Bestyrelsen på DMJX afviser forkortet praktiktid

Bestyrelsen på DMJX har afvist ledelsens forslag om at forkorte praktiktiden for journaliststuderende fra 18 til 12 måneder. Men ministeriet kræver fortsat, at der findes en løsning på manglen på praktikpladser. »Der er ikke noget, der er taget endeligt af bordet,« siger rektor

Ledelsen på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX) har foreslået at forkorte praktiktiden på journalistuddannelsen fra 18 til 12 måneder for at komme manglen på praktikpladser til livs.

Men forslaget blev forkastet af skolens bestyrelse på et møde tirsdag aften. Både de studerende, Dansk Journalistforbund og arbejdsgiverne i Danske Medier har tidligere luftet deres modstand mod forslaget, fordi de mener, at det vil svække uddannelsens kvalitet.

»Det forslag, som skolens ledelse kom med, har ikke vundet tilslutning. Men der er ikke noget, der er taget endeligt af bordet, så længe vi ikke har fundet en løsning på problemet med manglen på praktikpladser. For vi skal finde en løsning. Det har vi fået et pålæg om fra Uddannelses- og Forskningsministeriet,« siger DMJX-rektor Jens Otto Kjær Hansen.   

Ingen fiks og færdig løsning

Kravet kommer, fordi i omegnen af 50 journaliststuderende har stået uden praktikplads efter de to seneste praktiksøgningsrunder. Heraf har hovedparten været DMJX-studerende.

»Skolen har ansvar for at løse problemet. Og alle involverede parter er nu i overvejelse om, hvordan vi gør det. Vi har fra skolens side foreslået en forkortet praktiktid, fordi det kan løse problemet og løse det tilstrækkeligt. Kommer der ikke andre eller bedre forslag, så er det fortsat vores forslag,« siger Jens Otto Kjær Hansen.

Kom der ikke alternative forslag på bestyrelsesmødet?

»Hvis praktikudvalget eller arbejdsmarkedets parter finder på en løsning, så vil vi se på det. Men jeg ser ingen fiks og færdig løsning på bordet lige nu. Derfor må alle parter herfra arbejde videre med, om der er nogle alternativer til at forkorte praktiktiden. Om de findes, må tiden vise,« siger Jens Otto Kjær Hansen.

Håber på en beslutning til marts 

Rektoren håber, at der kan tages en beslutning på skolens næste ordinære bestyrelsesmøde i marts.

DJ’s næstformand, Tine Johansen, er medlem af DMJX-bestyrelsen, og hun har tidligere begrundet DJ’s modstand mod at forkorte praktiktiden således:

»Jeg havde stillet mig anderledes, hvis det var et spørgsmål om at erstatte et semesters praktik med skolegang. Det er ikke det, at man skærer praktikken, der er et problem – det er, at man barberer uddannelsen ned.«  

Men ifølge Jens Otto Kjær Hansen vil ministeriet ikke tillade DMJX at øge de nuværende 2,5 års skolegang på journalistuddannelsen. Skal man gøre det, vil det kræve, at journalistuddannelsen på DMJX bliver ændret fra en professionsbachelor til en kandidatuddannelse.

»Vi får ikke lov til at forlænge uddannelsen på skolen. Vi har selvfølgelig forhørt os – det ville da være dumt andet – men vi har fået det svar, at modellen er en anden,« har han tidligere sagt til Journalisten.

Mindre optag løser halvdelen af problemet

En del af problemet med manglen på praktikpladser bliver muligvis løst af, at Uddannelses- og Forskningsministeriet har pålagt DMJX at skære ned på optaget af journaliststuderende, fordi journalister ifølge ministeriet har: ”systematisk overledighed målt i forhold til øvrige dimittender fra de videregående uddannelser”.

Indtil i år er der hvert år blevet optaget 252 nye journaliststuderende på DMJX. Men fra i år bliver optaget løbende skåret ned, så der i 2018 kun bliver optaget 225 nye studerende. Dermed bliver der årligt skåret 27 studiepladser væk på journalistuddannelsen, svarende til et fald på 11 procent.     

»Det letter problemet, men der er ikke noget i tallene, der tyder på, at det er nok. De seneste gange har der manglet omkring 50 praktikpladser for journalister, og neddimensioneringen af vores journalistuddannelse ser kun ud til at løse halvdelen af praktikpladsproblemet,« siger Jens Otto Kjær Hansen. 

3 Kommentarer

Nikolaj Bech Petersen
15. DECEMBER 2016
Der er intet, der tyder på,
Der er intet, der tyder på, at DMJX'ere er mindre attraktive end studerende fra SDU.

Ved sidste panikdag var det 24 procent af DMJX'erne, der manglede en praktikplads. 28 procent af SDU'erne og 15 procent af RUC'erne. Da det kun er SDU'ere, der har stået eller ikke fået en plads sidste gang, som søger, var der dog meget få af dem med (18). https://journalisten.dk/status-efter-panikdag-80-mangler-plads

Derfor skal man en panikdag mere tilbage for at skabe et bedre billede. Her er tallene 30 procent for DMJX, 26 procent for SDU og 21 procent for RUC. https://journalisten.dk/82-studerende-mangler-praktikplads-efter-panikdagen

Når RUC'erne statistisk set klarer sig bedre, er det formentlig (og det er min egen mavefornemmelse), fordi de er mere uddannet og har papir på én viden. Det var i hvert fald min fornemmelse, da jeg søgte praktik: at medierne var begejstrede for kandidater, der havde en bachelor eller måske kun en halv bachelor i økonomi, eller hvad det kunne være.
Lasse Lindquist
15. DECEMBER 2016
Jeg har måske ikke fulgt
Jeg har måske ikke fulgt tilstrækkeligt med i denne sag, men er der nogen, der kan fortælle mig, om praktikstederne har sagt eller er blevet spurgt til fravalget af DMJX-studerende?

Er det den lange praktiktid, der ligger til grund, eller er der andre ting på spil?

Umiddelbart tænker jeg, at det må være en fordel med en lang praktiktid, da man må antage, at praktikanterne bliver bedre, desto længere de har været i praktik - så det ekstra halve år må være så meget desto mere værdifuldt for praktikstederne, skulle man tro?

Er det måske noget med en relativt lav alder eller en lavere grad af akademisering? Jeg spørger
Michael Kjærgård
15. DECEMBER 2016
Hvis det kun løser det halve
Hvis det kun løser det halve af problemet, så skærer man da bare det dobbelte. Hvor svært kan det være?