Betalingsstandsning

  * Kort efter at denne artikel var gået i trykken, indgav Baltisk Medie Centers bestyrelse konkursbegæring. BMC har en gæld på cirka 2,8 millioner kroner. Der er cirka to millioner kroner til kreditorerne, heri indregnet de 1,2 millioner kroner, centret har til gode hos Europa-Kommissionen.

 

* Kort efter at denne artikel var gået i trykken, indgav Baltisk Medie Centers bestyrelse konkursbegæring. BMC har en gæld på cirka 2,8 millioner kroner. Der er cirka to millioner kroner til kreditorerne, heri indregnet de 1,2 millioner kroner, centret har til gode hos Europa-Kommissionen.

DEMOKRATIHJÆLP. Baltisk Medie Center (BMC) i Svaneke er trådt i betalingsstandsning. Den 28. februar er der deadline for en rekonstruktion af BMC, hvis det ikke skal ende med konkurs. De fleste medarbejdere er sagt op. BMCs formand, Tonny Jensen, henviser til BMCs advokat, som dog ikke har været til at træffe inden Journalistens deadline.

BMC har blandt andet i Baltikum, Balkan og Afghanistan bidraget til den demokratiske udvikling ved at opbygge og styrke uafhængige medier, bistå med at udforme mediepolitik og lovgivning, der giver en fri presse beskyttelse, og uddanne pressefolk.

Men med 2002 ophørte den faste bevilling til BMC, og siden har centret alene haft indtægter gennem sine projekter.

At det ikke er muligt at drive centeret uden en fast bevilling, påpegede BMCs skaber og leder gennem mange år, Bent Nørby Bonde, allerede i 2002, da han valgte at forlade skuden. BMCs bestyrelse havde sagde nej til hans planer om at flytte centeret til København og gøre bestyrelsen mindre bornholmsk og mere international.

BMC har stadig projekter i gang og flere på vej, men økonomien hænger ifølge direktøren for BMC, Simon Holmberg, ikke sammen uden en fast bevilling ved siden af:

»Vi kan jo se, at andre organisationer på området alle har en fast bevilling«, siger han og nævner Institut for Menneskerettigheder, Danmarks Journalisthøjskole og International Media Support som eksempler.

Betalingen for at udføre projekter kommer ofte først, efter at arbejdet er gjort. For radioprojektet Good Morning Afghanistan i Kabul (se Journalisten nummer 3/2004), som BMC har stået for, har Europa-Kommissionens betaling af 1,2 millioner kroner nu været to år undervejs. En sendrægtighed, som bornholmske politikere angiver som den umiddelbare årsag til betalingsstandsningen. Set fra Bornholm ligner det manglende politisk opbakning til at udvikle et regionalt projekt med internationale perspektiver.

BMCs bestyrelse har gjort mange rejser til hovedstaden.

»Vi har forsøgt på embedsmandsplan og politisk at skabe forståelse for BMC,« fortæller formand Tonny Jensen og tilføjer:

»Vi har ikke den opbakning i Udenrigsministeriet, vi burde have. De postulerer, at vi ikke har lavet tingene godt nok, men det stemmer ikke med evalueringerne af vores projekter.«

Jeppe Kofod, der sidder i BMCs bestyrelse og er medlem af Folketinget som udenrigspolitisk ordfører for Socialdemokraterne, har skrevet til udviklingsminister Bertel Haarder for at få regeringen med på en ordning, der kan stabilisere BMCs økonomi.

»Det er meget skuffende, hvis der ikke er politisk vilje til at videreføre og udvikle BMC. Vi har et unikt center i Danmark, som jeg ikke forstår, at regeringen ikke vil bakke op,« siger Jeppe Kofod.

Mens han venter på svar, tikker uret frem mod den 28. februar.

 

0 Kommentarer