Berlingske skærer 80 stillinger

Berlingske Media har netop meldt ud, at koncernen vil skære 80 medarbejdere. »Jeg har ikke fået den mindste indikation af, hvor mange stillinger der skal nedlægges på mit eget område,« siger Uffe Gardel, tillidsmand for journalisterne på Berlingske. »Vi er kede af det og bekymrede,« siger næstformand i DJ Lars Werge (opdateret 16.03)

"Spareplan skal sikre fortsat sund udvikling i koncernen."

Sådan indleder Berlingske Media en mail, der netop er sendt rundt til alle medarbejdere.

Af mailen fremgår det, at kombinationen af en fortsat svag dansk vækst, stagnerende privatforbrug, et trægt annoncemarked og store forandringer i medieforbruget gør det nødvendigt at gennemføre en spareplan på samlet set 38 millioner kroner.

Udmeldingen kommer, blot to dage efter at aktiekursen i Mecom – der ejer Berlingske Media – oplevede et fald på 32 procent som følge af, at Mecom officielt advarede om, at firmaet kan opleve et betydeligt fald i omsætningen.

Spareplanen lægger op til, at mindst 80 stillinger nedlægges. Heraf er 14 stilllinger pt. ubesatte. Nedlæggelserne skal ramme bredt og inden for alle af koncernens faggrupper, men fordelingen kendes først i løbet af den kommende uge.

“I årets første måneder har vi oplevet et fald i vores annonceindtægter på 12 % sammenlignet med samme tid sidste år. Hvis denne udvikling fortsætter året ud, risikerer vi et tab hen over året på 100 mio. kr.. Samtidig mærker vi tydeligt, at selv om indtægterne på det digitale og mobile område og ikke mindst e-commerce går op, så kan de positive nyheder ikke kompensere det tabte på print, så længe konjunkturerne i detailhandlen og andre steder ikke bliver bedre,” skriver koncernchef Lisbeth Knudsen i mailen.

I Dansk Journalisforbund er næstformand Lars Werge bekymret.

»Vi er kede af det og bekymrede. Vi kender ikke meget til detaljerne, ud over at det skulle være omkring 80 stillinger i hele koncernen, men jeg er sikker på, at vores tillidsfolk er på sagen,« siger Lars Werge.

Uvis fordeling

Tillidsmand for journalisterne på Berlingske Uffe Gardel fortæller, at man endnu ikke har fået noget at vide om, hvor nedskæringerne rammer.

»Jeg har ikke fået den mindste indikation af, hvor mange stillinger der skal nedlægges på mit eget område, så jeg aner ikke, om der skal nedlægges nul eller et meget stort tal. Det er der heller ingen andre tillidsfolk, der har. Vi ved ikke, hvor mange stillinger det er på de enkelte områder og titler, og vi ved ikke, hvordan det fordeler sig på HK’ere og journalister eller eventuelt ledere og specialister,« siger Uffe Gardel til Journalisten.

Han er netop kommet fra møde med de øvrige tillidsfolk, og han har sammen med den øvrige ledelse af de tre store samarbejdsudvalg udsendt en kort meddelelse til medarbejderne.

»Vi skriver til folk, at vi beklager stærkt, at ledelsen ikke melder ud om, hvordan besparelserne skal fordeles, men at vi må henvise folk til at spørge deres egen nærmeste chef, selv om de formentlig heller ikke ved mere. På mandag får vi fordelingen at vide,« siger Uffe Gardel.

Det er kun et halvt år siden Berlingske Media sidste gang var igennem en større fyringsrunde. Dengang meldte Lisbeth Knudsen ud, at der skulle nedlægges 83 stillinger. Heraf skulle 13 redaktionelle medarbejdere fyres. Blot få måneder før havde Lisbeth Knudsen sagt, at der ikke var flere sparerunder på vej.

Berlingske var desuden også i fyringsrunde i 2011 og i 2008.

Dengang skrev Journalistens daværende redaktør i et blogindlæg:

"Det går galt for arbejdsglæden, hvis man ikke bliver brugt til det, man er god til, men skal tvinges til at lave noget dårligt. Det går galt med kvaliteten, fordi tiden til de mange nye funktioner og versioner kun kan komme et sted fra, når der samtidig bliver færre medarbejdere til det samme arbejde, nemlig researchen til den journalistik, det handler om."

 

 

 

Opdateret 16.03 med kommentarer fra Uffe Gardel. Opdateret 11/4-13 med links og baggrund.

3 Kommentarer

Niels Riis Ebbesen
11. APRIL 2013
@ Jørn Henrik Jørgensen

@ Jørn Henrik Jørgensen

Og mig bekendt, så har aviserne ikke noget der hedder mediestøtte og momsfritagelse i Sverige og Tyskland.

Med venlig hilsen
Niels Riis Ebbesen
Jørn Henrik Jørgensen
11. APRIL 2013
Tab i Berlingske Medias
Tab i Berlingske Medias annonceomsætning kan antageligt direkte henføres til oplagstab, et tab, som naturligvis også genererer lavere abonnementsindtægter. Hvorfor forstår koncernen ikke, at den væsentlige parameter for avissalg er pris, pris og pris. Sammenlignelige aviser i Sverige og Tyskland kan sælges til en løssalgspris, der ligger på en trejedel og i begge lande vokser oplaget. Den radikale løsning for Berlingske ville være at nedlægge Livsstilsområdet og dermed en række ikke nyhedsrelaterede ugebladslignende tillæg og koncentrere sig om kerneydelsen; nyheder som holder læseren opdateret med de seneste 24 timers væsentlige begivenheder. Ledige medarbejdere fra livsstilsområdet kan så søge ansættelse i ugebladssektoren, hvor man producerer det, de er bedst til; ugeblade.
Bent H. Nielsen
10. APRIL 2013
Lad os hente nogle millioner
Lad os hente nogle millioner ved at rulle Lisbeth Knudsens løn tilbage til 2010-niveau.