BERLINGSKE I SALGSTØJET

Berlingske-koncernen fremstår nu mere indbydende for potentielle købere. Halvårsregnskabet er pænt, en videresalgsaftale er på plads, og samtidig er signalerne om fredi Århus med til at gøre Berlingske mere attraktiv.
Berlingske-koncernen fremstår nu mere indbydende for potentielle købere. Halvårsregnskabet er pænt, en videresalgsaftale er på plads, og samtidig er signalerne om fredi Århus med til at gøre Berlingske mere attraktiv.

 

Berlingske-koncernen tager i disse uger det pæne salgstøj på. Og halvårsregnskabet for koncernen, som blev offentliggjort for en uge siden, pynter.
Meget belejligt for en koncern, der har sat en betydelig aktiepost til salg, viser halvårsregnskabet en pæn fremgang på 12 procent, sammenlignet med første halvår sidste år. Efter skat er resultatet på 53 mio. kr.
“Det er da en pæn udvikling,” konstaterer Karsten Knudsen, bankdirektør i Den Danske Bank, der som storaktionær med 36 procent forestår salget.
“Vi tror, salget bliver i år, men det ved man jo aldrig. Men ikke i overmorgen. Vi er i den indledende fase,” siger Karsten Knudsen.
“Når vi har en opgave, hvor vi skal sælge nogle aktier, så er man forpligtet til at finde en finansielt forsvarlig løsning og til at sikre, at sælgerne får noget, der ligner den bedst mulige pris.”
Karsten Knudsen kalder det en kompliceret opgave og afslører, at der er samtaler med konkrete parter.
I pressen har svenske Bonniers, svenske Modern Times Group, norske Schibsted, norske Orkla og danske Egmont været nævnt som mulige købere.
Salgsargumenter
Også Berlingskes koncerndirektør, Joachim Malling, bruger ordet pænt om halvårsregnskabet.
“Det er en pæn forbedring. Men jeg jubler ikke,” siger han.
Forbedringen på regnskabet skyldes primært, at bladhuset gennemførte en lang række besparelser sidste år, blandt andet med et stort antal fratrædelser.
“Jeg havde jublet højlydt, hvis vores fremgang skyldtes en generel positiv udvikling på markedet, og hvis vi havde solgt langt flere aviser,” siger Joachim Malling, som dog ser en positiv udvikling på tekstannoncemarkedet.
Han kan samtidig glæde sig over, at journalisterne i bladhuset har sagt ja til, at bladhuset videresælger deres artikler til andre avis- og internetmedier. Denne udvidelse af koncernens forretningsområde kunne nemlig være et interessant fremtidsscenario for potentielle købere.
Derudover signalerer Berlingske-koncernen, at en løsning er på vej for koncernens smertensbarn Århus Stiftstidende. Avisen i Århus, som Berlingske ejer 35 procent af, har i de seneste to år belastet Berlingskes regnskaber meget negativt. I 1999 måtte Berlingske således sende 30 mio. kr. til den kriseramte avis i Århus. Alene det at Berlingske kan sige, at der nu forhandles med Jyllands-Posten om en Århus-løsning, kan påvirke et aktiesalg gunstigt.
Det forventes, at ledelsen på Århus Stiftstidende den 29. august fremlægger en plan for slankning af avisen.

0 Kommentarer