Berlingske Media får afslag på distributionsstøtte-klage

Berlingske Media har fået afslag på en klage til Dagbladspuljens fordelingsudvalg over tildeling af distributionsstøtte til gratisaviserne MetroXpress og 24timer i år. Lisbeth Knudsen beklager afgørelsen.

Berlingske Media har fået afslag på en klage til Dagbladspuljens fordelingsudvalg over tildeling af distributionsstøtte til gratisaviserne MetroXpress og 24timer i år. Lisbeth Knudsen beklager afgørelsen.

Det viser et brev sendt fra Dagbladspuljens fordelingsudvalg til Berlingske Media.

Berlingske Medias klage afvises, fordi udvalgets praksis siger, at medier ikke kan klage over tildeling af distributionsstøtte til konkurrerende medier, fortæller specialkonsulent hos Styrelsen for Bibliotek og Medier, Henrik Bang Nielsen.

Berlingske Media klagede i januar til Dagbladspuljens fordelingsudvalg over, at de to gratisaviser MetroXpress og 24timer i 2009 som de første gratisaviser modtog distributionsstøtte på til sammen 34 millioner kroner.

I klagen til Dagbladspuljens fordelingsudvalg kritiserer Berlingske Media, at de to gratisaviser leverer aviser i såkaldt bulklevering – levering af flere eksemplarer af en avis til en abonnent, uden at bestemte personer er endelige modtagere af de enkelte aviser – og mener, at dette er imod reglerne for at kunne modtage distributionsstøtte.

Dagbladspuljens fordelingsudvalg skriver i svaret til Berlingske Media:

"At det af afgørelserne til MetroXpress og 24Timer fremgik, at fordelingsudvalget ved tilsagnene lagde til grund, at der ikke ved indberetning og dokumentation medregnes eksemplarer, som er beregnet til at blive viderefordelt fra modtageren til slutbruger."

Det svar er Berlingske Medias koncerndirektør Lisbeth Knudsen ikke tilfreds med.

»Vi beklager afgørelsen og har svaret, at vi vil følge, hvordan man i udvalget kontrollerer de oplysninger, som MetroXpress og 24timer skal give udvalget. Men andet kan vi ikke gøre, da der ikke er en ankemulighed i udvalget,« siger Lisbeth Knudsen, der derfor efterlyser klarere regler for bulk-levering af gratisaviserne:

»Vi har hidtil haft den opfattelse, at bulk-levering ikke er accepteret, hvis man vil have distributionsstøtte, så der er brug for klarhed, så man ikke kan spekulere i distributionsstøtten.«

Berlingske Medias gratisavis Urban søgte ikke støtte for 2009, og Lisbeth Knudsen siger, at koncernen endnu ikke har taget stilling til, om den selv vil søge distributionsstøtte for 2010.

0 Kommentarer