Bijobberi som kernepunkt

 

 

På generalforsamlingerne var Journalistforbundets regler om bijob det helt store debatemne. Forbundets ledelse blev bedt om at komme i sving med at lave pjecer og oplysningsarbejde for de studerende.

Armene i vejret for at komme på talerlisten.

Fra nord til syd og fra øst- til vestdanmark var Journalistforbundets regler om bijob det emne, der fik flest medlemmer til at ytre sig under DJs generalforsamlinger. Den høje arbejdsløshed har skærpet interessen for kollegaens nebengeschæft.

"Bijob er et af de vigtigste forbundsspørgsmål for øjeblikket," tordnede Torben Duch Holm, fællestillidsrepræsentant på Nordjyske Stiftstidende under Kreds 6s generalforsamling.
I dag er det sådan, at et medlem af Journalistforbundet ikke må tage journalistisk arbejde ved siden af sit fuldtidsjob, sin praktik eller sit studium. Reglen er et forsøg på at hjælpe arbejdsløse medlemmer i deres jagt på et job.

På trods af timelange forhandlinger har Journalistforbundets hovedbestyrelse måttet opgive at nå frem til en fælles holdning til bijobberi. Debatten på generalforsamlingerne afslørede også stor uenighed blandt Journalistforbundets medlemmer.

Carsten Lorenzen, tillidsmand på DR Nordjylland, sagde på Kreds 6s generalforsamling, at forbundet må ændre reglerne. Ellers tror han, at det er et farvel til studenter-medlemmer fra Roskilde Universitetscenter (RUC) og Syddansk Universitet (SDU).

"Hvis vi forhindrer dem i at bijobbe, gider de ikke være medlem hos os," sagde Carsten Lorenzen.

Tal fra SDU viser da også, at studerende langt fra er perlevenner med Journalistforbundet. Tidligere var mellem 70 og 80 procent af de nye SDU-studerende medlemmer af forbundet. I dag melder kun 50 procent sig ind.

 

Ny virkelighed
Journalistforbundet er for øjeblikket i hård konkurrence med Dansk Magisterforening og Danmarks Jurist- og Økonomforbund. Konkurrencen fra andre fagforbund blev diskuteret under flere generalforsamlinger.

"De studerende er i dag shoppere. De melder sig ind, hvor de får mest for pengene," sagde forbundets næstformand, Fred Jacobsen, på Kreds 6s generalforsamling.

Naia Bang, der er freelancer i Aalborg, mente, at konkurrencen bør få forbundet til at informere om sig selv:

"Det tyder på, at vi ikke gør vores arbejde godt nok. Forbundet må gøre det lysende klart for de studerende på bagerste række, hvilke herligheder forbundet indeholder."

Rene Simmel, formand for Kreds 1 – københavnerkredsen, forslog, at forbundet arrangerer "indslusnings-dage" på uddannelses-institutionerne.

På universitetsuddannelserne støder Journalistforbundet ind i en anden kultur end den fra Journalisthøjskolen. Universiteternes journaliststuderende deler nemlig kantine og rektor med en gruppe medstuderende, der ser studierelevant arbejde som et plus for karrieren. De medstuderende arbejder også gerne gratis for at få et par linjer til deres curriculum vitae.

Den kultur er svær at forene med Journalistforbundets bijob-regel, fortalte Fred Jacobsen.

I Kreds 2, der dækker den del af Sjælland, der ligger uden for hovedstaden, samt Lolland-Falster, blev det også nævnt, at Journalistforbundet med bijobreglen er med til at forhindre, at studerende øger deres mulighed for at få et job, når de er færdiguddannede.

 

Jagt på studerende
Fællestillidsrepræsentanten på Nordjyske Stiftstidende har ringet rundt til de personer, der har bijobbet for Nordjyske Stiftstidende, og gjort dem klart, at den type arbejdskraft er uvelkommen.

"De studerende skylder os solidaritet. Vi bakker op om deres uddannelsesaftaler. Vi skal ikke forhindre, at en enkelt hovedopgave bliver solgt, men det systematiske bijob skader," sagde Torben Duch Holm.

Andre DJ-medlemmer mener, at det er vigtigere at sikre bijobberne en ordentlig løn end at få dem ud af spalterne og sendefladen.

Rene Simmel undrede sig for eksempel over, at forbundet endnu ikke har lavet en pjece til de studerende. Pjecen skal – hvis det står til københavnerformanden – fortælle de studerende, hvad de skal gøre for at undgå at være løntrykkere.

Midt i debatten om solidaritet med de arbejdsløse, undrede flere DJ-medlemmer sig over, at diskussionen om bijob har udviklet sig til en klap-jagt på de studerende.

På Kreds Fyns generalforsamling sagde formand Claus Falkenby, at freelancere med en arbejdsuge på 60-70 timer også er en slags bijobbere, mens studerende Thomas Bjørn på generalforsamlingen på Danmarks

Journalisthøjskole stillede et udspekuleret spørgsmål:

"Hvorfor bliver reglen kun brugt mod studerende og ikke mod tv-værter, der holder kurser?"

0 Kommentarer