Besparelser overrasker Berlingske-folk

Lisbeth Knudsens udtalelser om nye nedskæringer i Det Berlingske Officin kommer bag på de ansatte. Medarbejderforeningen føler sig dårligt behandlet.

Lisbeth Knudsens udtalelser om nye nedskæringer i Det Berlingske Officin kommer bag på de ansatte. Medarbejderforeningen føler sig dårligt behandlet.

Det er en artikel bragt tidligere i dag på Journalisten.dk, som nu får Berlingske Medarbejderforening til at reagere. Her oplyste Lisbeth Knudsen, at annonceomsætningen i både januar og februar i år ligger under det forventede for koncernen, og at det uvilkårligt vil få konsekvenser, hvis ikke udviklingen vender i marts-april.
»Vi mener, det er forkert, når ledelsen går ud med en bemærkning til Journalisten.dk om, at der skal skæres i bemandingen, fordi annonceomsætningen er under det forventede. Hvis der skal ske afskedigelser begrundet i virksomhedens forhold, bør medarbejderne og tillidsfolkene blive orienteret først,« siger tillidsrepræsentant på Berlingske Tidende Frederik M. Juel til Journalisten.dk.
Han er stærkt fortørnet over, at den nye økonomiske situation og tankerne om nedbemanding ikke er blevet forelagt de ansatte.
»Den slags planer skal medarbejderne ikke læse om første gang i forbindelse med et interview på en hjemmeside,« siger Frederik M. Juel, der samtidig understreger, at Berlingske Medarbejderforening på det kraftigste opfordrer ledelsen til at undgå afskedigelser.
I interviewet med Journalisten.dk gør Lisbeth Knudsen dog udtrykkeligt opmærksom på, at hun allerede sidste år bebudede, at man ikke ville kunne undgå nye besparelser i 2008 og reduktioner i bemandingen.
Hvad hun til gengæld ikke kunne vide dengang var, at annoncekonjunkturerne ville vende, og at den manglende indtjening i årets første to måneder nu gør situationen endnu mere alvorlig. I den forbindelse siger Lisbeth Knudsen blandt andet følgende i dag:

»…. Spørgsmålet er, om det her blot er en ventepositon for de store annoncører, som betyder, at man slipper det hele løs i marts-april, eller det her er en nedsmeltning, som kommer til at vare på længere sigt. Og som vil påvirke dagbladene generelt. Det er endnu ikke til at sige. Men da vi har den største del af markedet med Det Berlingske Hus, så bliver vi naturligvis følsomme over for det.«
Hertil svarer tillidsrepræsentant Frederik M. Juel:
»Det er korrekt, at ledelsen tidligere har meddelt, at vi ikke undgår besparelser i år. Men i interviewet siger Lisbeth Knudsen, at bemandingen kan nedbringes på grund af sammenflytningen i Pilestræde. Den sammenkædning er medarbejderne ikke blevet gjort bekendt med tidligere.«

Frederik M. Juel opfodrer samtidig til, at ledelsen i det hele taget informerer de ansatte noget bedre.
»Indtil videre har vi ikke fået ret meget at vide om planerne for Pilestræde, og vi vil gerne opfordre ledelsen til at komme med flere informationer på det punkt.«

Mecom Group plc., der blandt andet omfatter Det Berlingske Officin, valgte i øvrigt i sidste måned at reducere antallet af medarbejdere i den hollandske del af Mecom betragteligt. Som følge af integrationen mellem de hollandske mediehuse fik 78 en fyreseddel – heraf 15 journalister.

0 Kommentarer