Berlingske-journalist dømt for brud på vidnepligt

Berlingskes Morten Frich har fået en bøde for at nægte at vidne i en sag om forsøg på manddrab. Det skriver Berlingske.dk. Se hele kendelsen.

Berlingskes Morten Frich har fået en bøde for at nægte at vidne i en sag om forsøg på manddrab. Det skriver Berlingske.dk. Se hele kendelsen.Vestre Landsret pålagde i dag den Cavlingprisvindende journalist Morten Frich at fortælle om tilblivelsen af en artikel om et tidligere medlem af AK81, den 21-årige Kenneth Nielsen, som har modtaget en dom på syv års fængsel for forsøg på manddrab i efteråret.

Berlingske Tidende kærede på stedet kendelsen fra Vestre Landsret og den medfølgende bøde på 5.000 kroner til Højesteret på stedet.
I samme sag har to AK81'ere og et fuldgyldigt medlem af Hells Angels anket domme på ni års fængsel til landsretten. Kenneth Nielsen er nu anklagemyndighedens kronvidne i landsretten og vidner mod sine tidligere brødre i Hells Angels.
Forsvarerne for de tre HA'ere har hele vejen igennem forsøgt at så tvivl om Kenneth Nielsens troværdighed og ønsker nu på baggrund af en artikel i Berlingske Tidende at bore i modstridende oplysninger mellem indholdet af artiklen og vidneudsagn i landsretten om blandt andet Kenneths Nielsens brug af kokain og kendskab til våbenbetjening.
Dommeren spurgte Morten Frich om artiklerne i Berlingske Tidende var udtryk for fri fantasi.
Ud over udtrykkeligt at afvise, at artiklen var udtryk for fantasi afviste Morten Frich at besvare landsrettens spørgsmål.

Retten ville vide om Morten Frich havde oplysningerne i artiklen direkte fra Kenneth Nielsen, hvad Morten Frich efterfølgende havde gjort for at få verificeret oplysningerne hos Kenneth Nielsen og endelig, hvornår oplysningerne var givet.

Morten Frich henviser til ansvarshavende redaktør Lisbeth Knudsen for kommentarer om sagen. Til Berlingske.dk siger hun:
»Landsretten vil ikke bare have be- eller afkræftet om en navngiven person er kilde, men vil også i bekræftende fald have oplyst andre faktuelle omstændigheder i relation til tilblivelsen af en artikel. Det er ødelæggende for vores mulighed for at beskytte vores kilder og dermed vores mulighed for at afdække vigtige samfundsforhold. Derfor har vi besluttet at kære sagen til Højesteret.«

Mogens Blicher Bjerregaard, formand for Dansk Journalistforbund, tager afstand fra Vestre Landsrets kendelse med samme begrundelse.
Der ventes at falde dom i sagen om drabsforsøg fredag.

Hele kendelsen er vedhæftet som PDF-dokument.

0 Kommentarer