Beslutningsforslag vedr. HB’s behandling af pkt. 3.4.1

Indstilling:Organisering og mobilisering af både DJ og ikke-DJ-medlemmer på det

Indstilling:
Organisering og mobilisering af både DJ og ikke-DJ-medlemmer på det
uorganiserede arbejdsmarked har højeste prioritet i de kommende års faglige
arbejde.

Derfor anmodes Daglig Forbundsledelse i samarbejde med Faglig Afdeling at
udarbejde en egentlig handlingsplan for indsatsen vedrørende organisering af
såvel fastansatte som freelancere på de ikke-overenskomstdækkede områder.

Handlingsplanen skal omfatte beskrivelse af mål og midler, tidsplan og
ressource-forbrug.

Handlingsplanen forelægges Hovedbestyrelsen til godkendelse.

 

Sagsfremstilling:
Situationen på det mindre organiserede del af medie-markedet på såvel trykte
som elektroniske medier er alvorlig.

På ikke ret lang sigt kan man sagtens forestille sig et scenarium, hvor
antallet af overenskomst-ansatte DJ-medlemmer på både trykte og elektroniske
arbejdspladser vil udgøre et mindretal, mens flertallet udgøres af
freelancere i alle afskygninger, projektansatte, tidsbegrænsede ansatte og
fastansatte med individuelle kontrakter.

Det er et problem, der ikke alene truer DJ som faglig organisation, men som
også truer velfærden blandt de af vore medlemmer, der af nød bliver tvunget
ud i et mere gråt ansættelsesforhold.

Der er to store problemfelter, der bør tages hånd om.

 

Det elektroniske område:
Ser vi bort fra den igangværende DR-konflikt har vi allerede mulighed for at
se i krystalkuglen og læse problemer der.

DR er gennem medieforliget blevet tvunget til at udlicitere større dele af
produktionen til private selskaber. Det vil betyde, at flere hundrede
DR-medarbejdere bliver tvunget væk fra DR-overenskomsten ud på et gråligt
marked, hvor de skal forhandle individuelle kontrakter på plads.

TV2 bliver formentlig solgt i løbet af et-to år, og de nye ejere vil givet
fortsætte kursen med at udlicitere endnu flere produktionsområder til
produktionsselskaber.

Overfor dette har vi TV-Producenterne, der har afvist at indgå overenskomst.
Selvom der måtte komme en overenskomst, er det givet, at ikke alle
producenter vil tilslutte sig den.

Resultatet vil under alle omstændigheder være, at en meget stor gruppe af
vore medlemmer vil leve i et marked uden overenskomst. De vil skulle
konkurrere med uorganiserede og folk fra andre fagforeninger.

Hvis DJ ikke sørger for at have snor i disse medlemmer – og intensivere
arbejdet for at organisere ikke-medlemmerne, vil DJ miste forhandlingsretten
og dermed indflydelsen på dette meget vigtige område.

 

Det trykte område:
I de store bladhuse har vi fortsat langt den største del af medlemmerne på
overenskomster, men tendensen her er den samme som i det elektroniske
område.

Vi ser på Jyllands-Posten at der fyres folk på overenskomsten, hvorefter man
ansætter såkaldte freelancere på individuelle kontrakter.

I følge TR på JP er der nu 15-20 fastlancere i selve bladhuset.

Samtidig har vi gennem snart flere år haft voldsomme problemer med at få
ordnede forhold for de egentlige freelancere, der leverer til bladhusene.

For eksempel har der i mere end to år hersket en skjult konflikt i det
berlingske hus om freelancernes videreudnyttelse.

Denne konflikt koster medlemmerne penge hver eneste dag, mens der fra DJ
ikke lægges kræfter i at få den afsluttet.

De faglige netværk, der er bygget op, skal vedligeholdes. Det er ikke en
opgave, som de politiske valgte medlemmer af specialgrupperne kan klare i
deres fritid.

Det bør være en højt prioriteret opgave for Faglig Afdeling.

0 Kommentarer