Besparelser

Trykudgifterne falder. Sammenholdt med, at bladet er i færd med at gøre produktionen billigere, betyder det, at JOURNALISTEN har skåret i sine budgetter.

Trykudgifterne falder. Sammenholdt med, at bladet er i færd med at gøre produktionen billigere, betyder det, at JOURNALISTEN har skåret i sine budgetter.

Men forbundets forretningsudvalg har besluttet, at bladet skal spare 246.000 kroner på kontoen for trykudgifter.

Udgifterne til JOURNALISTEN var i 2002 på 6.672.000 kroner. Budgettet for 2003 siger 6.457.000, mens det i 2004 er på 5.812.000 kroner.

Bladets indtægter bærer præg af de svigtende annoncer. I 2002 tjente JOURNALISTEN fem millioner kroner, og det tal forventes at blive det samme både i år og næste år.

0 Kommentarer