Besat af bijob-debat

 Bijob-reglerne har endnu engang skabt rav i Dansk Journalistforbund. Der er lagt op til diskussion af reglerne på delegeretmødet i april.

 

Bijob-reglerne har endnu engang skabt rav i Dansk Journalistforbund. Der er lagt op til diskussion af reglerne på delegeretmødet i april.

De 89 debatindlæg om bijob på Journalistforbundets hjemmeside vidner om det dilemma, som fagforeningen står i.

På den ene side står de journaliststuderende og ser på andre studerende, som gerne må supplere deres SU, forbedre deres CV og fremtidige jobmuligheder med studierelevant arbejde, mens de ikke selv må.

På den anden side står omkring 10 procent arbejdsløse journalister og ser på journaliststuderende, der arbejder til en løn, man ikke kan leve af, og dermed presser lønnen på journalistisk arbejde ned.
Der er gode argumenter for både at skrotte og bevare bijobreglen.

Dilemmaet kom også til udtryk, da hovedbestyrelsesmedlemmerne Uffe Gardel, Morten Uhrenholdt, Carsten Lorenzen, Helle-Karin Helstrand, Kirstine Baloti, Susanne Larsen og Lene Sarup for nylig frikendte en studerende, som bijobbede for Jyllands-Posten. Den studerende bijobbede uden tvivl, men de syv ovennævnte mente ikke, at der var beviser for, at den studerende tog arbejde fra arbejdsløse. Dermed kunne syv ikke dømme ham, sådan som de fortolkede forbundets love.

De hovedbestyrelsesmedlemmer, der stemte for, at den studerende skulle dømmes efter bijobreglen var Mogens Blicher Bjerregård, Fred Jacobsen, Thomas Szlavik, Per Hansen, Peter Thornvig, Kristian Melgaard og Lars Lindskov. De mente ikke, at det var forbundets praksis at kræve beviser for, at den studerende tog arbejde fra en arbejdsløs.

Da der var stemmelighed, 7 mod 7, i hovedbestyrelsen, blev den studerende frikendt.

Hovedbestyrelsens frikendelse af den studerende viser, at bijobreglen i sin nuværende form er åben for mindst to forskellige fortolkninger.
Dermed er der lagt op til meget mere bijob-debat, når forbundets delegerede indtager Hotel Nyborg Strand ved delegeretmødet i april.

Læs også Fagligt Talt "Bijobreglen – en god og solidarisk tanke".

BIJOBREGLEN
– Forbundets love, paragraf 27 stk. 3:

"Et medlem må ikke ved siden af fuldtidsbeskæftigelse, uddannelse, orlov fra uddannelse eller praktiktid have journalistisk beskæftigelse, som hindrer arbejdsløse medlemmers beskæftigelsesmuligheder. Hovedbestyrelsen kan ved overtrædelse heraf idømme medlemmet bøde."

0 Kommentarer