaleansvar for kirkefunktionærerne ligger ikke hos biskoppen, men hos menighedsrådet. Alligevel finder Berlingskes journalister det væsentligt at belyse, hvad biskoppen foretog sig i sagen, og hvordan den er blevet håndteret.

”Han har tilsyn med præsterne, og han har en tilsynsforpligtelse, så han kan komme med gode råd til menighedsrådet om, hvordan en sag skal håndteres. Og han siger også, at han ville ønske, at han havde gjort mere,” siger Christian Birk.

De skriftlige svar, som Berlingske har fået, har ikke været dækkende for de spørgsmål, som journalisterne er brændt inde med, og senere i forløbet er biskoppen ikke vendt tilbage på journalisternes henvendelser.

”Vi kan ikke få afklaret helt centrale spørgsmål i sagen. Hvorfor han ikke gjorde mere, da man juridisk vurderede, at sagen var forældet. Eksperter mener, han har svigtet sit biskoppelige tilsyn ved ikke at forfølge sagen yderligere, og det har vi ikke fået svar på,” siger Christian Birk.

Mener sagen er ensidig og unuanceret

I interviewet med Altinget forklarer Peter Skov-Jakobsen, hvorfor han alligevel stiller op til interview om sagen nu, efter flere eksperter har rejst mistanke om, at biskoppen ikke tog sagen alvorligt nok:

”Jeg har anset den for at være en personalesag, og derfor har jeg afstået fra at kommentere offentligt i et længere interview. Grunden til, at jeg kommer på banen nu, er, at jeg synes, fremstillingen er ved at blive overordentligt ensidig og unuanceret,” siger Peter Skov-Jakobsen til Altinget.

Peter Skov-Jakobsen kommer ikke med eksempler på, hvad der får ham til at mene, at dækningen er ensidig og unuanceret.

Og kommentaren undrer Christian Birk, eftersom Berlingske ikke har modtaget henvendelser om faktuelle fejl eller ting, som biskoppen mener er fordrejet. Hvis det er tilfældet, står døren hos Berlingske åben.

”Han er mere end velkommen til at tage kontakt til os og nævne, hvis noget er beskrevet forkert, så er det klart, at vi tager det op. Han er også velkommen til en baggrundssnak eller ideelt et egentligt interview. Vi har alle sammen interesse i at dække sagen så nuanceret og dækkende som muligt,” siger Christian Birk.

Han afviser, at Berlingske i sin dækning er kommet til at fokusere på manden frem for bolden.

”Vi giver ham alle muligheder for at få citater til gennemsyn. Vi kunne ikke finde på at fremstille ham som syndebuk eller noget andet. Det ville være oplysende, hvis man stillede op hos Berlingske, hvor kritikken er blevet fremsat, og når vi har stillet så mange spørgsmål,” siger Christian Birk.

Altinget har kunnet spørge ind til hele sagen

I et skriftligt svar til Journalisten oplyser Københavns Stift, at Peter Skov-Jakobsen til Berlingske og Kristeligt Dagblad, henholdsvis den 14. og 16. juni, har oplyst, at han ’for nuværende’ ikke havde yderligere kommentarer.

”Altinget har på et tidspunkt henvendt sig med tilbud om interview om sagen. Det tilbud har han overvejet og nu valgt at tage imod. De har i den forbindelse haft mulighed for at spørge ind til hele sagen,” lyder det i svaret, hvor det samtidig oplyses, at:

”Han har fulgt med i mediernes fremstilling af sagen og oplever på det her tidspunkt et behov for fuldkommen åbenhed om sin relation til den pågældende medarbejder i domkirken. Blandt andet at han arbejdede sammen med den pågældende som vikar i 80’erne,” lyder det i svaret.

Københavns Stift beklager samtidig, at der ved en fejl ikke er blevet vendt tilbage på en henvendelse fra Berlingske.

“Der er ikke anden forklaring på det manglende svar end travlhed i Presse og Kommunikation, og at Berlingske tidligere havde spurgt om et interview. Det var noteret. Og biskoppen havde samme dag svaret, at han for nuværende ikke havde yderligere kommentarer. Berlingske er – som alle andre medier – altid velkomne til at henvende sig til os i Presse og Kommunikation. De er også velkomne til at rykke for svar,” lyder det.

Journalisten har også spurgt, hvorfor biskoppen ikke har henvendt sig til Berlingske, hvis dækningen fremstod ensidig og unuanceret. Det bliver der ikke svaret på.

0 Kommentarer