Berlingske People er eneste ansøger til ny radiokanal

Kampen om den ny landsdækkende radiokanal er tilsyneladende allerede afgjort. Berlingske People er nemlig eneste ansøger til den ny news/talk-radio før deadline i dag klokken 12. Oppositionen håber stadig at kunne standse projektet. 

Kampen om den ny landsdækkende radiokanal er tilsyneladende allerede afgjort. Berlingske People er nemlig eneste ansøger til den ny news/talk-radio før deadline i dag klokken 12. Oppositionen håber stadig at kunne standse projektet. 

Kulturminister Per Stig Møllers ønske om at skabe fornyet konkurrence på det danske radiomarked bliver tilsyneladende så som så.

I hvert fald har Radio- og tv-nævnet blot modtaget en enkelt ansøger til den planlagte news/talk-radio, der efter planen vil få 100 mio. kroner årligt over de næste otte år.

Som allerede annonceret, så er Berlingske Media og PeopleGroup gået sammen og har dannet det nye fælles selskab Berlingske People, som her før deadline i dag er absolut eneste ansøger.

I en ansøgning på i alt 280 sider forsøger det ny makkerpar i den danske medieverden at tegne et billede af en engageret og levende radiokanal, og som ifølge eget udsagn "vil overraske med valg af kilder og journalistisk tilgang".

"Den nye kanal skal balancere mellem det brede og det dybe, det populære og det mere nicheprægede. Der skal hverken udvikles et nyt P1 eller P4, men skabes noget helt nyt," siger Lisbeth Knudsen, bestyrelsesformand for det nye radioselskab Berlingske People, som altså står bag ansøgningen.

Hun lover samtidig, at der bliver tale om en kanal, "man aldrig har hørt før", og som mange danskere – når først, den er der – vil betragte som "en uundværlig del af deres daglige medieforbrug".

Endvidere foreslås det, at den ny kanal skal hedde Radio 24syv.

Berlingske People kan dog ikke være 100 pct. sikker på at vinde retten til den ny radiofrekvens. For først skal Radio- og tv-nævnet vurdere, om den indsendte ansøgning lever op til de stillede krav.

"Antallet af ansøgere har været imødeset med en vis spænding, som følge af at flere mediehuse har meddelt, at de ikke ville søge. Nævnet har noteret sig, at der er kommet en ansøgning, og går nu i gang med at vurdere, om ansøgningen lever op til de krav, den skal leve op til, for at tilladelsen kan udstedes. Nævnets vurdering forventes at foreligge inden for 14 dage," udtaler nævnets formand, Christian Scherfig.

Men selv hvis nævnet altså siger god for stationen, så er det stadig oppositionens ønske at standse hele projektet og rulle pengene tilbage til DR.

PS: Herunder Berlingske Peoples såkaldte "Mission for Radio 24syv":

Nogle gange skal man gøre noget gammeldags for at være moderne. For eksempel lave en radiostation, hvor folk får tid til at tale sammen på kryds og tværs, og hvor det både er inspirerende og engagerende at være med. En radiostation, som ikke prøver at belære, men at besnære med viden, vid og vitaminer til hjernen. Og en radiostation, som i dag har flere dimensioner på de digitale platforme og er meget mere end lyd i æteren. Det er et helt nyt, demokratisk forum for udvikling af samtalen i det offentlige rum.

Vi lever i en tid, hvor mange råber højt, og færre hører efter. Vi er afhængige af hinanden, og vi er nødt til at snakke sammen og lytte til hinanden. At udvikle samfundet handler ikke kun om at lave reformer og reformere velfærden. Det handler også om at udvikle vores demokrati og samtalen i det offentlige rum. På tværs af sociale, etniske, kønsmæssige og aldersmæssige skel har vi brug for samtalen.

Radio 24syv er både fornyelse og tradition. Vi tror på samtalen og det levende ord mennesker imellem. Men måden at samtale på skal konstant udfordres og fornyes. Vi skal række tilbage i tiden og lære af vores egen historie og fortid, og vi skal insistere på at bringe den ind i nutiden på en måde, så den ikke kun reserveres til dem, der har erindringen med.

Radio 24syv er en folkelig radio. Folkelighed betyder både tradition og fornyelse. Og samtale mellem unge og gamle. Medierne har i stigende grad delt os op i segmenter i de senere år. Noget var for de unge, og noget var for de gamle. Noget var for mænd, og noget var for kvinder. Men vi tror ikke på den tankegang. Der er ingen grund til at dømme folk ude af en given kulturel sammenhæng, fordi de går med seler eller spiser økologisk mad.

Radio 24syv vil lave folkelig radio med den klare ambition at samle, ikke sprede. Vi tror på, at der er masser af krydsfelter for danskerne at mødes i.

Radio 24syv skal være en nyskabende og involverende radio med fokus på at give substans, skarp kant og perspektiv til nyhedsbilledet og til debat- og kulturstoffet.
Det skal være en moderne, dynamisk og mangfoldig public service-station med indhold af høj kvalitet, der redefinerer oplevelsen af taleradio.

Essensen af disse bestræbelser skal være: engagement og passion for at formidle og fortælle de unikke historier. Engagement handler både om interaktivitet med lytterne, udvikling af den demokratiske samtale og om at give lytterne en oplevelse af at blive suget ind i, hvad der sker omkring os, både nationalt og internationalt, på en engagerende og levende måde af fremragende historiefortællere.

Berlingske Media og PeopleGroup
København februar 2011.

0 Kommentarer