Bijob-reglen skal væk

Et flertal i DJ's hovedbestyrelse vil afskaffe bijobreglen. Men fotograferne mener, signalet er helt forkert i en tid med arbejdsløshed, og peger på, at der i runde tal kan være op imod 100 stillinger samlet i bijob. Ændringsforslag om, at studerende må arbejde, men fastansatte må ikke bijobbe, kan være på vej

”Bijob-reglen afskaffes – for den gør mere skade end gavn!”

Sådan lyder et historisk opgør med en af de mest omdiskuterede og følelsesladede regler i Dansk Journalistforbund.

De nye toner er ikke mindst resultatet af, at FreelanceGruppen har flyttet sig.

Tidligere lød det fra FreelanceGruppen, at de studerende skulle koncentrere sig om bøgerne og holde sig fra de jobs, freelancerne kunne lave.

Freelance-formand: studiejobs er unødvendige

Nu bakker FreelanceGruppen op om en ændring.

»Vi laver om på nogle regler, der har været umulige at følge,« har freelanceformand Iben Danielsen tidligere sagt til journalisten.dk.

 

Forkert signal

Lars Lindskov, formand for PF og med i DJ's forretningsudvalg, anerkender tankerne i udspillet om at fjerne bijobreglerne, men undlod at stemme på hovedbestyrelsens møde i sidste uge.

Han synes, signalet er forkert.

"Det er et utroligt dårligt signal at tillade bijob, når vi har arbejdsløshed og pressede freelancere. Samtidig har vi sat arbejdsmiljø og kampen mod stress højt på den faglige dagsorden. Så synes jeg samlet, det er forkert at sende det signal, at man bare kan arbejde ved siden af, hvis man vil," siger Lars Lindskov.

Han bakkes op af Peter Thornvig – formand for specialgruppen DJ:Fotograferne og for Freelanceudvalget – der som den eneste stemte imod afskaffelsen af bijobreglen.

"Den regel, vi har i dag, er det sidste figenblad: Den sikrer, at du som fastansat ikke bare kan lave et stykke arbejde, som et andet medlem, der ikke har arbejde, kunne lave. Jeg tror, reglen i dag forhindrer, at endnu flere bijobber. Derfor er jeg imod, at vi bare sætter det helt fri."

 

Arbejd mindre!

Helt konkret handler sagen om, at disse ord skal slettes fra DJ's regelsæt, hvis delegeretmødet i april bakker forslaget op:

”Et medlem må ikke ved siden af fuldtidsbeskæftigelse, uddannelse, orlov fra uddannelse eller praktiktid have journalistisk beskæftigelse, som hindrer arbejdsløse medlemmers beskæftigelsesmuligheder.”

Et stort flertal i hovedbestyrelsen i DJ ønsker nu i stedet, at det blandt andet skal understreges i reglerne, at intet medlem bør arbejde mere end fuld tid:

”Både for deres egen og for andres skyld.”

I hovedbestyrelsens beslutning lyder det endvidere:

* DJ skal arbejde for, at studentermedhjælpere får ordentlige vilkår.

* DJ skal forstærke indsatsen for selvstændige, freelancere og andre løst tilknyttede medarbejdere.

 

Ændringsforslag på vej

Lars Lindskov anerkender, at tiderne har ændret sig. Den gamle solidaritet er ved at blive afløst af en mere liberalistisk holdning, forklarer han. Blandt andet derfor overvejer han alvorligt at stille et ændringsforslag til delegeretmødet i april, der kort sagt vil lade de studerende arbejde, men ikke lade fastansatte tage bijob.

Kan jeg skrive, at der kommer et ændringsforslag?

"Du kan skrive, at det er overvejende sandsynligt, at det kommer."

Og det ændringsforslag kan godt få opbakning fra andre hjørner af DJ.

For også Peter Thornvig anerkender, at de studerende bør have lov at tage studiejob.

"De forstår godt, at hvis de bijobber helt vildt, så er der ikke arbejde til dem selv, når de kommer ud fra skolen. Derfor er jeg ikke bange for at lukke op her."

 

Tre undersøgelser

Bag opgøret med reglen om, at bijob er ulovligt, ligger tre undersøgelser, gennemført at DJ, hvor konklusionerne kan trækkes således op:

  • Det afkræftes – i den såkaldte Millimeter-undersøgelse – at de studerende laver en stor del af det stof, der ikke laves af overenskomstansatte medlemmer.
  • Det afkræftes – i den såkaldte TR-undersøgelse – at der er mange studerende på løse aftaler på arbejdspladserne. De løst tilknyttede er derimod primært freelancere. Bortset fra DR, der bruger mange studerende, der arbejder gratis, mens de er på SU.
  • Det fremgår – af en medlemsundersøgelse – at en tredjedel af respondenterne har bibeskæftigelse ved siden af arbejde/studier. Men omfanget er begrænset – 3-4 timer om ugen – fremhæves det.

På den baggrund har DJ blandt andet sammenfattet, at ”der er en meget stor del af DJ’s medlemmer, der jævnligt overtræder bijob-reglen. På den anden side viser undersøgelsen, at omfanget er meget begrænset”.

Men Lars Lindskov påpeger, at de undersøgelser, der bliver brugt i argumentationen mod bijobreglen, også kan bruges den anden vej.

"Hvis op mod en tredjedel af de fastansatte bijobber 3-4 timer om ugen, og halvdelen af de studerende bijobber det samme, så kan det i runde tal blive op mod 100 årsværk i alt. Jeg ved da godt, at det ikke uden videre kan konverteres til stillinger – men omvendt, hvis du smed de penge på freelancemarkedet, så var der nogen, der ikke behøvede at gå på akutjob."

 

Medlemskodeks

Peter Thornvig er med på, at bijobreglerne aldrig fører til en sag – "ikke i de 12 år, jeg har været med i DJ-politik!". Og derfor så han gerne reglerne erstattet med et kodeks for god opførsel medlemmerne imellem:

"Jeg synes, de nye retningslinjer for etik i kommunikation er den rigtige vej at gå: Sådan her bør vi opføre os over for vores fag og over for hinanden! Derfor: Lad være med bare at afskaffe tanken om at begrænse bijob. Lav en erklæring om solidaritet mellem dem i job og dem uden job!"

1 Kommentar

Hanne Skovby
26. JANUAR 2013
Jeg er langtidsledig - mister
Jeg er langtidsledig - mister dagpengene om en måned. Og jeg er pt klar til at drukne kattekillinger i en iskold flod for at få et job (og jeg er katteelsker), men det kan aldrig være min fagforenings opgave at forhindre sine medlemmer i at påtage sig en arbejdsopgave. Jeg ved ikke, hvad der er vejen fremad, men jeg er lynende sikker på, at det i hvert fald ikke er det her.