Berlingske skærper homo-beklagelse

Lisbeth Knudsen afviser over for Journalisten.dk Egon Balsbys forklaring om brugen af udtrykket "homoseksuelle ateistmedarbejder". Avisen trykker nu offentlig beklagelse til David Rehling. Balsby mener ikke, han fører an i seksualiseringen i medierne.

Lisbeth Knudsen afviser over for Journalisten.dk Egon Balsbys forklaring om brugen af udtrykket "homoseksuelle ateistmedarbejder". Avisen trykker nu offentlig beklagelse til David Rehling. Balsby mener ikke, han fører an i seksualiseringen i medierne.

»Meget søgt«.
Den dom fælder Berlingske Tidendes ansvarshavende chefredaktør Lisbeth Knudsen over Egon Balsbys forklaring på, hvorfor han i Berlingskes satirespalter, "Groft sagt", valgte at bruge udtrykket "homoseksuelle ateistmedarbejder" om Informations David Rehling.
Formuleringen faldt i Berlingske Tidende den 4. marts, hvor Egon Balsby revsede Information for at havde valgt David Rehling som anmelder af en bog om troen på Gud.

Egon Balsby har forklaret Journalisten.dk, at han finder det paradoksalt, at nogle homoseksuelle ateister på den ene side fornægter kirken, men på den anden side ønsker at modtage kirkens og Guds velsignelse gennem ægteskabet.

Lisbeth Knudsen skyder Egon Balsbys forklaring ned:
»Jeg mener ikke, at hans argumentation holder. Jeg synes, det er en meget søgt kobling. Der skal meget til, før vi bringer folks seksualitet i spil, selv i et satirisk format som Groft sagt.«

Egon Balsby forklarer Journalisten.dk, at han accepterer, at Lisbeth Knudsen ikke er enig i hans argumentation og tilmed finder den søgt.
»Jeg mener dog ikke, at jeg på nogen måde kan ses som bannerfører i en tendens, hvor folks seksualitet bringes i spil. Det klarer medierne – og folk – fint selv,« siger Egon Balsby.

Egon Balsby har over for Journalisten.dk forklaret, at han føler sig »mildt irettesat« i sagen. Men Lisbeth Knudsen præciserer, at både beklagelsen over for David Rehling og præciseringen af avisens holdning over for Egon Balsby er yderst alvorligt ment.
»Det er chefredaktør Tom Jensen, som i chefredaktionen er ansvarlig for debatstoffet, der har skrevet til Egon Balsby, og han tegner holdningen i hele chefredaktionen på Berlingske Tidende, så jeg håber da, at Egon Balsby tager det alvorligt,« siger Lisbeth Knudsen.


I dagens udgave vælger Berlingske Tidendes chefredaktion nu at offentliggøre den beklagelse, som hidtil kun har eksisteret som en privat mail fra Lisbeth Knudsen til David Rehling.
Egon Balsby har modtaget budskabet:
»Naturligvis tager jeg chefredaktionens holdning alvorligt og har meddelt Tom Jensen, at jeg tager hans holdning og irettesættelse til efterretning. Jeg har ingen intention om at involvere mig i redigeringen og ledelsen af Berlingske Tidende, men er glad for at have muligheden for at skrive i avisen,« siger han.

Der har inden for det seneste år været et vist gennemtræk i spalterne hos "Groft sagt". Skribenterne Lars Hedegaard og Mikael Jalving er således forsvundet fra den satiriske platform.
– Får det her konsekvenser for Balsby ud over denne beklagelse over hans ordvalg?
»Nej. Jeg går ud fra, at Egon Balsby tager synspunktet til efterretning. Det har også været hans svar til Tom Jensen,« siger Lisbeth Knudsen.

På Journalisten.dk har debatten blandt andet handlet om, at homoseksuelle ikke skal have særbehandling.
"Er der noget forkert ved at være homoseksuel? Hvis nej – hvorfor må man så ikke omtale det? Det er utroligt, at Berlingske Tidendes chefredaktør kan mene, at det ikke er relevant, når man tænker på den voldsomme debat, der raser i og udenfor kirken vedrørende velsignelse af homoseksuelle," lyder det blandt andet.
– Hvad nu hvis Egon Balsby havde fremhævet, at en boganmelder var troende heteroseksuel. Ville det også udløse en beklagelse fra avisen?
»Seksualiteten har ingen som helst relevans i denne sammenhæng. Det er det, der er pointen. At nævne folks race, seksualitet og politisk orientering skal vi omgås med omhu og ansvarlighed,« siger Lisbeth Knudsen.

DOKUMENTATION:

4. marts. Egon Balsby skriver i "Groft sagt" i Berlingske Tidende efter David Rehlings anmeldelse af Erik Bjeragers samtalebog med Johannes Møllehave.

"Information kender altid sin besøgelsestid, hvorfor bladet har bedt sin homoseksuelle ateist-medarbejder, David Rehling, om at anmelde en ny bog om Johs. Møllehave, skrevet af Kristeligt Dagblads chefredaktør, Erik Bjerager."

5. marts. David Rehling retter henvendelse til Lisbeth Knudsen:

"Jeg hører gerne fra dig, hvorledes Egon Balsbys indførsel i "Groft sagt" den 4. marts forholder sig til Berlingskes etiske kodeks."

5. marts: Lisbeth Knudsen beklager over for David Rehling:

"Der skal selvfølgelig være vide rammer for en satirisk rubrik som Groft sagt. Men …
Jeg vil gerne på avisens vegne beklage, at Egon Balsby i sit Groft sagt bidrag den 4. marts blander en fuldkommen irrelevant bemærkning om seksuel orientering ind i sin kommentar til din anmeldelse.
Om man er ateist eller ej kan have en relevant betydning for lige præcis anmeldelsen af denne bog, men det har det andet ikke. Denne holdning vil Egon Balsby selvfølgelig også blive gjort bekendt med."

10. marts. Berlingske Tidende trykker beklagelsen.

0 Kommentarer