Bijobreglen slettet af DJ’s love

13 stemmer gjorde, at reglen om bijob nu er faldet. Baggrund: Bijob er ikke noget stort problem, reglen bliver ikke overholdt – og den kan få studerende til at melde sig ind hos fx Magisterforeningen

Engang rasede FreelanceGruppen over studerende, der arbejder under studierne.

»I min verden har de studerende kun et job – at gå i skole. De skal koncentrere sig om deres uddannelse, så skal de tids nok få lov at prøve at overleve som journalister,« smældede Freelancegruppens formand, Christian Melgaard, for få år siden over for Journalisten.

Sådan lød det dengang. I dag er tonerne helt anderledes pragmatiske. Og formanden er også ny:

»Vi laver om på nogle regler, der har været umulige at følge,« har freelanceformand Iben Danielsen forklaret til Journalisten.

Ikke mindst på den baggrund gennemførte delegeretmødet onsdag et opgør med den bijobregel, der om noget har fået sindene i kog.

14 ud af 15 medlemmer af hovedbestyrelsen ønskede paragraffen helt fjernet.

Begrundelsen lyder blandt andet:

  • Det er ikke bijob, der er årsagen til, at freelancere har meget lidt at lave, og ledigheden er høj.
  • Bijob-reglen forhindrer studerende i at have studierelevant arbejde.
  • Bijobreglen står i vejen for rekruttering af studerende, der kan vælge at melde sig ind i fx Magisterforeningen, hvor bijob ikke er mod lovene.

Lars Werge, næstformand i DJ:

»Mange mener, at man bliver ekskluderet for at bijobbe. Sådan er det ikke. Vi har heller ikke været ude med bøde eller advarsel.«

Lars Werge påpegede, at der er så få sager, at alene dét taler for at afskaffe reglen. Han mener, at den solidaritet, bijobreglen er udtryk for, skal vises på andre måder.

»Vi skal have nogle regler og vedtægter, som afspejler den virkelighed, vi befinder os i.«

Lars Lindskov, formand for PF og med i DJ's forretningsudvalg, har fra starten markeret, at han er imod en fuldstændig fjernelse af paragraffen.

»Det er et utroligt dårligt signal at tillade bijob, når vi har arbejdsløshed og pressede freelancere,« har Lars Lindskov tidligere sagt til Journalisten.

Han stillede derfor på delegeretmødet et ændringsforslag, hvor bijob stadig er ulovligt, men hvor der åbnes for, at det bliver lovligt at arbejde under uddannelse.

»Jeg synes, at de studerende skal undtages for reglen om bijob. Hvorfor må de tage taxajobs, men ikke arbejde for det, de brænder for?«

Lars Lindskov er tidligere blevet bakket op af Peter Thornvig, formand for specialgruppen DJ:Fotograferne og for Freelanceudvalget:

»Den regel, vi har i dag, er det sidste figenblad: Den sikrer, at du som fastansat ikke bare kan lave et stykke arbejde, som et andet medlem, der ikke har arbejde, kunne lave. Jeg tror, reglen i dag forhindrer, at endnu flere bijobber. Derfor er jeg imod, at vi bare sætter det helt fri,« har Thornvig udtalt til Journalisten.

Kaj Spangenberg stillede også ændringsforslag, hvor ordet ”uddannelse” udgår af lovene.

Torben Duch Holm var af solidaritetsgrunde imod at afskaffe bijobreglen.

»Jeg synes, det er vigtigt at bevare reglen. Det vil jeg anbefale.«

Og Hans Otto, freelance, understregede, at tiden var kommet til, at hovedbestyrelsen skulle lede et nederlag:

»Det handler om solidaritet og så mange job som muligt, til alle medlemmer.«

»Støt Lars' forslag!«

En lang række talere anbefalede modsat at støtte forslaget om at slette bijobreglen.

Og sådan blev det.

237 stemte for hovedbestyrelsens forslag om at slette bijobreglen. 86 stemte imod. 14 stemte hverken for eller imod.

224 stemmer var nok til at få det fornødne to tredjedeles flertal. 13 stemmer afgjorde dermed sagen.

Dermed blev ændringsforslagene ikke sendt til afstemning, da der ikke er nogen paragraf at ændre i længere.

Hovedbestyrelsens samlede begrundelse for at fjerne bijobreglen lyder:

”Bijobreglen afskaffes, fordi den gør mere skade end gavn. En tredjedel af  de ansatte på de overenskomstdækkede arbejdspladser, og et uvist antal freelancere, overholder ikke reglen. Men det gør ikke så meget, for DJ’s undersøgelser viser, at omfanget af bijobberi er begrænset. Desuden viser de samme undersøgelser, at det ikke er bijob, der er årsagen til den øjeblikkelige krise, hvor en del freelancere har meget lidt at lave, og hvor ledigheden relativt set ligger højt. Hertil kommer, at bijob-reglen forhindrer studerende i at have studierelevant arbejde, og det forhindrer DJ i at vejlede de studerende med hensyn til omfang og vilkår ved et studierelevant arbejde. På den måde virker bijob-reglen forhindrende i forhold til såvel regulering af adfærd samt rekruttering af studerende, som med en vis ret kan sige, at ”hvis jeg bliver medlem af DJ, må jeg ikke arbejde ved siden af mit studie. Derfor melder jeg mig ind i Magisterforeningen i stedet, så må jeg godt.”

 

0 Kommentarer