Berlingske lancerer nyt politisk magasin

Den 31. januar lancerer Berlingske et nyt ugentligt politisk magasin, 'Politiko'. Magasinet skal udkomme hver mandag sammen med avisen, og målet er at styrke velfærdsdebatten. Mandag Morgen, der i dag har lanceret et nyt parti, er partner.
Den 31. januar lancerer Berlingske et nyt ugentligt politisk magasin, 'Politiko'. Magasinet skal udkomme hver mandag sammen med avisen, og målet er at styrke velfærdsdebatten. Mandag Morgen, der i dag har lanceret et nyt parti, er partner.

Magasinet, der er blevet til i et nyt strategisk samarbejde med ugebrevet Mandag Morgen, får premiere den 31. januar og skal udkomme fast hver mandag sammen med Berlingske.

Målet er at give læserne dybtgående analyser, perspektiv og dermed indsigt til at kunne deltage i samfundsdebatten. Og med tanke på det forestående folketingsvalg vil magasinet have særligt fokus på velfærdssamfundets store udfordringer.

Ifølge Mandag Morgen er målet med Politiko og samarbejdet med Berlingske tillige at løfte kvaliteten i velfærdsdebatten. Mandag Morgen har længe haft fokus på, hvordan den danske velfærdsmodel er under pres. Og med det ny makkerskab i dansk journalistik ønsker man at analysere fakta, fremlægge ny dokumentation og lave dagsordenssættende journalistik.

"Vores ambition er, at Berlingske Media og Mandag Morgen i fællesskab kan sætte nye dagsordener og udvikle nye standarder for den politiske debat. Vi ønsker at inspirere politikerne til at søge nye løsninger på de største udfordringer," siger Mandag Morgens administrerende direktør, Erik Rasmussen. 

Samarbejdet mellem Berlingske og Mandag Morgen vil omfatte vidensdeling, deling af redaktionelle artikler, udveksling af ideer, udarbejdelse af analyser og gennemførelse af fælles arrangementer.

Konkret skal Mandag Morgen levere et opslag til hvert nummer af Politiko. Desuden leverer Berlingskes politiske redaktion et opslag – ligesom avisens debat-redaktion står for de nye debatsider i Politiko. Endelig sørger Berlingskes Business og Indlands-redaktionen også for deres del af magasinet, erfarer Journalisten.dk.

Det ny samarbejde vil desuden blive markeret med Velfærdens Innovationsdag – et arrangement hvor et bredt udsnit af centrale offentlige ledere og nøglepersoner mødes for at drøfte konkrete løsninger på aktuelle udfordringer. 

Titlen på det nye politiske magasin ligner i øvrigt til forveksling den amerikanske Washington-baserede internetavis for politik, Politico.com, og Berlingskes modsvar, Politiko, får da også sit helt eget online univers – Politiko.dk (som i skrivende stund endnu ikke er åbnet).

Tanken er at Politiko.dk skal være Danmarks nye store politiske nyheds- og debatsite, som konstant holder læserne opdateret og orienteret om, hvad der sker i det politiske liv. 

"Politiko.dk vil være stedet, hvor politik, kommunikation, politiske strategier og tendenser diskuteres og udfordres," siger Lisbeth Knudsen. 

Samtidig skal Politiko.dk fungere som en database for viden om det danske samfund, opinionsmålinger og baggrundsmateriale fra egne journalister og samarbejdspartnere.

Uafhængigt af Berlingske Tidende har Mandag Morgen i øvrigt netop besluttet at danne en form for samfundspolitisk tænketank, der lanceres som et politisk parti. I dagens udgave af Berlingske Tidende skriver chefredaktør Erik Rasmussen i en kronik om stiftelsen af friparti-forsøget  'Fremtidens Danmark', der dog ikke stiller op til folketingsvalget – men blot skal fungere som inspiration. 

Bag partiet står 14 af samfundets fremtrædende nøglepersoner fra privat og offentlig sektor samt Mandag Morgen. Eksempelvis deltager Johannes Riis fra Gyldendal og kokken Claus Meyer samt filminstruktør Kathrine Windfeld og rektor for CBS Johan Roos.

0 Kommentarer