Berlingske Media vil afskedige 49

49 afskedigelser på vej i Berlingske Media, heraf 16 på Berlingske. »Folk er chokerede og kede af det,« siger Uffe Gardel. »Det her er ikke bare en grønthøster,« siger Lisbeth Knudsen (Opdateret kl. 18:14)

Medarbejderne i Berlingske Media er netop blevet orienteret på et stormøde om de besparelsesplaner, som administrerende direktør Lisbeth Knudsen meldte ud i sidste uge.

På mødet præsenterede ledelsen udspil til nedskæringerne. Der skal nedbemandes med 80 stillinger. På grund af ubesatte stillinger i koncernen vil det betyde, at der skal ske 49 afskedigelser. Medarbejderne vil få mulighed for at få frivillig aftrædelse. 

De 49 udmeldte afskedigelser er på koncernniveau. På Berlingske skal der afskediges 21, heraf 16 redaktionelle medarbejdere. Der skal afskediges fem redaktionelle medarbejdere på BT. Fem stillinger skal nedlægges i Berlingskes lokale medier, seks stillinger skal hentes i annoncesalget og 10 i produktion og bladsalg.

Besparelserne betyder ifølge ledelsens udmelding ikke, at der vil blive udliciteret sektioner eller at titler vil blive nedlagt.

Spareplanerne blev meldt ud onsdag i sidste uge i en mail, der blev sendt rundt til samtlige medarbejdere. I mailen hedder det, at "spareplan skal sikre fortsat sund udvikling i koncernen."

Af mailen fremgår det, at kombinationen af en fortsat svag dansk vækst, stagnerende privatforbrug, et trægt annoncemarked og store forandringer i medieforbruget gør det nødvendigt at gennemføre en spareplan på samlet set 38 millioner kroner.

Udmeldingen kommer, blot to dage efter at aktiekursen i Mecom – der ejer Berlingske Media – oplevede et fald på 32 procent som følge af, at Mecom officielt advarede om, at firmaet kan opleve et betydeligt fald i omsætningen.

“I årets første måneder har vi oplevet et fald i vores annonceindtægter på 12 % sammenlignet med samme tid sidste år. Hvis denne udvikling fortsætter året ud, risikerer vi et tab hen over året på 100 mio. kr.. Samtidig mærker vi tydeligt, at selv om indtægterne på det digitale og mobile område og ikke mindst e-commerce går op, så kan de positive nyheder ikke kompensere det tabte på print, så længe konjunkturerne i detailhandlen og andre steder ikke bliver bedre,” skriver koncernchef Lisbeth Knudsen i mailen.

Det er kun et halvt år siden Berlingske Media sidste gang var igennem en større fyringsrunde. Dengang meldte Lisbeth Knudsen ud, at der skulle nedlægges 83 stillinger. Heraf skulle 13 redaktionelle medarbejdere fyres. Blot få måneder før havde Lisbeth Knudsen sagt, at der ikke var flere sparerunder på vej.

Berlingske var desuden også i fyringsrunde i 2011 og i 2008.

 

»Chokerede og kede af det«

Journalisten har fanget Uffe Gardel, tillidsmand på Berlingske, til en kort kommentar, mens han sidder i bestyrelsesmøde.

»Folk er chokerede og kede af det,« siger Uffe Gardel og bekræfter, at der skal afskediges 16 redaktionelle stillinger i Berlingske.

Fik i nogen forklaring på, hvorfor man meldte sparerunden ud, allerede inden man vidste, hvordan fyringerne skulle organiseres?

»Ja, de ville gerne gøre sig ekstra umage. Og det er også sket det siden sidste uge, at der er fundet flere vakante stillinger rundt om i koncernen, så nu er vi nede på de 50. Der er dog ikke fundet nogle vakante stillinger hos os på Berlingske-redaktionen,« siger Uffe Gardel.

 

Trist og svært

»Det er trist og svært. Men vi forsøger at finde en løsning. Vi er nu gået i gang med forhandlingerne,« siger administrerende direktør Lisbeth Knudsen.

Kommer denne sparerunde på baggrund af Mecoms udmelding i sidste uge om forventede lavere indtægter?

»Den udmelding fastlagde jo, at der er forventninger om betydeligt lavere annonceindtægter i år i forhold til sidste år. På baggund af de udsigter der er, har vi i koncernledelsen taget denne beslutning. Det er simpelthen markedsbetinget. Den lave vækst påvirker annoncørerne. Det betyder, at vi skal tilpasse vores omkostninger.«

Men er der en prop i nu, eller kan der komme flere besparelser?

»Den tilpasning vi foretager nu er baseret på annoncemarkedet og på et skøn af vores indtægter. Men det er klart, at hvis de vilkår de ændrer sig, så kan det igen blive nødvendigt med en tilpasning.«

»Det er vigtigt at forstå, at det her er ikke bare en grønthøster. I forhold til Berlingske kan jeg sige, at vi har forsøgt at lave en opdelt spareplan i tre kategorier. Der er nedlæggelser, der er omstrukturering og så er der en lille kategori med egentlige besparelser, hvor vi fordeler en mindre nedbemanding ud i koncernen. Det her er ikke bare at smøre smørret tyndere ud. Vi har nedsat nogle arbejdsgrupper, der skal vurdere, hvad vi fx kan hente ved at ændre på arbejdsgangene,« siger Lisbeth Knudsen til Journalisten.

 

2 Kommentarer

Jeppe Sørensen
18. APRIL 2013
Det kan du godt have ret i.
Det kan du godt have ret i. Men de (fleste af de) virksomheder, der benytter sig af f.eks. SweetDeal er imo allerede nødlidende og ville formentlig gå på r... uanset hvad. Andre tilbud som Berlingske markedsfører, f.eks. vin, giver ingen rabat ift. hvad man kan få vinen til direkte hos virksomheden, så i de tilfælde, agerer Berlingske blot ren markedsføringssølje for en (lille) bid af profitten. Jeg tror ikke, der bliver "savet" meget der.
Jørn Henrik Jørgensen
18. APRIL 2013
Det undrer mig, at man
Det undrer mig, at man tilsyneladende ikke kan se, at når konjunkturerne i detailhandelen skrider, og annoncemarkedet dermed falder, så kunne det jo have en sammenhæng med at Berlingskes omsætning på det såkaldte e-commerce stiger. Man saver med andre ord den gren af, man egentlig skulle leve af. Berlingske Media skaber dermed grundlaget for en hel stribe konkurser i detailhandel, hotel og restaurantbranchen, fordi de priser, som "deal"-varer og -tjenstydelser udbydes til, ikke giver mulighed for dækningsbidrag i virksomhederne.