Bestyrelsesmedlemmer efterlyses

Det står skidt til i Kreds 2. I løbet af et år er to kredsformænd trådt tilbage på grund af sygdom og stress. Derudover er to arrangementer blevet aflyst på grund af manglende tilslutning, og ved generalforsamlingen den 10. marts var det ikke muligt at finde tre nye kandidater til bestyrelsen. Den manglende interesse for at gå ind i fagligt arbejde betyder, at kredsen, som dækker Sjælland, Lolland og Falster, indkalder til en ekstraordinær generalforsamling, hvor nye kandidater kan melde sig. Den eneste, som blev valgt ved generalforsamlingen, var fotograf Arne Gamst, som blev valgt til formand. Han havde op til generalforsamlingen siddet på posten som fungerende formand i 14 dage.

Generalforsamlingen med 20 deltagere på Restaurant Håndværkeren i Roskilde var præget af skuffelse og frustration. Sidste år blev 40.000 kroner sat af til en tur til Berlin, men bestyrelsen måtte udskyde turen, fordi oplægget fra rejsearrangøren var økonomisk uigennemskueligt og manglede fagligt indhold. Set i lyset af kredsens problemer med at fremvise synlige succeser, var det derfor ikke underligt, at ingen ønskede at afløse de tre bestyrelsesmedlemmer, som ønskede at forlade deres post. Karl Erik Frederiksen fra Frederiksborg Amts Avis foreslog, at den siddende bestyrelse burde kontakte de største arbejdspladser i kredsen, Sjællandske Dagblade, DR Regionalen i Næstved og Holbæk Amts Venstreblad i jagten på nye bestyrelseskandidater. Afgående bestyrelsesmedlem Annette Breuning forklarede, at bestyrelsen tidligere havde forsøgt at etablere kontakt til de tre store arbejdspladser. Hun var ikke optimistisk. "I skal ikke forvente jer for meget af det – så er det sagt." Tidligere formand Henriette Døssing fra Frederiksborg Amts Avis mente, at man burde overveje at nedlægge kredsen, når interessen blandt medlemmerne er så lille. Freelancer Birgit Nielsen vurderede, at der var tale om en midlertidig krise. "Nu har jeg været med i 17 år, og diskussionen om, at Kreds 2 er overflødig, har været oppe flere gange. Vi kan jo ikke bare sidde her og nedlægge kredsen." Anders Jakobsen sagde, at han kun var dukket op til generalforsamlingen, fordi det alligevel var for koldt at gå i haven. Som freelancer følte han sig tættere knyttet til Freelancegruppen end til kredsen.

"Kreds 2 er præget af de regionale dagblade. Men som freelancere står vi over for helt andre problemer. Måske har vi behov for en anden struktur i forbundet og nedlægge kredsene." Helle Møller Madsen fra Ekstra Bladet mente, at styrken ved kredsene netop er, at man kan møde andre faggrupper end sin egen. Arne Gamst fortalte, at bestyrelsen havde forsøgt at efterkomme ønsket på sidste års generalforsamling om flere faglige arrangementer. Men et arrangement om kildekritik på internettet blev aflyst på grund af manglende tilmelding. Det samme gjorde et møde i Hillerød om, hvordan man arbejder som informationsjournalist. Kun et socialt arrangement på Eksperimentariet, hvor medlemmerne kunne tage børn og børnebørn med, kunne samle tilslutning til at blive gennemført. Kreds 2 vil nu sende et brev til alle 700 medlemmer og bede dem om at møde op til den ekstraordinære generalforsamling. Formand er fotograf Arne Gamst. Oversætter Arne Seldorf og freelancejournalisterne Pia Kastberg og Ulrik Rosenstand fortsætter i bestyrelsen. Der skal findes afløsere for Jan Ove Arming fra Lolland-Falsters Folketidende, Helle Møller Madsen fra Ekstra Bladet og efterlønsmodtager Annette Breuning.

0 Kommentarer